Etsivä nuorisotyö on avannut chat-palvelun

Uutinen

Asiasanat

NuorisopalvelutNuoret

Vantaan etsivän nuorisotyön tavoittaa nyt myös chatin kautta kaupungin verkkosivuilla. Etsivät nuorisotyöntekijät auttavat chatissa kartoittamaan nuoren tilannetta ja ohjaavat hänet tarvittaessa eteenpäin.

Kaksi henkilöä, joiden paidoissa lukee Etsivä nuorisotyö.

Vantaan kaupungin etsivä nuorisotyö on ottanut käyttöön chat-palvelun, joka on tarkoitettu matalan kynnyksen yhteydenottokanavaksi. Etsivän nuorisotyön verkkosivulla avautuvassa chatissa neuvoa nuoren tilanteeseen voivat kysyä nuoret itse, heidän läheisensä tai nuorten kanssa toimivat tahot. Chatiin kirjaudutaan nimimerkillä, joten sen käyttö on anonyymia.

Chatissa päivystävät etsivät nuorisotyöntekijät, jotka auttavat kartoittamaan nuoren tilannetta. Nuori voidaan ohjata hänelle sopivien palveluiden piiriin tai hänen kanssaan voidaan sopia jatkoyhteydenpidosta etsivien kanssa. Nuorten kanssa toimivat tahot saavat chatin kautta tietoa etsivästä nuorisotyöstä ja neuvontaa muiden toimijoiden palveluista.

Etsivän nuorisotyön chat on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13–15 välisenä aikana. Poikkeusaukioloajoista ilmoitetaan etsivien verkkosivulla. Vantaan etsiviin nuorisotyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse 050 312 4372, sähköpostilla etsivanuorisotyo@vantaa.fi ja yhteysetsivaan.fi-lomakkeen kautta.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea ja ohjausta 16–28-vuotiaille vantaalaisille. Sen tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään nuoren elämäntilanteen selkiytymistä, itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen.

Avainsanat

Nuoret aikuisetNuoret 13 -20 v.