Henkilötietojen käsittely Vantaan verkkopalveluiden saavutettavuusmonitoroinnissa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Informointiasiakirja, saavutettavuuden monitorointi, Siteimprove

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten henkilötietojanne käsitellään saavutettavuuden monitorointityökalussa, kun vierailette Vantaan kaupungin verkkosivustolla. 

Monitorointipalvelun keräämät henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus

Vantaan verkkopalvelun kävijätilastointia varten kerätyt tiedot anonymisoidaan eikä tietoja voida liittää yksittäiseen henkilöön. 

Sivustovierailun aikana kerättyjä tietoja ovat:

 • IP-osoite, josta kaupungin verkkosivuille on siirrytty 
 • Ajankohta 
 • Palvelussa käytetyt sivut 
 • Selaintyyppi 
 • Käytetty hakukone 
 • Sijainti (maittain ja kaupungeittain) alueellinen sijaintitieto, josta käyttäjää ei voi yksilöidä. 
 • IP:n tarjoavan organisaation nimi 
 • Selaintyyppi 
 • Laite (tietokone, tabletti, matkapuhelin) 
 • Käyttöjärjestelmä ja näyttötarkkuudet 
 • Liikenteen lähteet
 • Käyttäjän interaktiot sivuston kanssa

Kerättyjen henkilötietojen käsittely

Saavutettavuuden monitorointityökalua käyttävät Vantaan kaupungin työntekijät, joille on myönnetty käyttöoikeus palveluun heidän työtehtäviensä perusteella. Vantaan kaupunki ja  monitorointityökalun palveluntarjoaja noudattavat analytiikkatietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sekä palveluntarjoaja että kaupungin työntekijät ovat allekirjoittaneet tietojärjestelmien käyttöä koskevan tietosuojasitoumuksen. 

Tiedon siirtäminen EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Vantaan kaupungin ulkopuolelle kolmansille osapuolille eikä tietoja  siirretä muihin järjestelmiin tai EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle. 

Toimenpiteet väärinkäytöstilanteissa

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tietonne voivat poikkeustapauksissa päätyä vääriin käsiin. Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Asiasta myös ilmoitetaan teille välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojenne vuotaminen voi aiheuttaa haittaa oikeuksillenne. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi teiltä välittömiä toimenpiteitä, voidaan asiasta ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella. 

Tietojen säilytysaika

Anonymisoitua kävijätilastoa ja siihen sisältyviä tietoja säilytetään toistaiseksi. 

Oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikaisemiseen sekä niiden poistamiseen

Vantaan verkkopalvelussa vierailevalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja palveluun on tallennettu ja tarvittaessa pyytää tietojen korjaamista. Henkilö voi tarkistaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa. Virheelliset ja tarpeettomat tiedot poistetaan pyydettäessä.

Tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä Vantaa-infossa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä.

Ennen tarkastuspyynnön toteuttamista tietojen pyytäjän henkilöllisyys tulee varmistaa. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä henkilöllisyys tarkastetaan poliisin myöntämällä ajokortilla, henkilökortilla tai passilla. Postitse toimitetun tietopyynnön osalta henkilöllisyys todennetaan muulla luotettavalla tavalla. Tarkistuspyyntöä varten Vantaa-infosta saa tarkistuspyyntölomakkeen, joka tulee allekirjoittaa. Tarkistuspyynnön yhteydessä oikeus sähköpostiosoitteen käyttöön.

Vantaan kaupunki toteuttaa pyydetyt toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä mutta kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Jos määräaikaa jatketaan, Vantaan kaupunki ilmoittaa viivästymisestä ja sen perusteesta pyynnön esittäjälle kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Jos pyyntöäsi ei voida toteuttaa, saat siitä ilmoituksen viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ilmoituksessa kerrotaan syyt pyynnöstä kieltäytymiseen sekä valitusmahdollisuudesta valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa kerrotaan myös, jos käytössäsi on muita oikeussuojakeinoja.  

Mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun puhelinneuvonnan ajantasaiset tiedot löydät sivulta: Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätietoa käsittelystä ja yhteystiedot

Lisätietoa tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä voitte pyytää Vantaan kaupungin viestinnästä, viestinta(at)vantaa.fi

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@vantaa.fi
puh. 040 071 3358

Rekisterinpitäjä
Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9
Asematie 7, 01300 Vantaa

 

Informointiasiakirja on päivitetty 3.3.2022.

Löydät Vantaan kaupungin informointiasiakirjat kootusti Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungilla -sivulta.

Avainsanat

TietopyynnötTietosuoja