Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan vuoden 2023 talouskehyksen: Vahva tase ja terve talous kehyksen perustana

Tiedote

Asiasanat

KaupunginhallitusDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginhallituksen 6.6.2022 kokouksessa hyväksyttiin Vantaan vuoden 2023 talouskehys. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli vuoden ensimmäistä osavuosikatsausta sekä hyväksyi sopimuksen, jonka avulla rakennetaan ympäristöystävällisempää kaupunkia.

Jokimaisema Korson Matarissa.

Vahva talous mahdollistaa vetovoimainvestoinnit

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden ja investointien laadintakehyksen.

Vantaan talouskehitys jatkuu myönteisenä myös kuntatalouden suurten muutosten vuonna 2023. Ensi vuonna talouteen vaikuttaa muun muassa hyvinvointialueuudistus, jonka seurauksena poistuu hyvinvointi- ja sosiaalihuollon sekä pelastustoimen menot ja lisäksi hyvinvointialueille siirtyy kaupungilla olleita muitakin toimintoja. Vuonna 2023 kunnille kuitenkin tilitetään verotuloja osin vielä vanhojen verovuosien pohjalta, joten tämä nostaa vuoden 2023 vuosikatetta ja tilikauden tulosta normaalitasoa korkeammaksi.

Talouskehys ennustaa Vantaan kaupungille lisää kasvun ja kehittymisen vuosia. Kaupunki kasvaa sekä investoi palveluihin, henkilöstöön ja tiloihin. Samaan aikaan Vantaa lyhentää edelleen velkojaan sekä jatkaa vastuullista tuottavuus- ja kasvuohjelmaansa. Kehyksen tuloslaskelma ennustaa ensi vuoden vuosikatteeksi 165,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseksi 50,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin suunniteltu kokonaisinvestointitaso vuodelle 2023 on 158,3 miljoonaa euroa. Voimakkaat kaupunkikehitysinvestoinnit jatkuvat Tikkurilassa, Myyrmäessä, Aviapoliksessa, Kivistössä ja Hakunilassa. Vantaan keskustojen uudistaminen on ollut poikkeuksellisen suurta ja nopeasti etenevää. Vantaalle rakentuu urbaaneja ja viihtyisiä kaupunkikeskustoja.

Tammi-huhtikuun osavuosikatsaus: Väestönkasvu jatkuu, työttömyys laskussa

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen. Katsauksesta selviää Vantaan toimintaympäristön kehitys, ja se sisältää tietoa muun muassa väestönkasvusta ja työttömyystilanteesta. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan verorahoituksen kehitystä, käyttötaloutta, investointeja ja rahoitusta.

Suurimpien kaupunkien vertailussa Vantaan väestönkasvu on ollut toiseksi nopeinta, vaikka koronapandemia on selvästi hidastanut kasvua. Vantaan työttömyys on ollut laskussa koko alkuvuoden, mutta pitkäaikaistyöttömien korkeaa tasoa on pidetty huolestuttavana.

Vuoden 2022 talouden ennustaminen vaikeutui Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Sodan lisäksi epävarmuutta aiheuttaa myös edelleen jatkuva koronapandemia. Näin ollen talouteen liittyy huomattavaa epävarmuutta. Verotulojen ennustetaan kuitenkin ylittävän talousarvion 8,1 milj. eurolla. Valtionosuustuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Vantaan kaupunki ja Vantaan Energia tiivistävät yhteistyötään – tavoitteena hiilineutraali kaupunki

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Vantaan kaupungin ja Vantaan Energia Oy:n välisen strategisen kumppanuussopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on jakaa tietoa sekä tiivistää yhteistyötä Vantaan kaupungin ja Vantaan Energian välillä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Vantaa haluaa olla hiilineutraali vuonna 2030. Vantaan Energian tavoitteena taas on olla hiilinegatiivinen vuonna 2030.

Avainsanat

HallintoPäätökset