Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta myönsi yli 2 miljoonaa avustuksia

Tiedote

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta myönsi yli 2 miljoonaa toiminta-avustuksia yhdistyksille ja muille toimijoille. Avustuksia myönnettiin kulttuuriin, taiteeseen, liikuntaan, nuorten toimintaan, merkittävään yhteiskunnalliseen työhön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä paikalliseen kansalaistoimintaan yhteensä kahdeksassa eri toiminta-avustuslajissa.

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta päätti jakaa toiminta-avustuksia yli 2 miljoonaa euroa. Toiminta-avustuksilla tuetaan yhdistyksen tai muun toimijan järjestämää toimintaa koko vuoden 2023 aikana. Toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä kahdeksassa eri avustuslajissa.

Suurimman avustussumman, lähes 630 000 euroa, lautakunta jakoi merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille. Vantaan Icehearts sai 273 000 euroa avustusta ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri 200 000 euroa avustusta.

Taiteilija-apurahoja lautakunta jakoi 60 000 euroa. Kulttuuriharrastusyhdistykset saivat toimintaansa yli 116 000 euron avustukset. Kulttuuria senioreille tarjoavat tahot saivat 43 000 euroa. Taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset saivat avustuksia yhteensä 310 000 euroa.

Liikunnan toiminta-avustuksia lautakunta myönsi 400 000 euroa, joista suurimmat avustukset saivat 25 000 euron summalla Vantaan jalkapalloseura ja Vantaan voimisteluseura.

Nuorten toimintaa lautakunta avusti yli 323 000 eurolla. 40 000 euroa tai enemmän saivat Partiokannus, Vantaan Nuoret Kotkat ja Vantaan NMKY.

Toiminta-avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen lautakunta myönsi yli 230 000 euroa. Paikallista kansalaistoimintaa tekevät toimijat saivat lautakunnalta yli 142 000 euroa.

Lautakunta hyväksyi viheralueiden palveluverkkosuunnitelman vuosille 2023–32. Suunnitelmassa ovat mukana kaupungin viheralueille sijoittuvat liikunta-, virkistys- ja luontovirkistyspalvelut. Toiminta-avustuksen lisäksi lautakunta myönsi kohdeavustuksia harrasteliikuntaan, nuorisotoimintaan sekä paikalliseen kansalaistoimintaan. Lautakunta päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Avainsanat

Päätökset