Kaupunkikulttuurin toimialalla palkittiin korona-ajan onnistujia

Artikkeli

Kaupunkikulttuurin toimialalla jaettiin tunnustuksia korona-ajan työstä kolmessa eri kategoriassa. Yhteensä palkittiin esitysten perusteella 31 henkilöä tai työryhmää korona-ajan innovaatioista, poikkeusajan sankareina tai koronavuoden esimiehinä.

Kolme nuorta aikoo pelata koripalloa aurinkoisena päivänä

Tunnustuksia haluttiin myöntää toimialalla poikkeusaikana tehnyn monipuolisen työn, upeiden uusien innovaatioiden ja työntekijöiden venymisen esiin nostamiseksi.

Toimialan henkilöstöllä oli mahdollisuus esittää palkittavia reilun viikon ajan kesäkuussa. Esityksiä saatiin yhteensä yli 100, joista osa kohdistui samaan palkittavaan. Palkitsemiskriteereissä painotettiin sitä, että palkittavien työssä näkyisi erityisellä tavalla koronan aiheuttama poikkeuksellinen aika.

Vaikka osa toimialan henkilöstöstä saa nyt erityisen tunnustuksen ansioituneesta työstä, on muistettava, että jokainen toimialan työntekijä on omalta osaltaan joutunut sopeutumaan poikkeukselliseen aikaan.

- Me kaikki ollaan korona-ajan sankareita, muistutti apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand palkintojenjakotilaisuuden aluksi.

Alta löydät listat toimialan kesäinfossa palkituista.

Korona-ajan innovaatiot

Liikuntapalveluiden livejumpat
Ohjaustoiminta käynnisti Virtuaalijumpat hyvinkin pikaisella aikataululla kuntalaisia liikuttamaan. Palvelu on saanut paljon kiitosta kuntalaisilta ja eri puolelta Suomea myös. Tiukassa paikassa ja - aikataulussa liikunnan palvelualueen liikunnan ohjaajat muuntautuivat virtuaalijumpan vetäjiksi ja kuvausammattilaisiksi.

Soturikissat live -etätapahtumasarja, Helena Perttilä & Marjo Mannila
Tikkurilan kirjaston lasten- ja nuortenosaston työntekijät Marjo Mannila ja Helena Perttilä käynnistivät vuosi sitten huhtikuussa Soturikissat-kirjoihin pohjautuvat Instagram-livelähetykset Tikkurilan kirjaston Instagram-tilillä. Livet ovat osoittautuneet menestykseksi ja ne pyörivät edelleen kerran viikossa. Liveissä erityisesti yhteisöllisyys on vahvasti läsnä, ja ne kokoavat yhteen nuoria Soturikissat-faneja eri puolilta Suomea. Soturikissalive on ollut SENSAATIO.

Habbo-verkkonuorisotila ja sen ydinryhmä
Viime vuoden keväällä nuorisotyössä syntyi nuorisotyöntekijöillä idea verkkonuorisotilan perustamisesta Habbo-yhteisöön. Jo pelkästään tänä vuonna toukokuun alkuun mennessä kohtaamisia Habossa toteutettiin yli 11 000 kpl, mikä tarkoittaa avun ja tuen antamista lukemattomille määrille nuoria. Habboa koordinoiva ydinryhmä on osoittanut valtavan suurta oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta ja kokeiluintoa ja -rohkeutta työskennellä, läpi koko korona-ajan.

Vantaan kirjastoauton pakettiautopalvelu kouluille ja päiväkodeille korona-aikana
Kirjastoauton väki huolestui kirjastoauton vakiopalvelujen sulkeutuessa etenkin päiväkotien ja koulujen tilanteesta ja kehitti heti ns. pakettipalvelun. Palvelu sisälsi pakettipalvelun, jossa joko kirjastoauton ammattilaiset keräsivät aineiston, lainasivat sekä kuljettivat sen asiakkaille tai asiakkaat varasivat aineiston itse ja pakettipalvelu toimitti sen heille. Edellä mainitun lisäksi kirjastoautojen vanhimmille asiakkaille toimitettiin kirjoja myös kotiin heidän toivomuksestaan, etenkin iän, heikon terveyden tms. vuoksi.

Yhteisen pöydän hätäruoka-apukassien kotiinkuljetus, Yhteinen pöytä ja asukastilat
Erinomaisella yhteistyöllä Yhteisen pöydän hävikkiterminaalin henkilökunta ja asukastilojen henkilökunta loivat nopeasti toimivan puhelinpalvelun ja hätäruoka-apukassien kotiinkuljetuksen kevään 2020 poikkeusajalle. Vantaalaisiin koteihin kuljetettiin Yhteisen pöydän verkoston perustoiminnan ohella noin 15 000 kassia 12 viikon aikana. Yhteensä ruoka-apua tarjottiin kotiinkuljetettuna ja verkoston kautta jaettuina kasseina tuona aikana yli 45 000 kassia. Yhteisöpalvelut saivat lisäapua työllisyyspalveluista, Vantaa-Infoista ja resurssipankista.

Kirjaston etäkielikahvila yhteistyössä Luetaan yhdessä -verkoston kanssa
Kun kirjastot suljettiin keväällä 2020, moni suomea opetteleva vantaalainen menetti tärkeän tavan harjoittaa kielitaitoaan, kun erilaiset kielikahvilat ja kieliryhmät lopettivat myös toimintansa. Länsimäen ja Koivukylän kirjaston henkilökunnan ideoima etäkielikahvila on toiminut nyt Zoom-palvelussa yli vuoden ajan, ja saanut paljon kiitosta osallistujilta. Tapaamisissa osallistujat ovat voineet opetella ja harjoitella suomea ja tavata muita ihmisiä myös pahimman koronaeristyksen aikaan. Toiminnassa ovat olleet tärkeässä roolissa Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoiset suomen opettajat.

Kulttuuritalo Martinuksen työryhmä Riikka Kampara, Anne-Maria Mäkelä, Veera Kauppi, Esa Lindroos, Anssi Ruotanen ja Paula KIvistö
Työryhmä Kulttuuritalo Martinuksessa on koronan aikana muuttanut toimintaansa ulospäin suuntautuvaksi tapahtumien tuottajiksi. Martinuksen ulkotiloissa toteutetut tapahtumat olivat talvikaudella menestyksellisiä, kuten puistossa toteutettu Valopolku Halloween teemalla, lumiveistospuisto jossa oli yhteisöllinen jäälinnan rakentaminen, tänä kesäna puistoon tuleva ääni-installaatio esihistoriallisesta aluehistoriasta ja elokuussa tukeva puistotapahtuma "Martinuksen backstage" esittävälle taiteelle.

Ilmastolukupiiri. Palkittavat: Katariina Ervasti ja Maija Lehtola
Keväällä 2021 toteutui sarja innostavia ilmastolukupiirejä kirjastoissa ja verkossa. Kampanja saavutti laajaa kiinnostusta ja loi uudenlaisen lukupiirien verkoston. Ilmastolukupiiri-idea kasvoi suureksi ja osoitti tarpeellisuutensa, kun mukaan tuli joka puolelta Suomea satakunta lukupiiriä ja satoja lukupiiriläisiä. Vantaalainen idea kasvoi valtakunnalliseksi ja tarjosi sielun ja mielen ruokaa laajasti korona-ajan keskelle ympäri Suomen.

Poikkeusajan sankarit

Keijo Säikkä, alkeispuhallinorkestereiden opettaja, Musiikkiopisto
Keijo Säikkä on kääntänyt korona-ajan poikkeustilan luovuuden ilotulitukseksi. Hän on lasten puhallinorkestereiden vetäjänä tehnyt huikeita loikkia pedagogiikassa, kehittänyt digiopetusta innovatiivisesti ja ollut puhaltimia soittaville lapsille energinen ilon ja elämysten tuottaja sekä hieno esikuva. Samalla hänellä kuitenkin on ollut aikaa auttaa kollegoitaan teknisissä pulmissa ja kuunnella muitakin huolia.

Vantaa-infon henkilöstö
Neuvontapalvelut ovat työskennelleet läpi korona-ajan ja työntekijät ovat mukautuneet nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja tarttuivat epäröimättä uusiin korona-ajan työtehtäviin. Keväällä 2020 luodun koronalinjan ylläpitäminen on vaatinut tiedon nopeaa sisäistämistä ja jatkuvaa päivittämistä. Yleisneuvonta on toiminut tärkeässä roolissa rokotusten organisoinnissa ja tiedonkulussa. Neuvontapalvelut ovat auttaneet kuntalaisia tämän poikkeuksellisen tilanteen keskellä lukemattomissa asioissa ja mahdollisesti jopa ennaltaehkäisseet yksinäisyyttä ja syrjäytymistä juttelemalla kuntalaiselle.

Janne Lappalainen, nuorisotyöntekijä
Janne Lappalainen on tehnyt nuorisopalveluiden hyväksi mielettömiä muutoksia korona-ajalla ja myös nuorisotyön tulevaisuuden kannalta. Habbo-hotellin nuorisopalvelukonseptin luominen mullisti kohtaamiset aivan eri ulottuvuuksiin, joihin jalkautuminen tai muu vastaava kohtaamistyö ei ole pystynyt. Palvelu saavutti suuren suosion ja kolmessa kuukaudessa kohtaamisia oli 8000.

Nuorisotyö raiteilla -toiminnan Ria ja Juho
Nuorisotyö raiteilla -toiminnan Ria ja Juho ovat korona-aikana osoittaneet valtavan vahvaa ammattitaitoa, motivoituneisuutta ja joustavuutta toimia nuorten hyväksi. He ovat väsymättä kohdanneet vuoden aikana jalkautuvan nuorisotyön kautta valtavan määrän nuoria, auttaen ja tukien heitä kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Anna Villberg, Musiikkiopisto
Anna on supermoottori koko musiikkiopiston korona-ajan opetuksen takana. Hän reagoi nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja on taannut opetuksen saumattoman jatkumisen. Koko työyhteisö sai virtaa ja nostetta työhönsä, kun nähtiin kouriintuntuvasti etäopetuksen moninaisen tarpeellisuuden lasten, nuorten ja perheiden elämässä vaikeana korona-aikana.

Yhteisötyö asukastiloilla
Koronan alettua yhteisötyöntekijät menivät heti sinne, missä apua tarvittiin. Hätäruoka-apu-linjan he hoitivat lähes kokonaan omalla tiimillä (jossain vaiheessa mukaan tuli Vantaa-info), he olivat Korona-linjalla ensimmäisten joukossa, auttoivat Asiointiapu-linjalla ja lopulta myös järjestivät oman juttupuhelin-linjansa. Heti kun se oli mahdollista, avattiin asukastilojen ovet asukkaille ja kohdattiin koronan seurauksista kärsineitä, yksinäisiä, tukiverkostottomia, työttömiä, perheitä. Yhteisötyötä toteutettiin myös ulkona, järjestettiin kaverikävelyitä ja roskakävelyitä, aloitettiin yhteisölounaat. Uusien tiukentuneiden rajoitusten myötä asukastilat joutuivat jälleen sulkemaan ovensa, mutta tiimi auttaa asukkaita edelleen toteuttamalla Turvallista digiasiointia asukastiloissaan.

Risto Heinonen, Liikuntapalvelut
Risto työskenteli korona-aikana asiointiavussa, uinninopetuksessa, lastenkodissa, urheilukentillä, sekä omassa uinninvalvojan pestissä. Riston hahmo on muodostunut jo käsitteeksi uimahallien yleisölle, erityisesti itäisellä Vantaalla. Korona-aikana Riston monipuolisuus ja läsnäolo tilanteessa kuin tilanteessa monissa kaupungin eri toiminnoissa on ollut omiaan edesauttamaan tilanteen hallintaa. Monipuolisella ja aktiivisella osallistumisella Risto on näyttänyt esimerkkiä joustavuudesta ja uusiin tilanteisiin sopeutuvuudesta koko henkilöstölle.

Tilavaraustiimi Liikuntapalvelut
Tilavaraustiimillä on poikkeusajalla ollut paljon töitä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, kuukausittain muuttuvat rajoitteet, käyttövuorojen poistot ja sulkemiset. Myös viestintää tiimi on hoitanut upeasti hyvin paineisissa tilanteissa!

Sanna Palomäki
Erinomaista johtamiskykyä ja venymistä, motivoituneella ja ystävällisellä asenteella uutena työntekijänä!

Ridha Mathlouthi
Ridha siirtyi ripeästi omista tehtävistään taidemuseolla Sanomalan rokotuspisteeseen töihin. Työskentelystään siirtotehtävissä hän sai runsaasti positiivista palautetta eri tahoilta ja hänet myös palkittiin Arjen sankarina.

Marjo Eerikäinen
Marjo lähti empimättä korona-avuksi palvelutaloon keväällä 2020 ensimmäisten siirtyvien joukossa.

Kirjaston koronapuhelimessa ja kauppakassipalvelussa mukana olleet: Aho Alexei, Gasbarra Lia, Hagert Milaja, Hakomaa Tommi, Harjula Heli, Heikura Toni, Impola Matti, Karvonen Reija, Kettunen Krista, Korhonen Eija, Laakso Elina, Lehti Jaana, Leponiemi Mari, Mikkonen Merja, Nuottanen Larissa, Outinen Anneli, Rekonen Marjut, Siirtonen Kari, Wikstedt Camilla, Virtala Pasi (Esimiehinä Ulla Virtanen, Jaana Määttä ja Ville Karinen)
Kirjastosta siirtyi keväällä 2020 paljon työntekijöitä kuntapalveluihin auttamaan koronapuhelimeen vastaamisessa. Lisäksi kehitettiin uusi kauppakassipalvelu, jonka avulla kotiin jääneet asukkaat saivat kotiin kuljetettuna kaupasta ruokaa. Työtä tehtiin innokkaasti, ennakkoluulottomasti ja antaumuksella. Oli ilo tehdä töitä näiden kaikkien ihmisten kanssa!

Kulttuuritoiminta ja tilat -työyhteisö
Koko koronapandemian ajan työntekijät ovat elämäniloa ja uskoa tulevaan luoden toimineet erittäin vastuullisesti, järjestäen mm. uusina asioina ja innovaatioina Drive in-leffoja (kaikille), ikkunan takaa tanssiesityksiä, pihakonsertteja ja teatteria, toivekonsertteja, podcasteja, virtuaalisia tapahtumia useita kymmeniä jne. Tiimi on valmistautunut avaamaan kulttuuritilat esityksineen erikokoisille yleisöille, erilaisin katsomokartoin toistuvasti. Väsymättä, kerta toisensa jälkeen siirtämään ohjelmiston avaamisen tuonnemmaksi. Tilaamaan tekniikan yms. huollot etukäteen ja taas siirtämään niitä striimausten ja tallenteiden tekemisen tieltä. Epävarmuuden sietokyky, joustavuus, asenne – tästä selvitään, mutta ennen kaikkea – tässä onnistumme yhdessä, on käsinkosketeltavissa.

Koronavuoden esimies

Arja Lehikoski, Nuorisopalvelut
Koronan puhjettua jalkautuvan nuorisotyön merkitys korostui entisestään ja Arjalla ollut iso rooli tiedon välittäjänä pääkaupunkiseudun tasoisesti. Esimiehenä Arja on joustava, työntekijälähtöinen ja äärimmäisen ammattitaitoinen. Arjalla on kiireenkin keskellä aikaa alaisilleen ja pitkille työhyvinvointia tukeville keskusteluille. Muiden tehtäviensä ohella hän on koronan aikana koonnut johtokeskusraporttia sekä osoittanut todellista kiinnostusta kuunnella työntekijöiden terveisiä nuorisotyön kentältä.

Anna Hjorth-Röntynen, Vantaan taidemuseo Artsi
Anna on tässä vaikeassa ajassa museon ollessa kiinni pitänyt huolen siitä, että hyvä fiilis työntekoon ja yhteys työkavereihin on säilynyt. Vaikka työyhteisö ei ole ollut kokoontuneena yhteen, Anna on toiminut yhdistävänä liimana ja valanut tulevaisuuden uskoa jokaiseen.

Kati Järvinen, nuorisopalvelut
Korona-aika on tuonut paljon haasteita nuorisotyöntekijöille ja heidän esimiehilleen. Kati on toiminut esimerkillisen hyvällä ja varmalla työotteella läpi koko sekavan poikkeusajan. Esimiehen varmuus on luonut uskoa ja toivoa tekemiseen. Kati on tukenut poikkeuksetta apua tarvitsevia, oli tilanne mikä tahansa. Muutoksien tullessa hän on ajatellut työntekijöidensä parasta aina ennen itseään.

Tiina Haapalainen, nuorisopalvelut
Tiina on asiantunteva ja kannustava esimies, joka kuuntelee työntekijöitä. Hänen mielettömän kärsivällinen ja joustava toimintansa on tuonut paljon lämpöä ja tukea vaikeiden aikojen keskellä. Hän on esimiehenä lempeä ja huomaa, että hän nauttii työstään. Hän on joustava ja ottaa työntekijöiden toiveet huomioon. Tiina on antanut toteuttaa sellaisia työmuotoja, mitä ei normaalisti paljoakaan tehdä.

Auli Soinio, Aikuisopisto
Vantaan aikuisopiston aikuisten perusopetuksessa on koronavuotena tapahtunut paljon. Koulutuspäällikkönä toimiva Auli on onnistunut ohjaamaan henkilöstön läpi koronavuoden ja samalla käynnistänyt kehittämistoimet, joiden avulla toiminta tukee opiskelijoiden oppimista ja kehittymistä entistä paremmin. Auli on tehnyt pitkää päivää, mutta on silti ollut aina tavoitettavissa, oli asia sitten pieni tai suuri. Auli kuuntelee sekä opettajia että opiskelijoita, mikä on osoitus aidosta kiinnostuksesta työhön. “Vaikka olemme työskennellet etänä, en ole kokenut olevani yksin, sillä Auli on muistanut kiireenkin keskellä kysyä kuulumisia.”, toteaa eräs hänen alaisistaan.

Anton Ahonen, Liikuntapalvelut
Antonia kuvaa aina johdonmukainen ja esimerkillinen toiminta. Sekavissakin tilanteissa voi aina luottaa, että päätökset tehdään hyvin ja henkilöstön etua ajatellen sekä kuunnellen. Antonin tapaa vastaanottaa uusia ideoita arvostetaan erityisesti.

Päivi Ruotonen, Nuorten aikuisten palvelut
Päivi nauttii laajasti alaistensa luottamusta, hän on pidetty ja kehuttu esimies. Hän tarttui tehtäväänsä keskellä koronapandemiaa ja on onnistunut luotsaamaan pandemian aikana kovasti uusiutunutta työyhteisöä. Päivi on osannut tarttua työyhteisön kehittämistarpeisiin yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja uudistaen. Päivi on aidosti alaisiaan varten, hän haluaa kuulla ja tietää mitä alaisilleen kuuluu ja häneltä saa aina tukea sekä vaikean tilanteen vaatiman huomion. Päivi on myös iloinen ja tuo hyvää fiilistä etäkokouksiin.

Ulla Virtanen, kuntalaispalvelut
Pandemian alettua luotiin Ullan johdolla nopealla aikataululla käyttöön poikkeuksellisen tilanteen vaatimia uusia innovaatioita. Hän on kannustanut henkilöstöään erinomaisiin suorituksiin, tukenut työssä jaksamista ja johtanut toimintaa määrätietoisesti. Hän on osoittanut erinomaista esimiestaitoa ja koordinointikykyä, vaikka korona sotki palettia joka puolella.

Jaana Määttä, kirjastopalvelut
Palveluesimies Jaana Määttä siirtyi keväällä 2020 kirjastojen sulkeuduttua puhelinpalveluihin ja toimi keväällä 2020 kuuden viikon ajan koronapuhelimeen ja kauppakassiin vastaajien työntekijöiden esimiehenä. Samalla hän kuitenkin huolehti myös kirjaston henkilökunnasta. Vaikeuksista ja ongelmista huolimatta hän on koko ajan ollut huolellinen, empaattinen ja kannustava esimies. Jaana on seurannut koronatiedotusta aktiivisesti ja pitänyt huolta, että kaikki kirjastossa toimii. Hän huolehtii henkilökunnasta vastuullisesti ja ottanut huomioon työntekijöiden omat tarpeet pelkoja hälventäen ja huolehtien työturvallisuudesta ja ystävällisestä ilmapiiristä.

Pekka Mäkelä, Nuorisopalvelut
Pekka on toiminut loistavasti huolehtien oman vastuualueensa nuorisotyöntekijöistä ja tehnyt valtavan määrän työtä nuorisotyön toimintaedellytysten ja merkityksellisyyden eteen. Hän on tuonut näitä aktiivisesti esiin sekä kaupungissa sisäisesti että lukuisissa verkostoissa ja muissa foorumeissa. Pekka on puheillaan ja teoillaan motivoinut työntekijöitä jaksamaan korona-arjen keskellä ja mahdollistanut erilaisia tukitoimia.

Laura Tuomi, Kuntalaispalvelut
Laura on osoittanut esimiehenä nopeaa reagointikykyäkoko poikkeusajan; tsempannut, rauhoittanut ja pitänyt yllä positiivista ilmapiiriä. Erityinen kiitos tulee tiimin viikoittaisista kuulumispalavereista, jotka käynnistyivät heti maaliskuussa 2020, kun poikkeukselliset työkuviot yllättäen alkoivat. Näiden palaverien suuri merkitys on kirkastunut ajan kuluessa eivätkä ole olleet itsestäänselvyyksiä. Paineista ja kiireistä huolimatta Lauralla on ollut myös aikaa vaihtaa tiimin jäsenten kanssa kuulumisia myös kahden kesken ja miettiä joustavasti keinoja selviytyä ja jaksaa meille kaikille haastavassa ajassa.