Uusi TUVA-koulutus mahdollistaa oman opintopolun pohtimisen peruskoulun jälkeen

Artikkeli

Asiasanat

KoulutusMaahanmuuttajatOpiskelijatOppilaat

Niin kutsuttu nivelvaiheen koulutus, eli peruskoulun ja toisen asteen opintojen välissä toteutettava koulutus, uudistuu valtakunnallisesti elokuussa 2022. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, TUVA, käynnistyy Vantaalla 3.8.2022.

Opettajat istuvat luokkahuoneessa. Osa tekee muistiinpanoja tietokoneella.

Tulevat TUVA-opettajat kokoontuivat toukokuussa Lumon lukiossa. Kuvaaja: Sercan Alkan

Mitä TUVA-koulutus tarkoittaa opiskelijalle käytännössä? 

- Opiskelija voi esimerkiksi korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa ammatillisia kursseja sekä lukio-opintoja. Opiskelijan on oltava omatoiminen ja hänen tulee aktiivisesti osallistua oman opintopolkunsa muovaamiseen, sanoo Johanna Schauman ammattiopisto Variasta. 

Oppivelvollisuus laajeni vuonna 2021. Tavoitteena on, että jokainen suorittaa toisen asteen tutkinnon. TUVA-koulutus onkin tarkoitettu kaikille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa. Koulutuksen on tarkoitus valmentaa opiskelijaa toisella asteella tarvittavia opiskeluvalmiuksia varten. Koulutukseen voi hakea myös, jos ei ole vielä varma, mitä haluaa opiskella peruskoulun jälkeen. TUVA-koulutus kestää vuoden, jonka jälkeen opiskelija siirtyy omien mieltymystensä perusteella lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. 

TUVA-koulutusta on suunniteltu Vantaalla palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilussa haastateltiin nivelvaiheen opiskelijoita, huoltajia, opettajia, opinto-ohjaajia ja koordinaattoreita. Joustavuus ja ajatus yksilöllisistä koulutuspoluista ovat olleet suunnitteluprosessin keskiössä. 

- Tärkeintä on, että jokainen saataisiin ohjattua omalle opintopolulleen riippumatta siitä, millaisista taustoista tulee. TUVA-vuoden aikana voi miettiä ja kokeilla itselleen sopivia koulutusvaihtoehtoja, VALMA-koulutuksen erityisopettaja Perttu Sarala kertoo. 

TUVA-koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle oppijalle hänen tarpeitaan ja tavoitteitaan vastaava koulutuspolku. Erilaisia oppijoita huomioidaan esimerkiksi mahdollistamalla opiskelu monenlaisissa oppimisympäristöissä: luokkahuoneen lisäksi oppiminen voi tapahtua vaikkapa työpajoilla, työelämässä ja ammatillisen opetuksen työsaleissa. 

Tulevat TUVA-opettajat kokoontuivat toukokuussa Lumon lukiossa. Tapaamisessa he suunnittelivat koulutuksen rakenteita ja sisältöjä. TUVA-koulutus tuo uusia tuulia myös opettajille ja sen vuoksi yhteistyö TUVA-opettajien, opetusryhmien ja eri toimijoiden välillä tulee olemaan keskiössä. 

- Yhteistyö opettajien välillä on tärkeää. Voimme esimerkiksi siirtää opiskelijan toisen opettajan ryhmään, jos tiedämme, että toinen ryhmä vastaa opiskelijan tarpeisiin parhaiten, sanoo perusopetuksen Joustavasti jatkoon -ryhmän opettaja Sari Autti

TUVA-koulutuksessa keskiössä ovat kuitenkin ensisijaisesti opiskelijat ja heidän toiveensa. 

- Nuoria kuunnellaan, he ovat se prioriteetti, jonka mukaan asiat hoidetaan eikä se, että kaikki menee opettajien suunnitelmien mukaisesti. Mitä tarpeita, päämääriä ja tavoitteita opiskelijoilla on, sen mukaan edetään ja joustetaan, kertoo Lumon lukion kymppiluokan opettaja Juha Holm

TUVA-koulutuksen käynnistymisen jälkeen ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), lukiokoulutukseen valmentavaa koulutusta (LUVA) ja perusopetuksen lisäopetusta (kymppiluokat) ei enää järjestetä. Kaikkia Valmalla, Luvalla ja kymppiluokilla opiskeltuja asioita pystyy kuitenkin jatkossakin opiskelemaan: TUVA-koulutus yhdistää nämä koulutusmuodot. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta järjestetään jatkossakin vantaalaisille nuorille erityisammattioppilaitoksissa pääkaupunkiseudun alueella. 

TUVA-koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa, joka alkaa 17.6.2022. Koulutuksen voi aloittaa 10 kertaa vuodessa. Siirry täyttämään hakemus.

Avainsanat

YhteishakuToisen asteen koulutus