Kaupunkiympäristölautakunnassa Aviapolikseen suunniteltava Muuran kaupunkikylät -asuinalue 5400 asukkaalle

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui 23.8. Lautakunta käsitteli mm. Muuran aluetta Aviapoliksessa koskevaa kaavamuutosta. Muurasta suunnitellaan tunnistettavaa ja viihtyisää, yhteisöllisistä kaupunkikylistä koostuvaa uutta asuinaluetta suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reitin varrelle

Koko kaavaluonnosalueelle tulisi asuntoja yli 5400 asukkaalle ja työpaikkojakin noin 2400. Muuran reunamilla on tilaa myös monipuoliselle toimitilarakentamiselle, aluetta palveleville julkisille ja kaupallisille palveluille, koululle, päiväkodeille ja puistoille sekä ns. yleisömagneetille, johon toivotaan vetovoimaista suuremman yleisön kulttuurin, musiikin tai liikunnan hanketta.

Kaavaluonnos päätettiin asettaa nähtäville. Tämä asemakaavan muutosluonnos on laadittu koko Muuran alueen kokonaissuunnitelmaksi, jonka pohjalta alueen asemakaavoitusta jatketaan useampana erillisenä asemakaavan muutoksena.

Muuran alue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa, ja rajautuu pohjoisessa Tikkurilantiehen, idässä Lentoasemantiehen ja etelässä Virkatiehen. Lännessä aluetta rajaa Pakkalantien itäpuoliset teollisuus- ja varastorakennusten tontit. Muuran alue on tällä hetkellä pääosin teollisuus- ja varastokäytössä sekä koilliskulmaltaan rakentamatonta metsää (Plootukallio). Alueella on useita maanomistajia.

Suunnittelun päätavoitteina on ollut muodostaa asuinkortteleista yhteisöllisiä kaupunkikyliä, joiden kaupunkitila on elämyksellistä, arkkitehtuuri tunnistettavaa, liikkuminen älykästä ja toimitilojen suunnittelussa tähdätään tulevaisuuteen. Muurassa arkkitehtuuri on leikkisää, värikästä ja kodikasta. Kaupunkikuvaa hallitsevat erityisesti harjakatot sekä värikkäät julkisivut. Kylät on teemoitettu vuodenaikojen mukaan, mikä näkyy jokaisessa kylässä muun muassa rakennusten julkisivuväripaletissa ja kasvillisuudessa. Resurssiviisaus ja ekologisuus näkyvät alueelle mm. kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen suosimisena, resurssiviisaina ratkaisuina rakentamisessa, kasvikattoina sekä puistojen ja katualueiden hulevesien hallinnan toteuttamisena luonnonmukaisin menetelmin.

Asiasta äänestettiin. Lautakunta päätyi kaavaluonnoksen etenemisen taakse äänin 14-3. Jatkovalmistelua kuitenkin evästettiin luontoarvoihin liittyvin pöytäkirjalausumin, jotka kirjataan kokouksen pöytäkirjaan.

Myyrmäen vastarakennetun Luhtitien varteen uutta asumista

Luhtitie on uusi, Länsi-Vantaan joukkoliikennettä sujuvoittava katuosuus, jonka varrelle suunnitellaan uutta asuinaluetta. Luhtitietä kulkee bussiliikenteen runkoyhteys 300 ja se yhdistää Pähkinärinteen kerrostaloalueen Louhelan asemaan ja Myyrmäen keskustaan. Alueelle suunnitellaan sekä pientalo- että kerrostaloasumista vehreässä ja viihtyisässä ympäristössä. Suunnittelualueen naapurissa on Variston asuntomessualue vuodelta 1977 ja alueen eteläpuolella Vapaalan liikuntapuisto. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaisi kaavamuutoksen nähtäville (asia 7).

Myös seuraavat kaavamuutokset etenivät:

  • Kauppakeskus Myyrmannin kaavamuutos Myyrmäessä (asia 8)
  • Vantaan ratikkaa katutilaan sovittava kaavamuutos Kuusikossa (asia 9). Asiasta äänestettiin, lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 14-3.
  • Varpukallionkuja 9 kaavamuutos Viinikkalassa, jossa rakentamaton pysäköintialue muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (asia 10)
  • Kivistön Lumikvartsin kaavamuutos, joka mahdollistaa noin 1300 asukkaan asuinalueen, kaksi päiväkotia, koirapuiston ja muista keskustapalveluja (asia 11). Asiaan jätettiin alueen luontoarvoihin liittyvä pöytäkirjalausuma, joka kirjataan kokouksen pöytäkirjaan.

Huoneistotyyppijakauman sääntelyllä tavoitellaan monipuolisuutta Vantaan asuntotuotantoon

Lautakunta hyväksyi Vantaan uusien asuntohankkeiden huoneistotyyppijakauman sääntelyn. Kaupunki sääntelee asemakaavoissa huoneistotyyppijakaumaa niin, että asuntohanketta kohden korkeintaan 30% saa olla yksiöitä ja vähintään 30% on oltava kolmioita tai suurempia asuntoja. Sääntely ei koske erityisryhmille kohdennettuja asuntokohteita. Sääntelystä voidaan poiketa myös kaupungin tontinluovutuksessa tai tontinluovutuskilpailuissa tai jos kehitetään uusia asumisen konsepteja.

Esitystä kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskipinta-alan sääntelystä ei hyväksytty. Asiasta äänestettiin, ja keskipinta-alan sääntelemättä jättämiseen päädyttiin äänin 9-8. Sosialidemokraatit, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Kd jättivät asiaan eriävän mielipiteen. Huoneistotyyppijakauman sekä kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskipinta-alan sääntelyä käsittelee huomenna myös kaupunkitilalautakunta, minkä jälkeen se etenee kaupunginhallitukseen.

Lisäksi lautakunta lausui mm. kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnitelmasta (asia 5). Lausuntoa täydennettiin kokouksessa ja täydennetty lausunto on luettavissa kokouksen pöytäkirjasta.

Asemakaavan Vantaanlaakso 5 ajanmukaisuuden arviointi (asia 13) ja oikaisuvaatimus poikkeamislupapäätökseen Jaalakuja 8:aa koskien (asia 14) jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kokouksen muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan päätösarkistossa: paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetKaavoitusKaupunkikehitys