Vantaan kaupunginhallitus kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 13.12.2021. Kokouksessa hyväksyttiin Lapsiystävällinen Vantaa -toimintasuunnitelma, vahvistettiin nuorisovaalien tulos ja päätettiin hakea Euroopan 100:n hiilineutraalin kaupungin joukkoon. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kaupungin avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet vuoden 2022 alusta alkaen sekä kaupungin liikuntatilojen käyttö- ja maksuperusteet 1.8.2022 alkaen.

Tiksi Block Party korttelijuhla Tikkurilassa. Leikkiviä lapsia ja aikuisia leikkipuistossa kerrostalojen keskellä.

Lapsiystävällinen Vantaa -toiminta käynnistyy vuoden 2022 alussa

Hallitus hyväksyi Lapsiystävällinen Vantaa -toimintasuunnitelman seuraaville kahdelle vuodelle. Vantaa hyväksyttiin UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin tämän vuoden alussa. Unicef edellyttää mallissa mukana olevilta kunnilta laaja-alaista sitoutumista pitkäjänteiseen työhön jokaisen lapsen hyvän elämän toteutumiseksi. Vantaan lapsiystävällinen kunta -toiminnasta vastaa kaupunkitasoinen koordinaatioryhmä, jossa on edustajia kaikilta toimialoilta, kaupunginvaltuutetuista, nuorisovaltuustosta, järjestöistä ja seurakunnista. Toimintasuunnitelma sisältää Lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2023. Toiminta käynnistyy vuoden 2022 alussa ja sitä seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Nuorisovaalien tulos vahvistettiin

Kokouksessa vahvistettiin Vantaan nuorisovaltuuston marraskuisten vaalien tulos. Nuorisovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi valittiin 30 eniten ääniä saanutta. Uuden nuorisovaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Äänioikeutettuja vaaleissa olivat vuosina 2003-2008 syntyneet, Vantaalla kirjoilla olevat nuoret. Vaaliehdokkaita oli 54, ja vaalit toimitettiin marraskuussa mm. kouluissa, oppilaitoksissa sekä eri yleisillä paikoilla. Äänioikeutettuja oli 16 050, ja äänensä antoi 4560 nuorta eli äänestysprosentti oli 28,4. Nuorisovaltuusto toimii nuorten edunvalvojana ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus Vantaan kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa. Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta.

Vantaa hakee mukaan 100 hiilineutraalin kaupungin joukkoon

Kaupunginhallitus päätti osallistua EU:n hakuun, johon valitaan noin 100 eurooppalaiskaupunkia, joiden tavoitteina on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Kyseessä on Euroopan komission "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030" -haku, joka on osa komission Climate-Neutral and Smart Cities -missiota. Valittujen kaupunkien tulee tehdä ilmastosopimus, joissa kuvaillaan kaupungin toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, sekä siihen liittyvä investointisuunnitelma. Kyseessä ei ole laillisesti sitova sopimus. Missioon osallistuva kaupunki sitoutuu olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Vantaan nykyinen ilmastotyö, sille asetetut tavoitteet sekä tavoitteiden toimeenpano ja seuranta antavat hyvät valmiudet täyttää haussa asetetut tavoitteet. 

Uusia asuntoja Viertolaan, Ylästön ja Kaivokselan asemakaavamuutokset nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Viertolan Neilikkapolun, Ylästön Kalliosolantien ja Kaivokselan Yhtiökujan kaavamuutokset.

  • Viertolan Neilikkapolun kaava-alue sijoittuu Viertolaan, Peltolantorin lounaiskulmalle. Nykyiset paritalot korvataan kahdella kerrostalolla. Asuntoja on suunnitteilla yhteensä 62 kpl. Yksiöitä on 17 kpl (27 %), kaksioita 27 kpl (44 %) ja kolmioita 18 kpl (29 %). Autopaikkoja tulee alueelle 30 kpl. 
  • Ylästöön Kalliosolantie 7:ään tehdään kaavamuutos, joka mahdollistaa kolmikerroksisen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennuksen rakentamisen. Muutoksella alueen rakennusoikeus nousee kaksinkertaiseksi ja kerrosten lukumäärä kahdesta kolmeen.
  • Kaivokselan Yhtiökujan asemakaavamuutos käsittää Hämeenlinnanväylän, yhdyskadun Hämeenlinnanväylälle sekä näihin liittyvät kadut ja kaksi yritystonttia. Toyotan tonttia laajennetaan aiemmin tiealueeksi varatulle alueelle.