Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta esittää Oppimiskampuksen tarkistettua tarveselvitystä kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi 

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 14.2. käsiteltiin tarkistettua Oppimiskampuksen uudisrakennuksen tarveselvitystä ja sen kustannusennustetta. Ne päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi hankesuunnittelun pohjaksi. Hanketta on käsitelty jo aiemmin kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa, ja nyt siihen on lisätty Vantaan aikuisopiston tilat.

Vantaalle Tikkurilan Jokiniemen kaupunginosaan halutaan luoda koulutuksen superkampus. Sen uudisrakennus muodostaa Oppimiskampusalueen yhdessä Tikkurilan lukion päärakennuksen, Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteen sekä alueen muiden nykyisten ja tulevaisuudessa kaavailtujen opetusrakennusten kanssa. Uudisrakennushanketta käsiteltiin kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa toista kertaa, koska siihen on lisätty tilat Vantaan aikuisopistolle.

Vantaan aikuisopiston Tikkurilan toimipisteelle on varattu uudisrakennuksessa 750 tilapaikkaa ja aikuisten perusopetukselle 200 tilapaikkaa. Yhteensä Oppimiskampuksen uudisrakennukseen suunnitellaan tilaa 2615 opiskelijalle. Tästä 1365 tilapaikkaa on suunnattu Vantaan Ammattiopisto Varian ravintola- ja cateringalalle, elintarvikealalle, hiusalalle, kuvallisen ilmaisun alalle, sosiaali- ja terveysalalle, matkailualalle, ICT-alalle ja valmentavaan koulutukseen. Tikkurilan lukion opiskelijoille on varattu 300 tilapaikkaa.

Kohteen tarveselvityksessä määritetty kokonaislaajuus on 22 580 htm2 / 27 650 brm2. Tarveselvityksen perusteella laskettu, 23.1.2023 päivätty kustannusennuste hankkeelle on 88,9 milj. € (alv 0 %).

Oppimiskampuksen tarveselvityksen uusi, tarkistettu versio on laadittu yhteistyössä Vantaan kaupungin toimitilajohtamisen palveluyksikön, Kasvatuksen ja oppimisen toimialan, Vantaan ammattiopisto Varian, Tikkurilan lukion, kaupunkikulttuurin toimialan, Vantaan aikuisopiston ja kaupunkisuunnittelun sekä konsulttitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy:n kanssa. Oppimiskampuksen uudisrakennus on esitetty toteutettavaksi VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena. Alustava VTK Kiinteistöt Oy:n aikataulu valmistumiselle on kesä 2028.

Vantaan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin yli 3 000 000 euroa maksavien toimitilainvestointihankkeiden tarveselvitysten hyväksymisestä. (asia 7)

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Oppimiskampus, uudisrakennus 27.1.2023 päivätty tarveselvitys ja sen kustannusennuste 88,9 milj. € (alv 0 %, KL 119) hankesuunnittelun pohjaksi. Kaupunkitilalautakunta esittää tarveselvityksen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuosikatsaus 2022 esittelyssä

Kaupungin vuosikatsauksessa arvioidaan talousarvion toteutumista ja raportoidaan sitovien tavoitteiden sekä strategisten päämäärien toteutumista. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 27.3.2023.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan sitovat määrärahat vuodelle 2022 päätettiin kaupunginvaltuuston 13.12.2021 hyväksymässä talousarviossa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan määrärahoja korotettiin vuoden 2022 aikana valtuuston päätöksillä 10.10.2022 sekä 19.12.2022. Ensimmäisessä lisätalousarviossa siirrettiin keskitetty palkkavaraus toimialoille. Tämän vaikutus oli toimialalle 3,12 milj. euroa. Toisessa lisätalousarviossa bruttoyksiköiden tuloja lisättiin 5,23 milj. euroa ja menoja lisättiin 7,35 milj. euroa. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 talousarvion toimintakulujen määrärahat olivat yhteensä 506,7 milj. euroa, jonka toteuma oli 99,5 prosenttia eli 504,5 milj. euroa. Talousarvion mukaiset toimintatuotot olivat yhteensä 38,9 milj. euroa, jonka toteuma oli 101,4 prosenttia eli 39,5 milj. euroa. Nettoyksikön (ammatillinen koulutus Varia) toimintakate alitti talousarvion 0,45 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2022 kasvatuksen ja oppimisen toimialan vastuulla olleista 11 sitovasta tavoitteesta suurin osa eli kahdeksan toteutui osittain. Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentuminen on toteutunut Vantaalla melko hyvin, sillä ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jäi vain 16 perusopetuksesta valmistunutta vantaalaisnuorta. Heille pyritään osoittamaan koulutuspaikat. Myös ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen on vähentynyt, vaikka tavoitetta ei aivan saavutettukaan. Sitovista tavoitteista yksi toteutui täysin, kun ammatillisesta koulutuksesta valmistuvista opiskelijoista jäi työelämän ulkopuolelle vain 3,7 prosenttia. Tavoitteeksi oli asetettu neljä prosenttia. Sitovista tavoitteista kaksi ei toteutunut. Nuorten mielenterveyden tukemisessa ei onnistuttu niin, että opiskeluhuollon kuraattorin tai psykologin palvelun saisi seitsemän koulun työpäivän sisällä ja Nuortenkeskus Nupin palvelun enintään kymmenessä vuorokaudessa. Tähän on vaikuttanut merkittävästi se, että psykologeista on opiskelijahuollossa pulaa.

Toimialalla on onnistuttu edistämään ilmastovastuullista ruokailua. Ateriapalvelujen hiilijalanjälki kouluissa ja päiväkodeissa on pienentynyt kahden vuoden aikana laskennallisesti neljä prosenttia. Lisätyötä kasvatuksen ja oppimisen toimialalla tarvitaan vielä korontilanteesta kuormittuneen henkilöstön tukemisessa. (asia 8)

Päätös
Päätettiin merkitä tiedoksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan vuoden 2022 vuosikatsaus.

 

Esityslistalla lisäksi: 

  • Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset (asia 5)
  • Muutos kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan seminaariaikatauluun 2023 (asia 6)
  • Aikuisten perusopetuksen järjestäminen Vantaalla (asia 9)

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. 

Ajankohtaisissa asioissa

  • Hankejohtaja Ulla Boer esitteli Oppimiskampus-hanketta.
  • Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä kertoi 500 000 euron hyvinvointi- ja vetovoimarahan käytöstä.
  • Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä ja ruotsinkielisten palveluiden johtaja Anders Vikström kertoivat Vantaan henkilöstötilanteesta alueittain.

Esityslista kokonaisuudessaan