Innostavat oppimisympäristöt edistävät lasten liikkumista

Artikkeli

Lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen vaatii varhaiskasvatuksessa kaikilta yhteisiä tekoja. Hyvin suunnitelluissa oppimistiloissa aikuisten on helppo kannustaa lapsia liikkumiseen.

Lapsi tasapainoilemassa pihalla.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Rautpihan päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja Reija Alanampa korostaa lasten osallisuutta liikunnan suunnittelussa.

– On tärkeää, että lasten liikkumisessa tulee ilmi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön suunnittelu ja rakentaminen tapahtuvat yhdessä lasten kanssa. Oppimisympäristöjen täytyy tukea lasten uteliaisuutta, oppimisen halua ja kannustaa leikkiin ja fyysiseen aktiivisuuteen, sanoo Reija.

Oppimisen prosesseissa lapsi kehittää sosiaalisia, fyysisiä, motorisia ja havaitsemiseen liittyviä valmiuksiaan. Reija kuvailee lapsen tarvitsevan taitavaa kättä, valppaasti havainnoivaa silmää, herkästi kuuntelevaa korvaa, liikkumisen hallintaa ja suullisen ilmaisun rohkeutta kaikessa toiminnassaan.

– Pienten lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen vaatii meiltä kaikilta yhteisiä tekoja. Liikkumisen ilon ja tärkeyden vaaliminen alkaa täältä varhaislapsuudesta. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaan lasten päivään pitäisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa ja lapsille tulee tarjota mahdollisuuksia liikkumiseen pitkin päivää, kertoo Reija.

Liikkuva päiväkoti -toiminta mukana pihamuutoksissa

Liikunta on keskeinen työtapa Vantaan varhaiskasvatuksessa ja kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa. Liikkuvan päiväkodin toiminta on vakiintunut Vantaalle vuonna 2019. Toiminnassa työskentelee kaksi liikuntapalvelukoordinaattoria. Toiminnan tavoitteena on liikuntamyönteisen arjen edistäminen varhaiskasvatuksessa. 

Rautpihan päiväkodissa lapset ja henkilökunta pääsivät osallistumaan pihan suunnitteluun. Sinne on esimerkiksi rakennettu oikea tie suojateineen, jossa voi liikkua kulkuneuvoilla ympyrää. Yhteisleikit, pallopelit ja muut kisailut onnistuvat nyt nurmikkoalueella tai hiekkakentällä. Erilaisia värikkäitä hyppyruudukoita ja taito- ja tasapainotelineitä on ympäri pihaa, jotka houkuttavat myös liikkumaan.

Varhaiskasvatuksen opettaja Henna Leinonen kertoo, että aikuisten rooli on innostua, innostaa ja iloita yhdessä lasten kanssa sekä kiittää, kehua ja kannustaa.

– Me aikuiset mahdollistamme lasten liikkumisen omalla esimerkillämme ja toiminnallamme. On erittäin tärkeää, että jokaisella lapsella on oikeus liikkumiseen. Jokainen aikuinen on myös liikuntakasvattaja varhaiskasvatustyössä, toteaa Henna.

Aikuisen osallistuminen ja mukaan heittäytyminen on edellytyksenä onnistuneelle liikuntakasvatukselle. Liikkuva päiväkoti -toiminta tarjoaa päiväkodeille liikuntavälineitä maksutta lainaan ja erilaiset välineet innostavat lapsia liikkumaan.

– Toiminnasta saamme myös paljon tukea ja innostusta liikkumiseen. He järjestävät meille työpajoja, liikuntakoulutuksia, verkostopäiviä ja seminaareja. Superpeuhat ja Kokeile liikuntaa -tapahtumiin pääsevät myös lapset mukaan. Meillä on myös liikuntatiloja, joita voi varata ilmaiseksi päiväkodin käyttöön, Henna kertoo.

Liikuntakasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta

Yhteistyö liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen välillä Vantaalla on uraauurtavaa, ja sitä on tehty jo pitkään. Leinelän päiväkodin johtaja Hannele Tuominiemen mukaan liikuntakasvatus kuuluu lähes kaikkiin oppimisen osa-alueisiin.

– Liikkuvan päiväkodin aktiiviset liikuntakoordinaattorit kouluttavat meitä. Päiväkodin johtajana minun tehtäväni on pitää yllä pedagogista keskustelua, kannustaa, mahdollistaa ja haastaa työntekijöitä, sanoo Hannele.

Leinelän päiväkoti lainaa ahkerasti Liikkuvan päiväkodin välineitä, jotta jokainen lapsi voi päästä vaikkapa hiihtämään. Myös toiminnassa tuotettuja materiaaleja hyödynnetään. Tiimeissä työntekijät toteuttavat liikunnan vuosikelloa ja liikuntaa myös arvioidaan.

– Kartoitamme vuosittain liikunnan määrää ja laatua. Näin voimme suunnitella ja arvioida toimintaa paremmin, kertoo Hannele.

 

Katso video liikkuvasta päiväkodista, jonka pohjalta tämä artikkeli on kirjoitettu.

Avainsanat

PäiväkoditTöissä Vantaalla