Vantaan ympäristönsuojelun maksutaksa

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), maa-aineslain (555/1981), sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 a §:n mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisesta valvonnasta peritään käsittelymaksu tässä taksassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

Vantaan ympäristönsuojelun maksutaksa

Vantaan ympäristönsuojelun maksutaulukko

Kiinteähintaiset julkisoikeudelliset maksut ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n ja maa-aineslain mukaisten asioiden käsittelystä.

Avainsanat

Maksut