Rekrytointi

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönhakijat

Isossa organisaatiossa on monenlaisia työskentelymahdollisuuksia. Tarjoamme erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia töitä: vakituisia työpaikkoja, määräaikaisuuksia, sijaisuuksia, harjoittelupaikkoja sekä kesätöitä. Meillä on tälläkin hetkellä haussa useiden eri alojen osaajia.

Henkilö istuu puistossa penkillä ja katsoo kännykkää.

Vantaan kaupungin palveluksessa on reilu 8000 eri alojen ammattilaista. Henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia ja miehiä 20 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä on 46 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika 13 vuotta.

82 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa ja muut erilaisissa sijaisuuksissa (mm. hoito-, opinto-, ja vuorotteluvapaat). Reilu puolet ammattilaisistamme työskentelee opetus- ja kasvatustehtävissä, osa kaupunkikulttuurin ja kaupunkiympäristön tehtävissä ja loput hallinnossa.

 

Näin rekrytointi etenee

Kun olet täyttänyt hakemuksen, saat sähköpostiisi viestin hakemuksesi tallentumisesta järjestelmään. Saat myös ohjeen täydentää tai päivittää hakemustasi tarvittaessa hakuajan aikana.

Ohjeita hakemuksen lähettämiseen sähköisen järjestelmän kautta löydät Laura-rekrytointijärjestelmän sivuilta.

Hakuajan päättymisen jälkeen käymme kaikki hakemukset läpi huolellisesti. Rekrytoinnin yhteyshenkilö ottaa yhteyttä haastatteluun kutsuttaviin. Haastattelukierroksia voi olla yksi tai useampia ja ne voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluina. Hyödynnämme myös etäyhteyksiä. Esihenkilötehtävissä sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä osa haastateltavista saatetaan lähettää myös henkilöarviointiin.

Rekrytointiprosessin etenemisestä sekä valintapäätöksestä tiedotetaan kaikille hakijoille. Valinnan jälkeen sovimme valitun kanssa työsuhteen ehdoista ja allekirjoitamme työsopimuksen. Käytämme työsopimuksen sähköistä allekirjoitusta.

Jos olet saanut sopimuksen allekirjoitettavaksi, voit tutustua tästä työntekijän ohjeeseen.

Muuta huomioitavaa

Rekrytoimme myös anonyymisti

Osa rekrytoinneistamme toteutetaan anonyymisti. Se tarkoittaa sitä, että rekrytoija ei näe hakijan nimeä, sukupuolta, syntymäaikaa, yhteystietoja eikä valmistumisvuotta. Myös hakijoita ohjeistetaan välttämään hakemuksen avoimessa kohdassa henkilökohtaisia tietoja: ikää, sukupuolta ja perhesuhteita. Anonyymi rekrytointi lisää yhdenvertaisuutta, sillä se varmistaa, että kaikki hakijat ovat samalla viivalla hakutilanteessa ja huomio keskittyy osaamiseen ja kelpoisuusvaatimuksiin.

Lue lisää Vantaan käyttämästä anonyymistä rekrytoinnista.

Harjoittelijaksi

Harjoittelun kautta opiskelijalla on mahdollisuus saada hyödyllistä kokemusta työelämästä, Vantaan kaupungista työnantajana sekä luoda tärkeitä työelämän verkostoja. Olisitko kiinnostunut opiskeluusi liittyvän harjoittelujakson suorittamisesta Vantaan kaupungilla?

Vantaalla tehdään paljon yhteistyötä eri alojen oppilaitosten, kuten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Perinteisin oppilaitosyhteistyön muoto kaupungilla on tutkintoihin ja koulutukseen liittyvät harjoittelujaksot. Harjoittelupaikkoja on Vantaalla tarjolla monipuolisesti eri toimialojen toimintayksiköissä.

Opiskelijana sinulla on mahdollista suorittaa opintoihin sisältyviä harjoittelu- tai työssäoppimisjaksoja Vantaan kaupungin työpaikoilla. Harjoittelu voi olla palkatonta tai palkallista, riippuen opiskeltavasta tutkinnosta ja oppialasta. Harjoittelun kesto ja ajankohta määräytyvät opiskeltavan alan mukaan.

Harjoittelupaikoistamme ilmoitetaan eri kanavissa, riippuen opintokokonaisuudesta, harjoittelumuodosta sekä siitä, onko kyseessä palkaton vai palkallinen harjoittelu. Paikkoja löydät esimerkiksi vantaarekry.fi-sivulta Harjoittelu-kategoriasta. Ammattikorkeakouluopintoihin, erityisesti sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä harjoitteluista ilmoitetaan www.jobiili.fi -palvelussa lukukausikohtaisten aikataulujen mukaisesti.

Yhteistyöoppilaitoksia työharjoittelussa

  •  Arcada
  •  Diak
  •  Laurea
  •  Metropolia
  •  Varia

Kiinnostaako opinnäytteen tekeminen Vantaan kaupungille?

Vantaan kaupungin toimialat ja yksiköt tarjoavat paljon mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiselle. Yksiköt kokoavat omista lähtökohdistaan kiinnostavia aiheita opinnäytetöiksi ja esittelevät opinnäytetöiden mahdollisia aiheita oppilaitosten niitä varten järjestämissä tilaisuuksissa. Mikäli sinulla on mielessä jokin opinnäytetyön aihe, voit olla suoraan yhteydessä yksikköön, jonka toimintaan aihe liittyy. Opinnäytetöihin tarvitaan usein tutkimuslupa.

Kesätöihin

Vantaan kesätyöpaikkoja haetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Tarkemmat kuvaukset työtehtävien sisällöistä ja kelpoisuusvaatimuksista löytyvät hakuilmoituksista ja vantaarekry.fi -sivuston Kesätyö-kategoriasta.

Kesätyöhakumme on päättynyt kesälle 2023. Haku oli käynnissä 1.2.-28.2.2023. Paikkoja oli avoinna 263 ja hakijoita yhteensä 2918. Eniten paikkoja oli tarjolla liikunnanohjaajille, kirjastoharjoittelijoille ja uinninvalvojille. Halutuimmat olivat kirjastoharjoittelijan, HR-assistentin ja varhaiskasvatuksen kesätyöpaikat.

Lue lisää kesätöistä täältä.

Rekrytoinnin yhteystietoja

Oletko kiinnostunut työskentelystä Vantaan kaupungilla? Kerromme mielellämme lisää työpaikoistamme ja erilaisista työskentelymahdollisuuksista.

Ota rohkeasti yhteyttä rekrytointitiimiimme rekrytointi@vantaa.fi, niin jutellaan lisää.

Tutustu myös näihin

Esimerkkejä Vantaan avoimista työpaikoista

Lisää avoimia työpaikkoja Vantaan rekrytointipalvelussa avautuu uuteen ikkunaan, linkittää toiselle verkkosivustolle

Avainsanat

Töissä VantaallaRekrytointiTyöpaikat