Sporttia kaikille

Yleisurheilukerho

Sporttia kaikille -toiminnan kantava ajatus on – Liikunnan mahdollisuus kuuluu kaikille!

Sporttia kaikille -toiminta sai alkunsa vuonna 2011. Alussa toimintaa rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö hankkeena, jonka tavoitteena oli tukea ja edistää monikulttuurista liikunnan harrastamista. Hanke laajensi vantaalaisten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla edullista tai maksutonta, kaikille avointa toimintaa matalalla kynnyksellä. Jotta tämä valtava monen vuoden menestyksekäs työ ei olisi valunut hukkaan ja toimintaa voitaisiin tulevaisuudessa kehittää lisää, perustettiin Sporttia Kaikille ry vuonna 2017.

Toimintaa rahoittaa veikkausvoittorahoista myönnetty valtionavustus sekä Vantaan kaupunki. Itse Sporttia kaikille -hanke alkoi vuonna 2011 ja päättyi keväällä 2020.

Sporttia kaikille ry on Vantaalle rekisteröity yhdistys. Toiminnassa Vantaan kaupungin liikunnan palvelualue, nuorisopalvelut ja monikulttuurisuustyö, vantaalaiset liikuntajärjestöt ja monikulttuuriset liikuntajärjestöt ovat muodostaneet toiminnan vahvan verkoston. Hankkeessa luotu verkostomainen toimintamalli on edistänyt ja auttanut ylläpitämään urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä yhteistyötä.

Sporttia kaikille -toiminta on saanut vahvan statuksen eri-ikäisten liikuttamisessa Vantaalla. Nykyisin Sporttia kaikille ry toteuttaa viikoittain vaihdellen kausittain reilusti yli 100 Sporttia kaikille -liikuntaryhmää, joiden lisäksi järjestetään uimatoimintaa, koulutuksia ja perehdytystä sekä liikuntatapahtumia. Sporttia kouluille -liikuntatoiminta (84 ryhmää keväällä 2020) käynnistettiin syksyllä 2019 Vantaan kaupungin rahoituksen avulla pelastamaan entiset WAU-kerhot, jotka uhkasivat jäädä kokonaan pois.

Sporttia kaikille -toiminnassa ja yhdistyksessä arvostetaan avoimuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä, yhteisenä tavoitteena on syrjäytymisen riskien ehkäiseminen ja liikunnan ilo ja mahdollisuus. Jokaiselle halukkaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua laadukkaaseen vapaa-ajan toimintaan. Laadukas toiminta edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja aktiivista työskentelyä avarakatseisen ilmapiirin ylläpitämiseksi. Tulevaisuudessa Sporttia kaikille -liikunta juurtuu entistä vahvemmin osaksi vantaalaista liikuntatoimintaa. Kaikille avoin liikuntakulttuuri, yhdenvertaisuus liikuntapalveluiden tavoitettavuudessa sekä ihmisten keskinäinen hyvä vuorovaikutus jatkavat tärkeinä peruspilareina toiminnassa.

Lisätietoja ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.sporttiakaikille.fi

Ajankohtaista