Kaupunginhallituksen kokouksessa Vantaan ratikan hankesuunnitelma ja rakentaminen

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokouksessa 8.5.2023 on esillä Vantaan ratikan hankesuunnitelma ja rakentaminen (asia 4). Ratikka on yhtenä perustana kaupungin uudelle 11.1.2023 voimaan tulleelle yleiskaavalle. Lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle kulkeva raitiolinja edistää Vantaan kestävää ja hiilineutraalia kasvua, parantaa Vantaan vetovoimaa, alueellista hyvinvointia ja työllisyyttä. Arvion mukaan vuonna 2050 linjan varrella asuisi 124 000 vantaalaista ja sijaitsisi 83 000 työpaikkaa.

Kokouksessa on esillä myös ratikkahankkeeseen liittyvät kaavamuutokset (asiat 24–27):

Asemakaavamuutos 002456 ja maanalainen asemakaava 621200ma sekä tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi, 64 Kuninkaala ja 66 Hakkila (asia 24). Kaavamuutos leventää katualuetta Kyytitiellä, Jokiniemenkadulla ja Väritehtaankadulla, muuttamalla katualueiksi yhteensä 2,3 hehtaaria yleisten rakennusten kortteli-, rautatie-, puisto- ja lähivirkistysalueista.

Asemakaavamuutos 002485 ja tonttijaon muutos, 64 Kuninkaala (asia 25). Kaavamuutos leventää katualuetta Kyytitiellä, Porttisuontiellä ja Pelto-ojan tiellä muuttamalla osia kortteli-, puisto- ja suojaviheralueesta katualueeksi. 
Asemakaavan muutos 002452 ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila (asia 26). Kaavamuutos mahdollistaa riittävän katutilan ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä. Hepokujan raitiotiepysäkki sijoittuisi Hepokujan ja Hevoshaanpolun välille.

Asemakaavan muutos 002452 ja tonttijaon muutos, 94 Hakunila (asia 26). Kaavamuutos mahdollistaa riittävän katutilan ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä. Hepokujan raitiotiepysäkki sijoittuisi Hepokujan ja Hevoshaanpolun välille.

Asemakaavan muutos 002458 ja tonttijaon muutos, 61 Tikkurila ja 63 Viertola (asia 27). 
Asemakaavamuutoksella osoitetaan riittävä katutila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Tikkurilantiellä siten, että katualueita suurennetaan ja muita alueita pienennetään. Lisäksi Kielotiellä Neilikkatien risteyksessä osa katualueesta muutetaan kävelykaduksi ja liittyminen Neilikkatieltä Kielotielle katkaistaan uusien liikennejärjestelyiden vuoksi.

Listalla on myös ystävyyskaupunkisuhteen solmiminen ukrainalaisen Boryspilin kaupungin kanssa (asia 12). Vantaa on yksi Eurocities-kaupungeista, jotka pitävät Ukrainan kaupunkeihin tiivistä yhteyttä ja auttavat niiden jälleenrakentamisessa. Ystävyyskaupunkitoiminta loisi luontevan rakenteen kaupunkien kahdenväliseen toimintaan. Kuntaliitto suosittaa ystävyyskaupunkisuhteiden solmimista ukrainalaisten kaupunkien kanssa, ja luonnos Vantaan ja Boryspilin ystävyyskaupunkisopimukseksi on laadittu Kuntaliiton tekemän sopimuspohjan mukaisesti.

Asialistalla ovat myös seuraavat kaavamuutokset (asiat 20, 22 ja 28):

Asemakaavan muutos 002506 ja tonttijako, 88 Vallinoja, Lehmustontie (asia 20). Kaavamuutoksessa Lehmustontien luoteispuolelle Korppipolun, Naakkakujan ja Tussinkosken luonnonsuojelualueen väliselle alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista.

Asemakaavan muutos 002503 ja maanalainen asemakaava 920400ma sekä tonttijako, 92 Ojanko / Pitkäsuontie (asia 22). Pitkäsuontien lumenvastaanottopaikan länsiosa muuttuisi huoltoasema- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Suojaviheralue ja osia Pitkäsuontien katualueesta muutettaisiin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolle olisi mahdollista sijoittaa vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva laitos. Vantaan Energia Oy ja Vantaan kaupunki jättivät 1.11.2021 hakemuksen kaavamuutoksesta, jotta Vantaan Energia voi rakentaa alueelle polttoaineiden jakeluaseman ja synteettistä kaasua tuottavan sähköpolttoainelaitoksen.

Asemakaava ja asemakaavan muutos 721400 ja tonttijako, 72 Asola (asia 28). Muutoksella osoitetaan katualue Asolanväylän ja Elmon urheilupuiston autopaikkojen korttelialueen välille siten, että osa Haxberginmetsän virkistysalueesta muutetaan katualueeksi. Lisäksi Valtimotien pohjoispuolelle varataan korttelialue, jolle on mahdollista rakentaa liikerakennus.

Kokouksen asialista luettavissa: Kaupunginhallituksen kokouksen 8.5.2023 asialista

 

Avainsanat

Hallinto