Nuorten kesätyöseteli

Vantaan kaupunki tukee nuorten työllistämistä kesätyösetelillä, joka kattaa osan työnantajalla tulevista kuluista. Kesätyösetelimme uudistui alkuvuodesta 2019, ja nyt yhä useampaa vantaalaisnuorta tuetaan kesätyöpaikan saamisessa. Jatkossa 300 euron seteli jaetaan jokaiselle 9.-luokkalaiselle sekä lisäksi tuhannelle 15–18-vuotiaalle.

Tänä vuonna kesätyöseteleitä jaetaan 15.2. alkaen. Jokainen 9.-luokkalainen nuori saa setelin koulun kautta. Muut seteliin oikeutetut voivat hakea setelin saatua kesätyöpaikkaa vastaan Vantaa-infoista ja Nuorten Ohjaamosta. Huomaa, että kesätyöseteleitä ei myönnetä takautuvasti eli työsuhteen jo alettua.

Seteli on mahdollista käyttää kesätyöhön, joka kestää vähintään kaksi viikkoa (10 työpäivää).

Mikäli suunniteltu työsuhde jää toteutumatta, on siitä ilmoitettava viipymättä kaupungin työllisyyspalveluihin: taltta.projekti@vantaa.fi.

Tilitys on tuen ehtona

Tuen saamisen ehtona on tuen tilittäminen. Tämä tapahtuu nyt entistä helpommin: työnantaja täyttää nuoren toimittaman kesätyösetelin takapuolen työsuhteen päätyttyä ja liittää mukaan siinä mainittavat tiedot.Tilitykseen on liitettävä nuoren allekirjoittama palkkatodistus tai työnantajan palkkajärjestelmästä tulostettu allekirjoitettu palkkalaskelma.

Vuoden 2019 kesätyösetelit tiivistetysti

  • Tarkoitettu 15–18-vuotiaille nuorille.
  • Kesätyösetelit ovat 300 euron arvoisia.
  • Kesätyöseteleiden jako alkaa 15.2.2019 ja loppuu 30.6.2019.
  • Työskentelyaika kesätyösetelillä 1.5.–30.9.2019 välisenä aikana.
  • Minimibruttopalkan on oltava 450 euroa. Mahdolliset maksettavat lomakorvaukset eivät sisälly tähän minimibruttopalkkaan.
  • Työpäiviä on oltava vähintään 10, joko yhtäjaksoisesti tehtynä (esim. 2 täyttä kalenteriviikkoa) tai peräkkäisiin jaksoihin sijoittuvana. Huomitoitava kuitenkin juhannus.
  • Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.
  • Työnantajan on tilitettävä kesätyöseteli työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 31.10.2019 mennessä (31.10. postileima hyväksytään).

Ajankohtaista

Instagram

Twitter