Kaavoituskatsaus 2023: Vantaa on pientalojen suurkaupunki

Artikkeli

Monikeskuksisen Vantaan radanvarren keskustoissa rakennetaan paljon, mutta Vantaa on myös pientalojen suurkaupunki.

Karttaa osoittava käsi kuvituskuvana

"Vaikka kaupunki tiivistyy, ja keskustat ovat kerrostalopainotteisia, on kaavoituksen tavoitteena, että Vantaa on pientalojen suurkaupunki myös tulevaisuudessa."

Jopa yli 100 000 vantaalaista asuu pientaloissa.
– Vaikka kaupunki tiivistyy, ja keskustat ovat kerrostalopainotteisia, on kaavoituksen tavoitteena, että Vantaa on pientalojen suurkaupunki myös tulevaisuudessa, kertoo yleiskaavapäällikkö Mari Siivola.

Vantaan kehitystä vuoteen 2050 viitoittava uusi yleiskaava kuulutettiin voimaan tammikuussa 2023. Pientalovaltaisia alueita on yleiskaavassa kaikista asuinalueista eniten, jopa 4100 hehtaarin verran.

– Osa pientaloalueista myös muuttuu: alueet lähellä juna-asemaa, tai suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reittiä, on luontevaa rakentaa tiiviimmin ja korkeammin. Tällaisissa tapauksissa myös kerrostalot voivat sopia alueille, kuvailee Siivola.

Vantaalle on tälle valtuustokaudelle asetettu tavoite, että vuosittain kaupunkiimme tulee lisää pientaloasuntoja. Pientaloiksi katsotaan omakotitalojen lisäksi myös pari- ja rivitaloasunnot. Vuonna 2022 kaupunkiimme valmistui ennätysmäärä, yli 600 pientaloasuntoa.

– Monivuotisella pientalo-ohjelmalla haemme keinoja pientalorakentamisen edistämiseksi. Huomio kiinnittyy muun muassa tiivistyvien alueiden tasapainoiseen kehitykseen ja vehreyden turvaamiseen, Siivola kertoo.

Myös kokonaan uusia pientaloalueita, tai nykyisten alueiden laajennuksia suunnitellaan. Kaikkiin käynnissä oleviin kaavoitushankkeisiin pääset tutustumaan osoitteessa vantaa.fi/kaavoitus/kaavat.

 

Harkitsetko rakentamista?

Ennen rakentamisen aloittamista sinun tulee selvittää, mitä tontillesi saa rakentaa ja tarvitseeko rakennushankkeesi luvan. Vantaalla rakentamiseen liittyvät luvat käsitellään sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Voit lähteä liikkeelle lähettämällä Lupapisteen kautta neuvontapyynnön Vantaan rakennusvalvontaan, tai lue lisää rakennushankkeeseen liittyvistä vaatimuksista vantaa.fi/rakennusvalvonta.

Mitä voit rakentaa?

Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys määrittelevät tontin käyttötarkoituksen sekä rakennettavien rakennusten kokoon ja ulkonäköön liittyviä vaatimuksia. Tontilla voimassa olevan asemakaavan saat selville Vantaan karttapalvelusta kartta.vantaa.fi

Asemakaavasta poikkeaminen edellyttää usein asemakaavoituksen myöntämää poikkeamispäätöstä. Alueilla, joilla on voimassa vain yleiskaava, rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan Lupapiste-palvelun kautta.

Pohditko tonttisi täydennysrakentamista?

Asemakaavakartasta selviää, voiko tontillesi rakentaa lisää. Asemakaavassa määrätään yleensä tontin rakennusoikeus, suurin sallittu kerrosluku, rakennusala sekä mahdolliset suojeltavat alueet. Tontita pitää myös löytyä sopiva paikka uudelle rakennukselle.

Tontille voi rakentaa lisää monella tapaa. Suurella tontilla voi olla tilaa kokonaan uudelle rakennukselle. Tällöin olemassa olevasta tontista lohkotaan osa, joka on mahdollista myydä. Rakennusoikeuden riittäessä nykyistä rakennusta voi myös laajentaa, ja toteuttaa vaikkapa lisä- tai ullakkokerroksen. Mikäli rakennus on jo huonokuntoinen, sen purkaminen ja korvaaminen uusilla voi tehostaa tontin käyttöä, jos vanha rakennus on sijainnut keskellä tonttia.

Etsitkö tonttia?

Vantaan kaupunki myy tontteja jatkuvassa myynnissä sekä tarjouskilpailuin. Tonttitarjonnan löydät vantaa.fi/omakotitontit. Rajallisen oman tonttitarjonnan vuoksi Vantaalta sopivaa pientalotonttia kannattaa etsiä myös yksityisiltä markkinoilta.

 

Lue lisää: 

 

Tämä kirjoitus julkaistiin Asukaslehden numerossa 1/2023. Lue asukaslehden muut jutut Asukaslehden sivulta!

Avainsanat

Asukaslehti1/2023Kaavoitus