Uudet vuosimaksut elintarvikevalvontaan ja terveydensuojeluun – ilmoita päättyneestä toiminnasta

Tiedote

Elintarvikelain tai terveydensuojelulain piirissä toimivilta aletaan periä vuosittaisia perusmaksuja valvonnasta vuoden 2022 alusta lähtien. Kummankin perusmaksun suuruus on 150 euroa vuodessa

Elintarvikelain tai terveydensuojelulain piirissä toimivilta aletaan periä vuosittaisia perusmaksuja valvonnasta vuoden 2022 alusta lähtien. Kummankin perusmaksun suuruus on 150 euroa vuodessa.

Vantaan valvontamaksulaskuja ollaan lähettämässä noin 2500 toimijalle. Jos on lopettanut toiminnan, siitä pitää ilmoittaa ennen tammikuun loppua.

Elintarvikevalvonnan maksu koskee elintarvikealan yrityksiä eli elintarvikkeiden alkutuotantoa, valmistusta, myyntiä ja ravintolatoimintaa.

Terveydensuojelulain mukainen maksu tulee päiväkodeille, oppilaitoksille, sosiaalialan laitoksille, yleisille saunoille, hotelleille, hostelleille ja liikuntapaikoille.

Taustalla ovat lakimuutokset. Perusmaksujen tavoitteena on parantaa kuntien valvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Maksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa.

Elintarvikelain mukainen vuosivalvontamaksu

21.4.2021 voimaan tulleen elintarvikelain myötä kunta perii suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piirissä olevilta valvontakohteilta vuosittain 150 euron valvonnan perusmaksun. Perusmaksua aletaan periä 1.1.2022. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa EU-lainsäädännön nojalla annettujen kansallisen säännösten mukaisesti.

Lue tarkemmin elintarvikelain mukaisesta vuosivalvontamaksusta ja lain muutoksesta löytyy Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun) tai Ruokaviraston verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Terveydensuojelulain mukainen valvonnan perusmaksu

Päiväkodeille, oppilaitoksille, sosiaalialan laitoksille, yleisille saunoille, hotelleille, hostelleille ja liikuntapaikoille on tulossa vuoden 2022 alusta alkaen uusi vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu. Maksu perustuu uudistettuun terveydensuojelulakiin ja sen suuruus on 150 € vuodessa.

Kenelle terveydensuojelulain mukainen perusmaksu tulee?

Luettelo maksuvelvollisista toiminnoista on tämän tiedotteen lopussa. Mikäli samalla toimijalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Esimerkiksi, jos samalla toimijalla on liikuntakeskuksessa uimahalli, kuntosali ja muita liikuntatiloja, peritään vain yksi perusmaksu. Sen sijaan eri osoitteissa sijaitsevista toiminnoista peritään jokaisesta oma perusmaksunsa.

Lue tarkemmin terveydensuojelulain mukaisesta valvonnan perusmaksusta ja lain muutoksesta löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Miksi perusmaksut?

Perusmaksuvelvoite tulee suoraan elintarvikelaista ja terveydensuojelulaista. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien valvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Maksulla tuetaan etenkin koulutuksen, ohjauksen ja neuvonnan roolia valvonnassa. Tavoitteena on siirtää valvonnan painopistettä nykyistä enemmän neuvonnan ja valmennuksen suuntaan. Perusmaksulla ei ole vaikutusta tarkastuksista ja ilmoituksen käsittelystä perittäviin maksuihin.

Ilmoita, jos toimintasi on loppunut

Ilmoitathan, jos toimintasi on loppunut tai tiedät sen loppuvan tammikuun 2022 aikana, jotta emme lähetä turhaan laskua valvonnan perusmaksusta. Lopetusilmoituksen voit tehdä vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen: ymparistoterveys@vantaa.fi. Toiminnan lopettamiseen liittyvä ilmoitus on vielä hetken maksuton. Ilmoitus lopettamisesta on toimitettava viimeistään 31.1.2022.

Tilojen käyttöön ottamisesta, toiminnan muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa sähköisesti ilppa.fi -järjestelmän kautta tai Vantaan kaupungin Asioi verkossa -sivulta löytyvillä ympäristöterveydenhuollon ilmoituslomakkeilla.

Lisätietoja asiasta saa Vantaan kaupungin terveydensuojeluvalvonnan sähköpostista ymparistoterveys@vantaa.fi

Taulukko: Velvollisuus ilmoittaa toimipaikan käyttöönotosta tai toiminnon aloittamisesta sekä velvollisuus suorittaa terveydensuojeluvalvonnan perusmaksu

Toimipaikka tai toiminto 

Velvollisuus ilmoittaa toimipaikan käyttöönotosta tai toiminnon aloittamisesta 13 §:n nojalla  

Velvollisuus suorittaa valvonnan perusmaksu
50 §:n nojalla 

1) majoitustoimintaan tarkoitettu tila  

 

 

Hotelli, hostelli (retkeilymaja, retkeilyhotelli, kesähotelli ja muut vastaavat), huoneistohotelli, motelli ja matkustajakoti 

Kyllä 

Kyllä 

Lomakeskuksen ja leirintäalueen majoitushuoneisto 

Kyllä 

Kyllä 

Majoituskasarmi 

Kyllä 

Kyllä 

Majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto tai tila (aamiaismajoitus siihen tarkoitetuissa tiloissa sekä asuntola, yömaja, vastaanottokeskus sekä muut vastaavat) 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

2) yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta 

 

 

Urheiluhalli tai jäähalli 

Kyllä 

Kyllä 

Yleisölle avoin kuntosali tai liikuntatila, jossa on enemmän kuin yksi liikuntatila 

Kyllä 

Kyllä 

Yleisölle avoin liikuntatila, jossa on korkeintaan yksi liikuntasali 

Kyllä 

Ei 

Yleisölle avoin sauna (pääasiallinen käyttötarkoitus) 

Kyllä 

Kyllä 

Kylpylä, uimahalli, maauimala sekä uimaveden laadun hallinnasta ja direktiivin 76/160/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY mukainen yleisölle avoin uimaranta. 

Kyllä 

Kyllä 

Muu yleisölle avoin uimaranta 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

3) päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka 

 

 

Päiväkoti 

Kyllä 

Kyllä 

Ryhmäperhepäiväkoti siihen varatussa tilassa 

Kyllä 

Ei 

Lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä toiminnan järjestämispaikka  

Kyllä 

Ei 

Esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta ja korkeakoulutusta järjestävä oppilaitos 

Kyllä 

Kyllä 

Taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos 

Kyllä 

Ei 

Opetuksen järjestämispaikka 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

4) jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö sekä vastaanottokeskus 

 

 

Tehostetun palveluasumisen yksikkö tai laitoshoitoa antava sosiaalihuollon yksikkö 

Kyllä 

Kyllä 

Lastensuojelulaitos 

Kyllä 

Kyllä 

Ensi- ja turvakoti 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

5) solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola  

 

 

Solariumpalvelu 

Kyllä 

Ei 

Ihoa rikkova toiminta 

Kyllä 

Ei 

Erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola  

Kyllä 

Ei 

 

 

 

6) sellainen muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu huoneisto ja laitos sekä sellaiset toiminnot, joista voi aiheutua niiden käyttäjämäärä tai luonne huomioon ottaen terveyshaittaa. 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

Talousvettä toimittava laitos 

 

 

18 §:n mukainen talousvettä toimittava laitos 

(Luvanvarainen 18 §:n nojalla) 

Kyllä 

18 a §:n mukainen talousvettä toimittava laitos, jonka toimittaman veden määrä on vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. 

Kyllä 

Kyllä 

18 a §:n mukainen talousvettä toimittava laitos, jonka toimittaman veden määrä on vähemmän kuin 10 kuutiometriä vuorokaudessa ja alle 50 henkilön tarpeisiin 

Kyllä 

Ei 

 

 

 

Yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö 

 

 

18 a §:n mukainen yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö, kun vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa 

Kyllä 

Ei 

 

Avainsanat

YmpäristöLuvatMaksut