Kaupunkitilalautakunnassa Jokiuomanpuistoa Martinlaaksossa uudistava suunnitelma

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta käsitteli kokouksessaan 16.11. muun muassa Jokiuomanpuistoa uudistavaa suunnitelmaa (asia 20). Martinlaaksossa, Louhelantien kupeessa sijaitsevaa Jokiuomanpuistoa kunnostetaan. Puistoon rakennetaan paljon uutta ja kunnostetaan vanhaa.

Puiston valaistukseen, kalusteisiin ja varusteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja ne suunnitellaan yhteneväisiksi koko alueelle. Alueen suunnittelussa huomioidaan esteettömyys ja erilaiset käyttäjätyhmät. Puiston leikki- ja lähiliikuntapaikka uudistuu, ja uusi aidattava lasten leikkipaikka sijoitetaan keskeisemmälle paikalle. Nykyisen leikkipaikalle toteutetaan ”keinukukkula”. Hulevesialtaan läheisyydessä olevan sillan yhteyteen sijoitetaan oleskelukalusteita ja taiteilija Johanna Ilvessalon suunnittelema taideteos ”Kultainen häkki”. Lisäksi puistoon tulee kukkivia puita ja pensaita, sekä kukkivaa rantakasvillisuutta. Ruskokujan ja Haltiantien päässä puistoalueella olevat pysäköintialueet kunnostetaan ja alueella olevaa pysäköintiä selkeytetään. Puistossa oleva matonpesupaikka kunnostetaan ja koira-aitauksen ja minigolfradan välissä olevalle alueelle toteutetaan puistoalueen käyttäjille pieni pysäköintipaikka. Puiston keskiosassa olevan tapahtumakenttä uusitaan. Maataideteoksen ”Ukon kirveen” läheisyyteen metsikön reunaan toteutetaan puistoshakkialue.

Aviapoliksen lukion suunnittelu etenee

Lautakunta käsitteli Aviapoliksen lukion hankesuunnitelmaa (asia 5). Uusi lukio vastaa opiskelijapaikkojen tarpeen kasvuun ja tarjoaa opiskelupaikan noin 700 lukio-opiskelijalle. Lukio toteutetaan Aviapoliksen Veromiehen kaupunginosassa Aviabulevardin varrelle, aivan alueen keskustaan. Tontin kaavoitus on vielä kesken. Lukion tulee olla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus. Suunnittelun tavoitteena on etsiä raikkaita ratkaisuja siihen, miltä näyttää tulevaisuuden monitoimintainen lukiorakennus. Kohteen erityispiirteitä ovat muun muassa korkeatasoisen arkkitehtuurin ja kaupunkikuvalliset tavoitteet sekä taiteen hyödyntäminen rakennuksen yhteydessä. Tilojen tulee olla muunneltavia niin lukion oman toiminnan kuin iltakäytön sekä julkisten tilojenkin osalta. Lukion olisi tarkoitus valmistua syksyyn 2026 mennessä ja sen arvioidaan kustantavan noin 36,5 miljoonaa euroa.

Lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman koskien pysäköintipaikkojen, mukaan lukien mopo- ja polkupyöräpysäköinnin riittävyyden varmistamista lukion läheisyydestä.

Kivistön Colosseum-kortteli täydentyy – maanvuokrasopimukset hyväksyttiin

Kivistön keskustassa sijaitsevasta ympyränmuotoisesta Colosseum-korttelista on puuttunut vielä viimeinen neljännes ja sen yhteyteen kaavan mahdollistama liike- ja palvelutilojen kokonaisuus. Aluetta on suunnitellut SSA Rakennus Oy, jolle kaupunki on myöntänyt suunnitteluvarauksen. Hanke on nyt edennyt vaiheeseen, jossa tehdään maanvuokrasopimukset (asiat 9-12) ja toteutussopimus (asia 13).

Alueelle suunnitellaan asumisoikeus-, omistus- ja hoiva-asumista sekä liikerakennusta, jossa on liiketiloja, huoneistohotelli ja pysäköintiä. Liiketilojen investoriksi on tulossa Kesko Oyj, jonka kanssa SSA Rakennus Oy on sopinut hankkeen kehitysvaiheesta. Asunto-osa toteutetaan yhteistyössä Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen kanssa.

Maanvuokrasopimuksiin sisältyy asuin- ja liikerakennuksen osalta rakentamisvelvoite. Rakennuslupahakemukset on jätettävä 30.9.2023 mennessä. Kaupallinen avaus on tarkoitus toteutua kesään 2025 mennessä.

Maanvuokrasopimukset ja hankkeen toteutussopimus etenevät vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetPuistotKaupunki rakentaaKaupunkikehitys