Taksaa sovelletaan Elintarvikelaissa (297/2021), terveydensuojelulaissa (763/1994), tupakkalaissa (549/2016) ja lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.4.2022 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon maksutaulukko 1.4.2022 alkaen

Ympäristöterveydenhuollon valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 60 € / h
Perustarkastus on ilmoituksen tai hakemuksen johdosta tehtävä tarkastus tai valvontasuunnitelman mukainen tarkastus.

Avainsanat

Maksut