Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi Aviapoliksen päiväkoti II:n hankesuunnitelman

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 12.12.2022 päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Aviapoliksen päiväkoti II:n hankesuunnitelman sekä tavoitehinnan 10 800 000 euroa.

Veromiehen alue kehittyy voimakkaasti. Vuoden 2021 virallisen väestöennusteen mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä Aviapoliksen suuralueella kasvaa 442 lapsella seuraavan 10 vuotiskauden aikana. Aviapoliksen päiväkoti II on Veromiehen kaupunginosan varhaiskasvatuksen kasvavaa tilantarvetta vastaamaan toteutettava uudisrakennus. Päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää, yhteensä 168 tilapaikkaa ja 32 työntekijää.

Päiväkodin tontista on parhaillaan käynnissä kaavamuutos osoitteisiin Tikkurilantie 129/Rälssitie 11–13. Kaavan numero on 002519.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuosien 2022–2025 taloussuunnitelmassa on varattu Aviapoliksen päiväkoti II:lle määrärahaa yhteensä 7,1 M€. Tämän jälkeen määrärahaa on kustannusluokkakorjattu ja 14.11.2022 hyväksytyssä Taloussuunnitelmassa 2023–2026 summa on 8,0 M€. Hankesuunnitelman kustannusennuste on 10,08 miljoona euroa. Kustannusennuste sisältää maalämmöstä sekä -viilennyksestä aiheutuvat kustannukset. Investointiesitysvaiheen jälkeen päiväkodin kokoa on ollut tarve kasvattaa ja investointivaraus tullaan tarkistamaan vuoden 2024 investointisuunnitelmassa vastaamaan nykyistä tarvetta. Nykyinen investointiraha ei riitä kattamaan päiväkodin kustannuksia (asia 8).

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Aviapoliksen päiväkoti II:n 18.11.2022 päivätty hankesuunnitelma sekä tavoitehinta 10 800 000 euroa (alv 0 %, KL 118,5).

Esityslistalla lisäksi: 

  • Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen yksityiseen perhepäivähoitoon ja perheen palkkaamalle hoitajalle 1.3.2023 alkaen (asia 6)
  • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäavustus ja maksuhuojennusten kompensaatio syksyllä 2022 (asia 7)
  • Toisen asteen lehtorien virkojen aineyhdistelmämuutokset ja päätoimisten tuntiopettaja tehtävien perustaminen 1.8.2023 alkaen (asia 9)
  • Suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen täydentäminen lukuvuodelle 2023–2024 (asia 10)
  • Oppilaaksi ottamisen perusteet suomenkielisessä esiopetuksessa 1.1.2023 alkaen (asia 11)
  • Suomenkielisen perusopetuksen seitsemänsien vuosiluokkien enimmäisoppilasmäärät kouluittain lukuvuonna 2023–2024 (asia 12)
  • Perusopetuksen lehtorien virkojen aineyhdistelmien muuttaminen 1.8.2023 alkaen (asia 13)
  • Perusopetuksen lehtorien virkojen ja päätoimisten tuntiopettajien virkasuhteisten tehtävien perustaminen 1.8.2023 alkaen (asia 14).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. 

Esityslista kokonaisuudessaan: https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=155213

Avainsanat

Päätökset