Hyvinvointivelan erääntyessä tarvitaan nuorisotyötä vahvistamaan nuorten sosiaalista pääomaa

Blogi Nupan nurkka

Nuorten pahoinvointi puhututtaa. Kouluissa nuoret ovat levottomia ja opettajat tuntevat itsensä keinottomiksi. Oppimistulokset ovat heikentyneet ja tutkintojen suorittaminen hidastunut. Vaikka nuorisotyöttömyys laskeekin kohisten, voi osa nuorista edelleen liian huonosti ja uhkaa ajautua yhteiskunnan ulkopuolelle.

Meidän on varmistettava, että nuorilla on hyvät eväät, joilla kasvaa kohti tervettä aikuisuutta, vaikka maailma ympärillä kuohuukin.

Sisältö

Mediassa kerrotaan oirehtivista nuorista, joiden paha olo purkautuu kaduilla väkivaltana. Korona-aika synnytti meillä ikäluokat, joilta pandemia vei osan nuoruuden tärkeistä kokemuksista. Opiskelukavereina toimi kasvottomat pallukat tietokoneen ruudulla, lähihoitamista piti oppia etänä ja vanhojentanssit jäivät tanssimatta. Kaikki nuoret eivät valitettavasti ole vielä päässeet koronan jäljiltä takaisin jaloilleen, ja hyvinvointivelka alkaa erääntyä.

Nuoruuden tärkein kehitystehtävä on irtaantua vanhemmista ja rakentaa omaa identiteettiä, kasvaa ehjäksi minäksi. Kasvunsa tueksi nuori tarvitsee muita nuoria, yhteen liimaavia vertaiskokemuksia ja sosiaalisia ryhmiä, joihin samaistua. Yhteisöjä, joissa on vapaus olla oma itsensä. THL:n vuonna 2022 julkaisema nuorten elinoloja kuvaava vuosikirja kertoo karua todellisuutta siitä, miten nuoruuden näkökulmasta pandemia iski erityisen arkaan paikkaan. Korona-aikana nuorten yksinäisyys lisääntyi sekä osallisuus ja psyykkinen hyvinvointi heikentyivät. Osallisuus heikentyi etenkin niillä, jotka olivat jo valmiiksi heikommassa asemassa. Korona-aika supisti nuorten osallistumisen, elämän hallittavuuden, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia (THL 2022). Juuri niitä tärkeitä kokemuksia, jotka rakentavat ja ylläpitävät nuorten mielenterveyttä ja ehjää minuutta.

Nuorten pahoinvointia on helpompi ymmärtää, kun katsoo sitä keskeneräisyyden näkökulmasta. Aikuinen sietää kolhuja usein paremmin kuin kasvava nuori, jolla oman identiteetin rakennuspalikat ovat vielä levällään. Kyky sietää vastoinkäymisiä on nuorilla vasta kehittymässä. Paljon puhuttua resilienssiä ei synny ilman hyvinvointia. Hyvinvoinnin peruspalikoista, ravinnosta, levosta, sosiaalisista suhteista ja mielekkäästä tekemisestä syntyy ne voimat, joilla selvitään myös vastoinkäymisistä. Kun oman elämän kokee hallittavana ja merkityksellisenä, ei ympäröivä kaaos pääse niin helposti iholle.

Hyvinvoinnin rakentaminen nuorisotyön keinoin on meidän perustehtävämme. Emme voi korjata pandemia-ajan kolhuja tarjoamalla kaikille terapiaa. Meidän on varmistettava, että nuorilla on hyvät eväät, joilla kasvaa kohti tervettä aikuisuutta, vaikka maailma ympärillä kuohuukin. Sosiaalisella pääomalla on tutkitusti keskeinen merkitys nuorten koetulle hyvinvoinnille. Sosiaalinen pääoma tarkoittaa sosiaalisissa verkostoissa syntyvää luottamusta, vastavuoroisuutta ja yksilön niistä saamaa tukea. Nuorisopalveluissa vahvistamme nuorten sosiaalista pääomaa mahdollistamalla nuorille turvallisia yhteisöjä, vertaisuuden ja osallisuuden kokemuksia, ihmissuhteita sekä mielekästä tekemistä. Vahvistamme työllämme niitä hyvinvoinnin peruspilareja, joilla koronan synnyttämää hyvinvointivelkaa pitkässä juoksussa maksetaan.  

Hanna Hänninen
Nuorten aikuisten palveluiden päällikkö

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Nupan nurkka