Vantaan kaupunginvaltuustossa esillä nimikkeiden neutralisointi ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelma

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuustossa ovat maanantaina esillä ammattinimekkeiden neutralisointi ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelma. Valtuutettujen aloitteessa todetaan ammattinimikkeiden luovan rakenteita, jotka ohjaavat hakeutumista eri aloille ja osaltaan ruokkivat työelämän epätasa-arvoa (esityslistan kohta 15).

Lisäksi valtuustossa on esillä kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelma, joka linjaa, millaisin tavoittein ja toimenpitein Vantaa kaupunkina vastaa tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteisiin syrjimättömästä toiminnasta ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä (esityslistan kohta 9).

Lisäksi kokouksessa on esillä aloite nuorten mielenterveyspalveluiden tilanteesta (kohta 14) ja uuden ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyminen (kohta 13).

Valtuuston kokousta voi seurata Vantaa-kanavalla 28.3.

Lue kaupunginvaltuuston kokouksen koko esityslista täältä.