Kaupunginhallituksen kokouksessa lämmön kausivaraston toteutussopimus ja Elmon uimahallin kustannukset

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 10.10.2022 keskustellaan Vantin Tilapalvelut Vantti Oy:n omistajapoliittisista linjauksista, Elmon uimahallin tavoitehinnan tarkistamisesta ja lämmön kausivaraston toteutussopimuksen hyväksymisestä

Kokouksessa käsitellään Vantaan Tilapalvelut Oy:n omistajapoliittisia linjauksia (asia 15). Vantaan kaupunki omistaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja se toimii hankintalain mukaisella sidosyksikköperiaatteella. Linjauksissa kuvataan yhteisön toiminnan tarkoitus, kaupungin omistajuuden perusteet kaupungin ja yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. 

Elmon uimahallin tavoitehintaa esitetään korotettavaksi (asia 17). Suunnitelmien tarkentumisesta, rakennuskustannustason noususta ja markkinatilanteesta johtuen hanke-suunnitelmavaiheessa viitesuunnitelman pohjalta laskettu 36 miljoonan euron tavoitehinta esitetään tarkistettavaksi 44,34 miljoonaan euroon. Kustannusarviosta 6 400 000 on kustannustason nousua ja 1 940 000 johtuu suunnitelmien tarkentumisesta.

Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi kaupungin Sosiaalisesti kestävä Vantaa -suunnitelma eli Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma (asia 19). Ohjelman avulla kavennetaan asukkaiden ja asuinalueiden hyvinvointieroja. Ohjelma budjetoidaan ajalla 2023–2025 vuosittain 2 miljoonaa euroa.

Kokouksessa esitetään solmittavaksi Vantaan Energia Oy:n kanssa sopimus lämmön kausivaraston toteuttamisesta Kuninkaalaan Kehä III:n alapuolelle (asia 28). Sopimuksen tavoitteena on mahdollistaa valmistelevien töiden aloittaminen kausivaraston rakentamiseksi. Lisäksi sovitaan maanalaisen tilan vuokraamisesta Vantaan Energialle 50 vuodeksi.

Kaupunginhallituksen listalla on myös muita asemakaavan muutoksia ja maankäyttösopimuksia (asia 29–39)

Kokouksen tarkka esityslista: Esityslista (vantaa.fi)

 

 

Avainsanat

Hallinto