Omavalmentajan työssä korostuvat asiakaskohtaamiset

Artikkeli

Omavalmentaja on työnhaun ammattilainen, joka auttaa asiakkaita eli työnhakijoita työllisyyteen liittyvissä asioissa työllisyyden kuntakokeilussa tai TE-toimistossa. Omavalmentajan työnkuva on monipuolinen ja työpäivät ovat vaihtelevia. Suurin osa työstä kytkeytyy kuitenkin vahvasti asiakkaiden kohtaamiseen sekä kasvotusten että puhelimitse.

Omavalmentajaksi työllisyyspalveluihin

Työhön voi itse vaikuttaa

Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa on käytössä osittainen etätyömahdollisuus sekä liukuva työaika. Nämä mahdollistavat työn tekemisen joustavasti. Lisäksi omavalmentajat voivat itse vaikuttaa siihen, miten he järjestelevät kalenteriaan ja asiakastapaamisia. Omavalmentajat voivatkin suunnitella työpäivistään hyvinkin erilaisia. Omavalmentaja Mary Överström kertoo tyypillisestä työpäivästään.

 

  • Aloitan työpäiväni yleensä 7-8 aikaan. Ensin suunnittelen päivän kulkua ja tarkastan, onko jotain erityisen tärkeää, joka pitäisi huomioida kyseisenä päivänä. Laadin myös listan asiakkaista, joihin olen päivän aikana yhteydessä. Asiakkaiden tapaamisissa keskustellaan heidän työllistymiseensä liittyvistä asioista ja tehdään suunnitelmia työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi työpäivään voi kuulua esimerkiksi lausuntojen tekoa ja kirjaamista sekä uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja opettamista. Lisäksi toimin myös tiiminvetäjänä ja tarvittaessa minut voidaan kutsua myös neuvontapalveluihin avuksi. Työnkuvaani kuuluu myös aikuisten työhönvalmennuksen esittely työnhakijoille.

Monipuolisesta osaamisesta ja erilaisista taidoista on hyötyä

Koska työnkuvaan kuuluu vahvasti asiakastyö, on omavalmentajalla oltava valmiuksia kohdata erilaisia ihmisiä. Työn monipuolisuuden vuoksi myös monesta aikaisemmasta työstä, osaamisesta ja koulutuksesta voi olla hyötyä omavalmentajan työssä.

Myös Överströmiltä löytyy monipuolista kokemusta. Hänellä on vahvaa osaamista erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä ja asiakaspalvelutehtävistä.

  • Minulla on kaupallisen alan tutkinto. Opinnoissani olen suuntautunut asiakaspalveluun sekä markkinointiin. Minulla on myös yli 40 vuoden työkokemus asiakaspalvelutyöstä. Olen työskennellyt esimerkiksi kaupassa vastuuhenkilönä, videovuokraamossa, keittiössä ja tarjoilijana. Minulla on myös pitkä kokemus valaistusalalta, jossa työskentelin myyjänä ja tuotepäällikkönä. Näiden tehtävien lisäksi olen myös haastatellut au pairin tehtävistä kiinnostuneita nuoria.

Omavalmentajaksi hän päätyi sattumalta.

  • Olin aluksi työttömänä ja työskentelin aluksi omavalmentajana palkkatuella. Työ muuttui lopulta viraksi ja täällä työskentelen edelleen, Överström kertoo.

Överströmin mukaan hänelle itselleen on ollut hyötyä paineensitokyvystä. Hän kokee, että hänen vahvuuksiaan ovat myös kielitaito ja kyky hahmottaa työnhakijan kokonaistilanne.

Myös Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden palveluesihenkilö Heidi Böckerman kertoo, että omavalmentajaksi voi hakea hyvin erilaisilla koulutus- ja urapoluilla. Tärkeintä hänen mukaansa on ennen kaikkea aito kiinnostus omavalmentajan työtä kohtaan sekä hyvät tiimityötaidot.

  • Eduksi luetaan erityisesti aito kiinnostus ja ohjaamiskokemus.  Ei haittaa, vaikka taustalla olisi erilainen tutkinto. Olen palkannut omavalmentajaksi esimerkiksi merikapteenin ja jalkapallovalmentajan. Työ sopii hyvin esimerkiksi ammatinvaihtajille, sillä kaikenlaisesta taustaosaamisesta on hyötyä. Lisäksi meidän työntekijöiltämme löytyy taustoja myös esimerkiksi sosionomin, valtio- ja hallintotieteiden sekä yhteisöpedagogin tutkinnoista, Böckerman kertoo.
  • Eduksi omavalmentajalle on paitsi taito ohjata asiakkaita myös kohdata heitä. Rauhallisuus ja kärsivällisyys ovat erityisesti eduksi. Olennaista on myös taito tehdä töitä yhdessä. Tiimissä toimiseksi eduksi on huumorintaju ja positiivinen asenne, Böckerman lisää.

Työyhteisö ja työkaverit tukena työssä

Työyhteisö Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa pyrkii tukemaan omavalmentajia työssään. Myös työkaverit ovat apuna ja tukena. Ketään ei jätetä yksin, vaan koko työyhteisö sekä työkaverit auttavat työssä onnistumisessa. Monipuolinen osaaminen ja erilaiset ihmiset luovat työllisyyspalveluissa toimivan työyhteisön.

  • Työkaverit ovat parasta työyhteisössämme! Ilman työkavereita ei päivä suju hyvin. Koko tiimi auttaa toisiaan, jos ei osaa itse jotain asiaa ratkaista. Teemme yhteistyötä ja tuemme toisiamme. Kaikki lähtee siitä, että työkaverit ovat mukavia ja auttavaisia, koska heitä tarvitsee työssä. Tiimi on täällä aina tukena. Myös huumoria pitää olla. Naureskelua ja vitsailua tarvitaan myös, jotta saadaan päivän aikana muutakin ajateltavaa, Överström kertoo.

Myös Böckerman on samaa mieltä.

  • Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut on salliva ja mahdollistava työpaikka ja -yhteisö. Työyhteisöllemme on ominaista kokeilukulttuuri. Pyrimme jatkuvasti kehittymään ja kannustamme työntekijöitämme heidän työssään. Lisäksi mahdollistetaan omien kehittämisideoiden sekä ajatusten kertominen ja huomioiminen, Böckerman kertoo.
  • Työkaverit ovat huumorintajuista, auttavaa ja kannustavaa porukkaa. Pidemmän ajan konkarit tuovat vahvaa osaamista, kun taas nuoret keltanokat tuovat intoa ja uusia ideoita. Meillä on keskusteleva ja avoin ympäristö, jossa voi olla täysin oma itsensä, Böckerman lisää.

Omavalmentajaksi Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluihin

Miksi kannattaa hakea omavalmentajaksi ja tulla töihin juuri Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluihin?

  • Meidän tiimiimme on hyvä tulla. Työ voi ajoittain olla raskasta, mutta samalla tämä antaa paljon. Tuemme täällä toisiamme. Paras fiilis tulee, kun saa kiitosta asiakkaalta, Överström kertoo.
  • Meille kannattaa hakea töihin! Meillä on kehittämismyönteinen, innostunut, avoin, hyvä, lämmin ja huumorintajuinen työympäristö. Tarvitsemme työyhteisöömme kaikenlaisia ihmisiä, jotta työyhteisö olisi mahdollisimman toimiva. Esimerkiksi eri sukupuolen edustajia, eri ikäisiä sekä vastavalmistuneita ja konkareita tarvitaan. Annamme myös kiitosta ja positiivista palautetta toisillemme. Esihenkilönä annan omavalmentajille myös tilaa ja vastuuta. Otan esimerkiksi työntekijöitä mukaan rekrytointeihin ja verkostoihin. Lisäksi tällä työllä on myös vahva yhteiskunnallinen merkitys, Böckerman summaa.

Avainsanat

TyöllisyysTyöllistäminenRekrytointiTyöpaikat