Osallisuus ja vaikuttaminen lukioissa

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijat

Vantaan lukioissa kannustetaan opiskelijoita osallistumaan vaikuttamiseen oppitunneilla, lukion sisällä, kuten myös lähialueen sekä valtakunnan tason vaikuttamiseen. Lukiossa tuetaan opiskelijoiden kasvua aktiviiseksi kansalaiseksi. 

korkeakoulu opiskelijat suunnittelevat yhdessä valkotaululle.

Lukiossa on monia erilaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Opiskelijakuntatoiminta

Vantaan jokaisessa lukiossa on opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunnat toimivat aktiivisesti oppilaitoksessa, kaupungin ja valtakunnan tasolla. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen, joka toimii opiskelijoiden virallisena edustajana lukion johdon ja kunnan suuntaan. Opiskelijakunta on olemassa vaikuttaakseen ja kehittääkseen koulun asioita. 

Tutortoiminta

Tutor on vanhempi opiskelija, joka toimii ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoiden tukena. Tutor tutustuttaa uudet opiskelijat lukioon, kouluyhteisöön ja uusiin kavereihin. Tutor on saanut koulutuksen, joka valmentaa häntä tehtäväänsä. Tutortoiminnan avulla otetetaan uudet opiskelijat tiiviiksi osaksi kouluyhteisöä heti lukion alkutaipaleella. Yhdessä tutorit ja opiskelijakunnan hallitus tekevät tärkeää työtä sen puolesta, että oma lukio olisi jokaiselle paras mahdollinen paikka olla ja opiskella. 

Nuorisovaltuusto

Nuoret valitsevat keskuudestaan 13–18-vuotiaat edustajat Vantaan nuorisovaltuustoon kahden vuoden välein. Nuorisovaltuusto ajaa lasten ja nuorten asioita tekemällä aloitteita, järjestämällä tapahtumia ja edustamalla lapsia ja nuoria muun muassa kaupungin lautakunnissa.

Lisätietoa Vantaan nuorisovaltuusto toiminnasta >

Siirry lukiokoulutuksen etusivulle >

Vaikuttajapäivä

Vaikuttajapäivä on Vantaan kaupungin oma lasten ja nuorten vaikuttamisen prosessi. Ennakkotehtävissä käsitellään vuoden teemaa kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Prosessi huipentuu kaupungintalon tilaisuuteen, jossa kouluja ja oppilaitoksia edustavat oppilaat ja opiskelijat tuovat kaupungin päättäjien tietoon lapsille ja nuorille tärkeitä asioita. Vaikuttajapäivällä on tärkeä rooli Vantaan kaupungin lasten ja nuorten osallisuuden edistämisessä.