Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi Kanniston koulun laajennuksen ja tilamuutoksen hankesuunnitelman

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa 23.1. hyväksyttiin Kanniston koulun laajennuksen ja tilamuutoksen hankesuunnitelma.

Kivistön alueella sijaitseva Kanniston koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi. Tarve oppilaspaikkojen lisäämiselle on Kivistön alueella aikaistunut. Suuralueen lasten määrä kasvaa voimakkaasti, vuoteen 2032 kasvu on noin 56 perusopetusikäistä lasta vuodessa. Tästä syystä koulun oppilaspaikkamäärää on tarvetta kasvattaa yhteensä 650 oppilaspaikalla. 

Kanniston koulun laajennuksessa toteutetaan erityisesti yläkouluikäisten aineopetustiloja. Koulun nykyiset nuorisotilat otetaan perusopetuksen käyttöön ja nuorisotilan toiminta siirretään Kivistöön uusiin tiloihin. Olemassa olevassa koulussa tehdään tilamuutoksia kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin. Yhtenäiskoulun oppilaspaikkamäärä nousee 987 oppilaaseen.  

Sekä laajennus että tilamuutokset sisältyvät valtuuston hyväksymään vuoden 2023–2032 investointisuunnitelmaan. Hankkeen suhdannekorjattu määrärahavaraus on yhteensä 21,60 milj. euroa (alv 0 %). Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2025 ja kokonaisuus otetaan käyttöön elokuussa 2025.  

Laajennuksen koko on noin 5 278 brm² ja tilamuutosten koko noin 1 410 brm².  Koulun laajennus ja tilamuutos -tarveselvitys ja sen kustannusennuste 22,37 milj. euroa (alv 0 %), on hyväksytty kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa kesäkuussa 2022 ja kaupunkitilalautakunnassa ja kaupunginhallituksessa elokuussa 2022. Hankesuunnitelman tavoitehinta on yhteensä 23,90 milj. euroa (alv 0 %). 

Päätös: 
Päätettiin esittää kaupunkitilalautakunnalle hyväksyttäväksi Kanniston koulun laajennus ja tilamuutos 9.1.2023 päivätty hankesuunnitelma ja sen tavoitehinta 23 900 000 € (alv 0 %, KL 118,3). 

Lautakunta lisäsi asiasta päätettäessä lausuman. Siinä esitetään, että hankkeen tarkemmassa suunnittelussa vielä tarkistetaan, onko koulun esittämiä toiveita keittiön sijainnin ja kotitalousopetuksen tilojen suhteen mahdollista toteuttaa toisin. Samoin lausumassa pyydetään kiinnittämään huomioita eräisiin yksityiskohtiin suunnittelussa. 

Lisätietoja:  
Lisätiedot: Rakennuttaja-arkkitehti Jussi Hyvärilä, p. 040 621 1482, jussi.hyvarila@vantaa.fi 

ja palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala p. 050 302 9750, hannu.haarala@vantaa.fi  

 

Perusopetuksen tilojen mitoitusohjeet esittelyssä, tilatehokkuus-ajattelusta kohti lisää tilaa oppimiselle -ajattelua 

Projektipäällikkö Eero Väätäinen ja palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala selostivat Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle perusopetuksen tilojen uusia tilamitoituksia, jossa huomioidaan aiempaa paremmin pienryhmätilojen tarve. 

Kevään 2022 aikana tarkistettiin vuonna 2013 ja vuonna 2016 päivitetty koulu- ja aluekohtainen oppilaskapasiteettilaskelma, jotta se vastaisi perusopetuksen muuttunutta toimintaympäristöä. Aiemmin kapasiteetin laskentaperiaatteet ovat olleet kaikille kouluille samanlaiset. Uudessa kapasiteetin määrittelyssä huomioidaan lisäksi alueellinen ja koulukohtainen palvelutarve. Uusi kapasiteettilaskelma otettiin käyttöön 1.8.2022. 

Lisätietoja:  

Palveluverkkoasiantuntija Hannu Haarala p. 050 302 9750, hannu.haarala@vantaa.fi 

 

Esityslistalla lisäksi:  

  • Kasvatuksen ja oppimisen toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023 
  • Option käyttöönotto: Yrittäjyyskasvatuksen koulutuspalvelun hankinta perusopetuksen 6.- ja 9. - luokkalaisille Helsinkiin ja Vantaalle 
  • Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen keväällä 2023 ja syksyn 2022 maksuhuojennusten hyvitykset palveluntuottajille 
  • Toisen asteen erityisopettajan virkojen perustaminen 1.8.2023 alkaen 
  • Suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelmien päivitykset 
  • Päätös oikaisuvaatimukseen iltapäivätoiminnan palveluntuottajan valinnasta Uomarinteen kouluun 2022 
  • Päiväkodin johtajan viran perustaminen varhaiskasvatuksen palvelualueelle 1.1.2023 alkaen 

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.  

Ajankohtaisissa asioissa  

  • Maria Laukka esitteli Vantaan perusopetuksen yrittäjyyskasvatusta. Lisätietoja: opetustoimen asiantuntija Maria Laukka, p. 050 303 2503, maria.laukka@vantaa.fi 
  • Jaakko Tuominen esitteli Liikkumisohjelmaa. Lisätietoja: Projektisuunnittelija Jaakko Tuominen, p. 040 5449 283, jaakko.tuominen@vantaa.fi 
  • Kerttu Pöntinen esitteli toimialan kuukausittaisen raportoinnin luonnoksen. Lisätietoja: Hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen, p. 040 186 5739, kerttu.pontinen@vantaa.fi 

Esityslista kokonaisuudessaan   

 

 

 

 

Avainsanat

LautakunnatPäätöksetOppiminen