Kaupunginhallitus hyväksyi Aviapoliksen lukion tarveselvityksen - esillä myös asemakaavamuutoksia

Tiedote

Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 25. huhtikuuta käsiteltiin Aviapolikseen suunnitellun lukion tarveselvitystä ja kustannusennustetta. Esillä olivat myös Innovaatioiden Vantaa -strategian teemat sekä asemakaavamuutoksia.

Puinen puheenjohtajan nuija.

Aviapolikseen suunnitellaan uutta lukiota, joka vastaa Vantaan lukiokoulutuksen opiskelijapaikkojen tarpeen kasvuun ja tukee Vantaan kaupungin tavoitteita lukiokoulutuksen tarjonnassa. Rakennukseen sijoittuisi yhteensä 700 yleislukio-opiskelijaa. Rakennuspaikka on Aviabulevardin varrella, Aviapoliksen juna-aseman lähellä. Tarkempi sijoittuminen varmistuu valmisteilla olevassa asemakaavassa. Uudisrakennuksen kustannusennuste on 33,8 miljoonaa euroa, ja hankkeen alustava valmistumisaika on elokuussa 2026. Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen tarveselvityksen sekä kustannusennusteen, joka sisältyy myös kaupungin 2022–2025 taloussuunnitelmaan.

Edellisen strategian toteutuminen ja uuden tavoitteet

Kaupunginhallituksessa oli esillä edellisen valtuustokauden strategian 2018–2021 raportti toteutuneista tavoitteista ja mittareista. Strategian mittareista arvioitiin toteutuneen täysin 43 prosenttia, osittain 25 prosenttia ja 29 prosentin osalta arvioitiin, etteivät ne toteutuneet lainkaan. Kolmen prosentin osalta arviointia ei voitu tehdä. Kaupunginhallitus päätti esittää raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 
 
Kaupunginhallitus hyväksyi myös uuden Innovaatioiden Vantaa -strategian teemojen tavoitteet ja aikataulun. Strategiateemoja on yhteensä viisi:

  • Hyvinvointia rakentava Vantaa
  • Sosiaalisesti kestävä Vantaa
  • Ekologisesti kestävä Vantaa 
  • Elinvoimainen ja osaava Vantaa
  • Kansainvälinen Vantaa.

Uusi strategia 2022–2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa tammikuun lopussa. 

Asemakaavamuutoksia Martinlaakson ja Viertolan asuinalueille

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Martinlaakson Laajakorvenkujan 8 ja 10 asemakaavamuutosehdotuksen. Kaavamuutos koskee kahta tonttia, joille sallitaan nyt kahden uuden kuusikerroksisen talon rakentaminen. Kaavamuutos tuottaa noin 70 uutta asuntoa. Muutokset pysyvät tonttien sisäpuolella, mutta vaativat autopaikkojen ja piha-alueiden uudelleenjärjestelyjä. Tonteilla sijaitsee nykyisin kuusi kerrostaloa, jotka ovat kolme- ja neljäkerroksisia. Kaupunginhallitus allekirjoitti asemakaavamuutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen SATO Asunnot Oy:n kanssa. 
 
Kokouksessa käsiteltiin Viertolan Neilikkapolun asemakaavan sekä tonttijaon muutosta, jossa nykyiset paritalot korvattaisiin kahdella kerrostalolla. Alue sijaitsee Peltolantorin lounaispuolella. Alueeseen kuuluu Neilikkapolkuun rajautuva tontti osoitteessa Neilikkapolku 12 sekä tonttiin rajautuvat katualueet Neilikkapolulla ja Unikkotiellä. Viitesuunnitelmassa viisi- ja kuusikerroksisiin taloihin tulisi asuntoja yhteensä 62, joiden keskipinta-ala on noin 42 m2. Kaupunginhallitus esitti muutosehdotukset kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi.

Luottamushenkilöiden toiminnalle eettiset periaatteet

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Vantaan kaupungin luottamushenkilötoiminnan eettiset periaatteet ja esittää niitä kaupunginvaltuustolle hyväksyttäviksi. Pohjaesitys voitti kokoukseen tuodun muutosehdotuksen äänin 12-3.

Neljäs- ja viidesluokkalaisille itsenäisyyspäivän juhlat

Kaupunginjohtajan perinteisiä neljäsluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhlia ei ole koronapandemian vuoksi järjestetty vuosina 2020–21. Tänä vuonna juhlat järjestetään kahden luokka-asteen eli 4.–5.-luokkien oppilaille. Juhliin osallistuu noin 5500 oppilasta opettajineen 1.–2. joulukuuta Vantaan Energia Areenalla. Kokonaiskustannukset ovat 136 000 euroa. Kaupunginhallituksen käyttövaroista varataan juhlien järjestämiseen 70 000 euroa, kulttuuripalvelut varaa testamenttilahjoituksena saadusta lahjoituksesta 16 000 euroa ja perusopetus varaa 50 000 euroa. 

Kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessa asiat pohjaesitysten mukaan tai pienin teknisin muutoksin tai täsmennyksin.
 

Avainsanat

PäätöksetValtuustotHallinto