Kaupunginhallituksen kokouksessa Håkansbölen kartanon peruskorjaus ja Myyrmäen Kuohukujan ostoskeskuksen uudistaminen

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.4.2023 on esillä Håkansbölen kartanon tarveselvitys-hankesuunnitelma (asia 8).  Suunnitelmassa luodaan suuntaviivoja kartanon kehittämiselle: päärakennus kunnostetaan avoimeksi museoksi, pienimuotoiseksi kokoontumistilaksi ja kaupungin pienimuotoiseksi edustustilaksi. Peruskorjauksen tarveselvitys-hankesuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan sekä kaupunkiympäristön toimialan toimitilajohtamisen kanssa. 

Kokouksessa keskustellaan myös Myyrmäen Kuohukujan ostoskeskuksen uudistamisesta (asia 19). Ostoskeskus on heikkokuntoinen. Parempikuntoinen ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja paikallisesti merkittävä itäosa esitetään suojeltavaksi ja sen liiketilaa ja varastoa korjattavaksi. Arkkitehtuuriltaan tavanomainen länsiosa purettaisiin ja sen tilalle rakennettaisiin 8-kerroksinen asuinkerrostalo ja liiketila siten, että rakentaminen istuu Myyrmäen kaupunkirakenteeseen ja Uomatien kaupunkikuvaan.

Esillä on myös muun muassa seuraavat kaava-asiat: 

 • Variston Luhtimäen rakentaminen (asia 15). Asemakaavamuutos sisältää asuinrakennusten korttelialueen Luhtimäki 1 ja kerrostalokorttelin Luhtimäki 2 ja Luhtimäen katualueen. Suunnitelmalla haetaan monimuotoista tiivistyvää asuinkorttelien rakentamista sekä vihreää ja viihtyisää asuinaluetta. 
 • Vallinojan täydennysrakentaminen Korson alueella (asia 16). Asemakaavamuutos mahdollistaa Lehmustontien länsipuolella sijaitsevan asuinalueen täydennysrakentamisen. Kaavamuutos perustuu voimassa olevaan yleiskaavaan, jossa kaavamuutosalueen täydennettäväksi osoitettu alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuinalueeksi.
 • Vehkalan työpaikka-alueen laajentaminen (asia 20). Vehkalan kinkerit -asemakaavan avulla vahvasti joukkoliikenteeseen tukeutuva Vehkalan työpaikka-alueen laajenee itään kohti Hämeenlinnanväylää voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti.

Lisäksi käsitellään seuraavia valtuustoaloitteita: 

 • Puiden määrän kaksinkertaistaminen kaupunkitilassa (asia 24)
 • Vantin in-house-aseman uudelleentarkastelu (asia 25)
 • Sähkön myynti vantaalaisille asuinkiinteistöille omakustannushintaan (asia 26)
 • Toimenpiteet sähkön riittävyyden turvaamiseksi, sähkönkulutuksen vähentämiseksi ja sähkön hinnan kohtuullistamiseksi (asia 27)
 • Vantaan Energian vaarallisten jätteiden polttolaitoksen turvallisuusselvitysten tekemisestä uudelleen (asia 28)
 • 9. luokkia opettavien opettajien palkanmaksusta oppilaiden työelämään tutustumisjakson (TET) ajalta (asia 29)
 • Vantaalle lasten parlamentti (asia 30)
 • Sateenkaarinuorten hyvinvoinnin vahvistaminen kouluissa (asia 31)
 • Koulukuljetusten järjestämisestä molempien huoltajien osoitteista terveysperusteisesti (asia 32)

Kokouksen esityslista: Kaupunginhallituksen kokouksen 17.4.2023 esityslista

 

 

Avainsanat

Hallinto