Yleiskaava 2020

Helsingin seutu kasvaa ja kasvuun tulee myös Vantaan varautua. Käytännössä kasvu tarkoittaa merkittävää määrää uutta rakentamista asumisen, työpaikkojen, palvelujen ja vapaa-ajan tarpeisiin sekä uusia ratkaisuja kasvavan liikenteen sujumiseksi. Yleiskaavalla ohjataan maankäyttöä ja määritellään kaupungin yhteinen tavoitetila tulevaisuuden Vantaasta.

Suunnittelualueena on koko kaupunki

Uusi yleiskaava on tarkoitus laatia kuluvan valtuustokauden aikana 2017–2020.

Kaupunginhallitus hyväksyi tammikuussa 2018 joukon tavoitteita, jotka jakautuvat kolmeen pääteemaan: paikallinen elinympäristö ja näkyvä kaupunki, seudullinen joukkoliikennekaupunki sekä kansainvälinen lentokenttäkaupunki. Kaikkien tavoitteiden kehyksenä on kestävä kehitys.

Tavoitteiden pohjalta teemme nyt luonnosta. Sitä tehtäessä toivomme vilkasta vuoropuhelua esimerkiksi aiheista "minne kaupunki lähivuosikymmeninä kasvaa" ja "miten kaupunki muuttuu". Keskeisenä periaatteena on tulevan kasvun ohjaaminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen sitä vahvistaen ja parantaen. Kasvun paikkoja pohdittaessa mietitään samalla kaupungin ja seudullisen viherrakenteen, reittien ja palveluiden kehittämismahdollisuuksia. Kasvu ei saa heikentää Vantaan vehreyttä.

Vuonna 2019 keskitytään vaikutusten arviointiin. Muun muassa seuraavat näkökulmat tullaan arvioimaan: vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöön, ilmastoon, liikenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen ja elinkeinoelämään.

Yleiskaava viimeistellään ehdotukseksi lausuntojen, mielipiteiden sekä vaikutusten arviointien pohjalta. Tavoitteena on, että yleiskaava tulee hyväksytyksi ennen vuoden 2020 loppua.

YleiskaavaRSS

Ajankohtaista

Twitter