Kaupunkitilalautakunta hyväksyi Aviapoliksen uuden päiväkodin suunnitelman

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta kokoontui tämän vuoden viimeiseen kokoukseen 14.12. Lautakunta päätti muun muassa Aviapoliksen uuden päiväkodin hankesuunnitelmasta.

Aviapoliksen päiväkoti II on Veromiehen kaupunginosan varhaiskasvatuksen kasvavaa tilantarvetta vastaamaan toteutettava uudisrakennus, johon tulee yhteensä 168 tilapaikkaa ja 32 työntekijää. Päiväkoti kustantaa arviolta 10,08 miljoona euroa ja se valmistuu vuonna 2025.

Kiinteistöjohtaja muutti hankesuunnitelmaesitystään siten, että lattialämmitysjärjestelmässä huomioidaan kesäaikainen lattiaviilennys. Kyseessä on myös kesäaikaan toimiva päiväkoti.

Lisäksi kokouksessa päätettiin mm. ensi vuoden toimitilojen ja katujen ja puistojen rakentamisohjelmista. Toimitilojen uudisrakentamiseen on ensi vuonna varattu yhteensä 46, 8 miljoonaa euroa ja korjaushankkeisiin noin 45 miljoonaa euroa. Kunnallisteknisiin, eli katu- ja puistoinvestointeihin on varattu yhteensä 39 miljoonaa euroa.

Talouden vuoden 2023 käyttösuunnitelmaan lautakunta jätti pöytäkirjalausuman, jossa ilmaistiin huoli joukkoliikenteen heikentymisestä osassa Vantaan alueita.

Asia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuokrattavista toimitiloista ja asunnoista jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen 18.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurauksena perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023. Samalla Vantaan kaupungin järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan.

Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetKaupunki rakentaa