Kaupunkitilalautakunta päätti automaattisesta liikennevalvonnasta Vantaalla

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta kokousti 6.4. Lautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa automaattisen liikennevalvonnan käyttöönottoa Vantaalla (asia 21). Liikenteen kameravalvonnalla halutaan parantaa kaupungin katuverkon liikenneturvallisuutta vähentämällä ylinopeuksia ja punaisia valoja päin ajamista.

Autoliikennettä Tikkurilan keskustassa

Automaattisella liikennevalvonnalla eli kameravalvonnalla edistetään liikenneturvallisuutta.

Periaatteet kameravalvontapisteiden sijoittamiselle on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, kaupungin turvallisuustiimin ja  liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteistyönä. Kameravalvontapisteitä sijoitetaan yhdenmukaisesti koko kaupungin alueelle. Kohteet valitaan sillä perusteella, että jokaiselta valvontapisteeltä saadaan mahdollisimman suuri hyöty liikenneturvallisuudelle. Hyötyä arvioitaessa on tarkasteltu kohteiden liikenneonnettomuusmääriä ja koettua turvallisuutta, liikennemääriä, nopeusrajoituksia ja alueellisia perusteita, kuten runsasta jalankulkua, tiivistä asutusta tai koulun läheisyyttä.

Vuonna 2022 automaattinen liikennevalvonta toteutetaan viiteen kohteeseen: 

  • Raappavuorentie (vl. Virtatie – Suvantopolku)
  •  Vaskivuorentie (Ojahaantie)
  • Tammiston kauppatie (Säätökuja)
  • Tikkurilantie (Liljatie)
  • Vanha Porvoontie (Malmarintie)

Mikäli näissä kohteissa ilmenisi yllättäviä haasteita, päätettiin myös kahdesta kohteesta, jotka ovat varalla:

  • Koivukylänväylä (Hanabölentie)
  •  Läntinen Valkoisenlähteentie (Tikkurilan urheilupuisto)

Kameravalvontapisteitä on tarkoitus toteuttaa kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 15–20 kpl. Kameravalvontapisteiden mahdollisesta lisäämisestä päätetään lautakunnassa lähivuosina, kun ensimmäisen vaiheen kokemukset on kerätty ja analysoitu.

Asematie 1-3:n kaavamuutosalueelle haetaan kumppania kilpailulla

Vantaan kaupunki omistaa maata Tikkurilassa Asematie 1–3:n suunnittelualueella, jossa on käynnissä asemakaavan muutos. Muut alueen maanomistajat, Asunto Oy Tikkurilan Kassatalo ja Kiinteistö Oy Asematie 3, ovat järjestämässä kilpailua korttelin kehittävän yhteistyökumppanin valitsemiseksi. Lautakunta päätti, että myös kaupunki osoittaa omistamansa maa-alueet mukaan kilpailualueeseen, jotta aluetta päästään suunnittelemaan kokonaisvaltaisesti (asia 14). Kaupungin maat muodostavat vähemmistöosan korttelikokonaisuudesta, mutta ilman niitä hanke ei voi toteutua suunnitellulla tavalla. Kilpailussa tulee noudattaa Vantaan maa- ja asuntopoliittisista linjausta, jossa korkeintaan 30% alueen asunnoista saa olla yksiöitä ja vähintään 30% tulee olla kolmioita tai sitä suurempia asuntoja. Yhteistyökumppanin valinnasta tehdään aikanaan erillinen päätös. Lisätietoa alueen suunnitelmasta asemakaavamuutoksen verkkosivulla.

Hakunilan suuralueen katuja ja viheralueita hoitava urakoitsija valittiin

Katujen ja viheralueiden hoitourakka kilpailutettiin vuosille 2022-2026. Hoitourakka pitää sisällään katujen ja puistojen kunnossapitoa kuten aurausta ja hiekoitusta. Toimittajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Alltime Oy (asia 22). Hakunilan suuralueen hoitoalue koostuu Vantaan kaupunginosista Kuninkaanmäki, Sotunki, Itä-Hakkila, Hakunila, Ojanko, Vaarala, Rajakylä, Länsimäki ja Länsisalmi. Hakunilaan kuuluu noin 170 kilometriä kunnossapidettäviä katuja ja väyliä sekä noin 60 hehtaaria hoidettavia viheralueita. Alue on laajuudeltaan vastaavanlainen kaupungin kahden muun kilpailutetun urakka-alueen, Koivukylän ja Korson kanssa.

Tontteja myytiin kerros- ja pientaloasumisen toteuttamista varten

Lautakunta päätti asuinkerrostalotonttien myynnistä Vapaalasta sekä Myyrmäestä. Vapaalasta tontti myytiin Asunto Oy Vantaan Krios -nimiselle yhtiölle noin 1,1 miljoonan euron kauppahinnalla (asia 17). Myyrmäestä tontti myytiin Asunto Oy Vantaan Gaia -nimiselle yhtiölle noin 2,6 miljoonan euron kauppahinnalla (asia 18). Hankkeet toteuttaa T2H Rakennus Oy. Ylästöstä myytiin tontteja erillispientalojen tai paritalojen toteuttamista varten noin 3,9 miljoonan euron kauppahinnalla Asunto Oy Vantaan Peltosirkku-nimiselle yhtiölle. Kaikkien asuntojen tulee olla vähintään kolmioita tai sitä suurempia perheasuntoja. Kohteen toteuttaa Sajucon Oy. (asia 19). Kaupunki järjesti kaikista tonteista tarjouskilpailut, joiden voittajille tontit nyt myytiin.

Aviapoliksen lukion tarveselvitys hyväksyttiin

Toisen asteen opetuksen ikäisten nuorten määrä kasvaa Vantaalla. Nykyisten lukioiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan kasvavaan opiskelijamäärään. Aviapoliksen lukiosta tulisi uusi, 700 opiskelijan yleislukio Vantaalle. Lukio sijoittuisi lähelle Aviapoliksen juna-asemaa ja suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reitin varrelle. Lukion rakentaminen maksaisi arviolta 33,8 miljoonaa euroa ja lukio valmistuisi vuonna 2026. Kaupunkitilalautakunta hyväksyi lukiohankkeen tarveselvityksen (asia 7). Lautakunta jätti asiaan yhteisen pöytäkirjalausuman, joka koski käyttäjien näkemyksien huomioimista ja osallistamista suunnittelussa. Osallisuuden toteutumisesta tulee raportoida lautakunnalle. Myös kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi tarveselvityksen osaltaan maanantaina 4.4. 

Lautakunta päätti hyväksyä myös Mårtensdals bildningsrum -hankkeen hankesuunnitelman (asia 10) sekä Hämeenkylän Pähkinärinteen päiväkodin hankesuunnitelman (asia 11). 

Katusuunnitelmia hyväksyttiin seuraavasti: tennishallin pysäköintialueen laajennus Martinkyläntiellä (asia 23), Santamäentie välillä Sahratie-Santamäenkuja sekä Laajavuorentie välillä Laajavuorenkuja-Herkkutalonpolku (asia 25). 

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Esityslistalta poistettiin esittelijän toimesta seuraavat asiat: Kanniston koulun laajennus ja tilamuutokset -tarveselvityksen hyväksyminen (asia 8) sekä Suopursuntien asemakaavamuutosta koskeva maankäyttösopimus (asia 13). Asia 9 Kulomäen opetuspiste jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Asia on pöydällä myös kasvatuksen ja opetuksen lautakunnassa. Pöydälle jätettiin myös asia 15: Tarjouskilpailun järjestäminen asuinkerrostalotonteista Leinelässä sekä asia 20: Vuokrasopimusten uusiminen ja toimitilojen äänieristyksen parantaminen kohteessa Vernissakatu 6-8. 

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan päätösarkistossa

Avainsanat

Päätökset