Vantaan yleiskaava 2020

Miltä näyttää tulevaisuuden Vantaa? Vantaalle laaditaan parhaillaan uutta koko kaupungin kattavaa yleiskaavaa. Vantaalaisten määrä kasvaa ennätyksellistä vauhtia ja lisäksi jo pelkästään kansainvälisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkee 21 miljoonaa lentomatkustajaa vuosittain. Koko Vantaan yleiskaava käsittelee tulevaisuuden ratkaisuja, rakentamisen, asumisen, palvelujen ja vapaa-ajan tarpeisiin sekä kasvavan liikenteen sujumiseksi. Osallistu yleiskaavan valmisteluun vastaamalla kyselyyn karttapalvelussa 29.3. mennessä.

Yleiskaavaluonnos nähtävillä 18.2.-29.3.

Yleiskaavaluonnoksessa Vantaan kasvu ohjataan kestävästi olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Erityisesti Tikkurilaa, Myyrmäkeä ja Aviapoliksen aluetta laajennetaan ja tiivistetään. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjestelmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.

Olemassa olevia ja uusia asemanseutuja kehitetään seudullisen joukkoliikennekaupungin osana. Vantaan ratikka parantaa merkittävästi poikittaisia yhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja Lentokentän välillä. Ratikan varteen uskotaan rakentuvan vahva kehityskäytävä, joka tuo mukanaan uutta ja täydentävää asuntorakentamista. Yleiskaavaluonnoksessa on määritelty ulkoilureittien verkosto sekä pyöräilyn baanat.

Luonnoksen pohjalta laaditaan keväällä yleiskaavan vaikutusten arvioinnit. Vuorovaikutuksen ja vaikutusten arviointien pohjalta valmistellaan ehdotus, joka tulee myös nähtäville ja siitä pyydetään lausunnot. Viimeistelty ehdotus on tarkoitus hyväksyä loppuvuodesta 2020.

Osallistumalla valmisteluun annat tärkeää tietoa suunnittelijoille

Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä ja määritellään kaupungin yhteinen tavoitetila tulevaisuuden Vantaasta. Yleiskaavaluonnos on nähtävillä 18.2. - 29.3.2019, jonka aikana kaupunkilaiset voivat osallistua kaavan valmisteluun antamalla mielipiteensä karttapalvelussa.

Osallistuminen ja mielipiteen antaminen tuottaa suunnittelijoille tärkeää tietoa asukkaiden ja muiden ympäristön käyttäjien tarpeista ja arvoista sekä tuo uudenlaisia näkökulmia suunnitteluun. Lisäksi asukkaiden paikallistuntemus täydentää asiantuntijatietoa.

Karttapalvelun kautta jätetyt mielipiteet lähetetään kaupungin kirjaamoon ja edelleen yleiskaavan valmistelijoille. Mielipiteet toimivat yleiskaavaehdotuksen valmistelun pohjana. Voit vaihtoehtoisesti lähettää kirjallisen mielipiteesi suoraan kaupungin kirjaamoon.

YleiskaavaRSS

Ajankohtaista

Twitter