Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunta vastaa kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sen tehtävänä on huolehtia, että kaupungissa toimitaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lakien mukaan. Se esimerkiksi päättää palvelutuotannon kilpailutuksesta ja palvelujenhankinnasta ja myöntää avustukset. Lautakunnan ohella toimii myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto.

Lautakunnan tehtävänä on tehtäväalueellaan, ellei lautakunta ole toisin määrännyt tai ellei toisin ole säädetty tai määrätty:

  • ratkaista laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamat tehtävät,
  • päättää työvoiman ja muiden voimavarojen sijoittamisesta eri tulosalueille,
  • päättää palvelutuotannon kilpailuttamisesta ja palveluhankinnoista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,
  • päättää vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten hankinnasta,
  • päättää hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta kuntien yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä,
  • vahvistaa maksut ja korvaukset,
  • myöntää avustukset, ja
  • päättää sopimuksista ja muista oikeustoimista sekä käyttää kaupungin puhevaltaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa kaupunginhallituksen edustaja on Sakari Rokkanen ja varaedustaja Anitta Orpana toimikaudella 2017-2019.

Sidonnaisuudet ja yhteystiedot

Jäsenet

puheenjohtaja
Letto Pirkko, koordinoiva ylihammaslääkäri, sd.

+358 50 370 6756
pirkko.letto@vantaa.fi
varapuheenjohtaja
Raja-Aho Maarit, Hoitotyön opettaja, TtM, th/sh AMK, kok.
01630 Vantaa

maarit.rajaaho.lh@vantaa.fi
jäsen
Ayub Saba, sd.

+358 40 415 2860
saba.ayub@vantaa.fi
jäsen
Eerola Antero, toimittaja, vas.

+358 40 323 0176
antero.eerola@vantaa.fi
jäsen
Ibrahim Aadan, sd.


aadan.ibrahim@vantaa.fi
jäsen
Linnainmäki Joel, vihr.

+358 40 500 5512
joel.linnainmaki@vantaa.fi
jäsen
Lustig Markus, kok.


markus.lustig@vantaa.fi
jäsen
Pylsy Anniina, kok.

+358 50 912 2054
anniina.pylsy@vantaa.fi
jäsen
Tawasoli Eva, Terveydenhoitaja, vihr.
Vantaa

eva.tawasoli@vantaa.fi
jäsen
Tuomela Tiina, kd.

+358 50 544 4634
tiina.tuomela@vantaa.fi
jäsen
Vahvelainen Tanja Isa, vanhainkodin johtaja, kd.


tanja.vahvelainen@vantaa.fi
jäsen
Virkkunen Matti, kok.


matti.virkkunen@vantaa.fi
jäsen
Välimäki Kari, Toimitusjohtaja, sd.
Joutsentie 10 b, 01450 Vantaa

kari.valimaki@vantaa.fi

Varajäsenet

varajäsen
Ahlroth Kullervo, kok.


kullervo.ahlroth@vantaa.fi
varajäsen
Eva Lasse, Kauppateknikko,LKV, ps.
Uudentuvantie 13, 01680 Vantaa
+358 400 212 221
lasse.eva@vantaa.fi
varajäsen
Kaartokallio Loviisa, kd.


loviisa.kaartokallio@vantaa.fi
varajäsen
Laaksonen Sirkka, sd.


sirkka.laaksonen@vantaa.fi
varajäsen
Luodeslampi Juha, vihr.


juha.luodeslampi@vantaa.fi
varajäsen
Nieminen Miikku, Hallituksen puheenjohtaja, sd.
Putouskuja 6 A 9, 01600 Vantaa

miikku.nieminen@vantaa.fi
varajäsen
Nokkala Jorma, sd.


jorma.nokkala@vantaa.fi
varajäsen
Nykyri Elina, vas.


elina.nykyri@vantaa.fi
varajäsen
Peura Sirpa, Apteekkari, kok.
01400 Vantaa

sirpa.peura@vantaa.fi
varajäsen
Pitkänen Eeva, sd.


eeva.pitkanen@vantaa.fi
varajäsen
Rahikka Janne, kok.


janne.rahikka@vantaa.fi
varajäsen
Teir Ann-Christine, r.


annchristine.teir@vantaa.fi
varajäsen
Varpula Minna, vihr.


minna.varpula@vantaa.fi

Ajankohtaista