Kaupunginhallitus päätti 150 000€ humanitaarisen avun täytäntöönpanosta Ukrainalle

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28. helmikuuta 150 000 euron humanitaarisen avun täytäntöönpanosta Ukrainan valtiolle ja sen kansalaisille kaupunginvaltuuston aiemmin tänään tehdyn päätöksen mukaisesti. Vantaan lisäksi Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun, Oulun, Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Mikkelin, Porvoon sekä Rovaniemen kaupungit valmistelevat avun antamista Ukrainalle. Kaupungit avustavat Ukrainan valtiota ja sen kansalaisia yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla. Avustus annetaan joko raha- tai tarviketukena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa.

Vantaan kaupungintalo valaistu Ukrainan lipun väreillä.

Kaupungintalo valaistu Ukrainan lipun värein.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös esityksen Vantaan kaupungin omistaman Kaunialan sairaalan myynnistä. Kaupunki myy Kaunialan Sairaala Oy:n osakekannan ja sairaalakiinteistön ryhmittymä Attendo Oy:lle ja sen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kaunialan Sairaalalle. 

Maailman suurin lämpövarasto suunnitteilla Kuninkaalaan

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Vantaan Energian lämpövaraston asemakaavan. Valmistuessaan tämä maailman suurin lämpövarasto louhitaan Kuninkaalaan Kehä III:n alle. Varaston louhittava tilavuus on noin 1 000 000 m3. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan kolmiulotteinen kiinteistö.  Alue sijaitsee Kuusikon asuinalueen kupeessa. Suunnittelualueeseen kuuluu osa Variskallion ja Kalkkikallion viheralueista sekä osa Kehä III:n ja Vanhan Porvoontien liikennealueista. Hanke on osa Vantaan Energian tavoitetta luopua fossiilisista polttoaineista vuoteen 2026 mennessä sekä tavoitetta korvata maakaasun käyttöä siirtymällä hyödyntämään jätteiden energiakäytöstä syntyvää lämpöä, uusiutuvia energialähteitä sekä energiavarastointia.

Suomen suurin ja Pohjoismaiden kolmanneksi suurin tapahtuma-areena nousemassa Kivistöön

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Kivistön tapahtuma-areenan asemakaavan. Kivistöön kaavaillaan Areena 3.3 -hanketta, johon kuuluvat monitoimiareena, hotelli, ravintola-, liike-, urheilu- ja toimistotilaa. Areena on valmistuessaan Suomen suurin ja Pohjoismaiden kolmanneksi suurin tapahtuma-areena. Jatkossa Kivistössä on mahdollista järjestää suurtapahtumia, kuten konsertteja jopa yli 30 tuhannelle ihmiselle. Monitoimiareena sijoittuu Kivistön aseman läheisyyteen, kehäradan eteläpuolelle.

Tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Vantaan uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelman vuosille 2022-2025. Vantaalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun lähtökohta on kaupunkitasoinen suunnitelma, joka linjaa millaisin tavoittein ja toimenpitein vastaamme kaupunkina tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteisiin syrjimättömästä toiminnasta ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Kaupunkitasoisen suunnitelman hyväksymisen jälkeen toimialat ja niiden palvelualueet konkretisoivat, mitä tavoitteet, toimenpiteet ja niiden toteuttaminen tarkoittavat kyseisen toimialan ja palvelualueen toiminnassa.

Valtuutetut jättivät paljon aloitteita, kuntalaisaloitteiden määrä ennallaan 

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi viime vuoden aikana kaupunginvaltuustolle tehdyt aloitteet. Valtuustoaloitteita jätettiin viime vuonna yhteensä 81 kappaletta. Suurin osa aloitteista koski edellisvuosien tapaan kaupunkiympäristön toimialaa. Kuntalaisaloitteiden määrä, 48 kappaletta, on edellisvuosien tasolla. Myös kaupungin asukkaiden aloitteet painottuivat kaupunkiympäristön toimialalle.