Kaupunkikulttuurilautakunta edisti Elmon jäähallihanketta

Tiedote

Kaupunkikulttuurilautakunta edisti Elmon yksityistä jäähallihanketta sitoutumalla ostamaan jääaikaa hallista hankkeen toteutuessa. Lautakunta jakoi myös liikunnan ja kulttuurin avustusmäärärahat eri avustuslajeille.

Kaupunkikulttuurilautakunta päätti kokouksessaan sitoutua hankkimaan jääaikaa Elmoon rakennettavasta yksityisestä jäähallista, mikäli hanke toteutuu. Lautakunnan päätöksen jälkeen yksityinen jäähallihanke etenee kaupunkitilalautakunnalle, joka päättää tontin vuokraamisesta hallin rakentajalle. Kaupunginhallituksen taas tulisi tehdä periaatepäätös, jossa se sitoutuu esittämään määrärahoja jääajan ostolle talousarvioon vuodesta 2025 eteenpäin, jotta hanke toteutuisi.

Lautakunta päätti myös ensi vuoden avustuksiin liittyvistä määrärahajaoista. Liikunnan lähes 1,4 miljoonan määrärahat lautakunta jakoi avustuslajeihin, joista katetaan harrasteliikunnan ohjaajatukia, yhdistysten toiminta-avustuksia, avustuksia erityisryhmien liikuntaan, vuokra-, markkinointi- sekä kilpa- ja huippu-urheilutukia.

Yli 1,5 miljoonan kulttuuriavustuspotista lautakunta päätti jakaa kokouksessaan nyt teatteri- ja orkesterituet, jotka saavat Tanssiteatteri Raatikko, Teatteri Vantaa sekä Vantaan Viihdeorkesteri, jotka saavat yhteensä 570 000 avustuksia. Loput määrärahat lautakunta jakoi eri avustuslajeille, joista avustetaan muun muassa taiteilijoita, tapahtumia sekä taidekasvatusta.

Lautakunta hyväksyi myös toimialan ensi vuoden käyttösuunnitelman. Valtuusto teki toimialan talousarvioon käsittelyssään 260 000 määrärahalisäykset, jotka kohdennetaan koulujen loma-aikojen leiritoimintaan, aikuisten suomen kielen opetukseen, liikunta-avustuksiin sekä jalkautuvaan nuorisotyöhön.

Lautakunta avusti kaupunkimarkkinointituella ensimmäistä kertaa järjestettävää Vantaa Rap -tapahtumaa, joka tuo rap-musiikin ystävät Myyrmäen urheilutalolle 25.2.2023. Lautakunta myönsi myös avustuksia harrasteliikuntaan sekä nuorten toimintaan. Se päätti myös päivittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä paikallisen kansalaistoiminnan avustusten myöntämisperiaatteet.

Lautakunta päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Avainsanat

Päätökset