Vantaan kaupunginvaltuusto päättää uudesta strategiasta

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto keskustelee ja päättää 31.1. kaupungin uudesta Innovaatioiden Vantaa -strategiasta, joka näyttää suuntaa kaupungin työlle vuosille 2022-2025.

Vantaalla strategian keskeisen sisällön muodostavat visio ja arvot sekä kuuden painopisteen alle jäsennetyt valtuustokauden strategiset tavoitteet ja niille asetetut mittarit. 

Strategian kuusi painopistettä ovat:

  • Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki
  • Hyvät asukaslähtöiset palvelut
  • Eriarvoistumisen estäminen
  • Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa
  • Kehittyvät kaupunkikeskukset
  • Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella

Näiden lisäksi erityisesti poikkihallinnollista työtä varmistamaan strategia sisältää viisi teemaa, joiden perusta on YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. Strategiateemat pohjautuvat eri ilmiöihin, ja niiden tähtäin on strategiakautta pidempi. 

Strategian valmistelussa on ollut mukana laajasti eri vaikuttamistoimielimiä, järjestöjä, asukkaita ja yrityksiä. Kaupunginhallitus hyväksyi strategian 17. tammikuuta.

Esimakua strategiasta ja innovaatioiden Vantaan painotuksista saa videolta.

Lue valtuuston kokouksen muut aiheet esityslistasta.

Valtuuston kokousta voi seurata Vantaa-kanavalta.

Avainsanat

StrategiaPäätökset