Kaupungin avustusten ja apurahojen hakuaika alkaa 1.2. – infotilaisuus hakijoille 18.1.

Uutinen

Kaikkien Vantaan kaupungin toiminta-avustusten ja apurahojen hakuaika alkaa 1.2.2023. Avustusten hakijoille järjestetään Teams-etäinfotilaisuus 18.1.

Kaupungin avustukset ja apurahat on julistettu haettavaksi virallisella kuulutuksella

Kohdeavustuksia voi hakea eri avustuslajeista ympäri vuoden. Muiden avustusten osalta hakuaika alkaa 1.2.2023 ja päättyy aikaisintaan 28.2.2023. Avustusten hakeminen tapahtuu OmaVantaa-palvelussa tai jättämällä hakemus Vantaa-infon toimipisteisiin niiden aukioloaikana.  

Avustusten hakemista suunnittelevien kannattaa osallistua avustusinfoon, joka järjestetään Teams-etätapahtumana keskiviikkona 18.1.2023 klo 17–18.30. Infotilaisuuteen on ilmoittauduttava sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Määräaikana haettavat avustukset: 

Liikunnan toiminta-avustusten ja vuokratuen hakuaika on 1.–28.2.2023. 

Kulttuurin avustuksista ammattimaisesti toimivat taide- ja kulttuuritahot voivat hakea avustusta 1.2.-31.10.2023 ja taiteen perusopetusta antavat laitokset ja yhteisöt sekä taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistykset 1.2.-31.3.2023. Myös seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan hakuaika on 1.2.–31.3.2023. Taiteilija-apurahojen hakuaika päättyy 28.2.2023. 

Nuorisotoiminnan toiminta-avustuksen hakuaika on 1.2.–3.4.2023. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille avustusten hakuaika on 1.2.–28.2.2023. Samoin paikallisen kansalaistoiminnan toiminta-avustuksen hakuaika päättyy 28.2.2023. 

Ympäri vuoden haettavia avustuksia ovat harrasteliikunnan ohjaajatuki, taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset, suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki, kohdeavustus nuorisotoimintaan, sekä kohdeavustus paikalliseen kansalaistoimintaan. Myös uudistettua soveltavan liikuntatoiminnan avustusta voi hakea ympäri vuoden 1.3.2023 alkaen. 

Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia yhdistyksille, muille yhteisöille ja yksityishenkilöille. Avustuksilla tuetaan Vantaalla järjestettävää toimintaa. Avustuksia ja apurahoja voivat yksityishenkilöistä saada vain Vantaalla asuvat. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Vantaan kaupungin arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa. Avustettavan toiminnan tulee perustua kestävän kehityksen sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen periaatteisiin.  

Eri avustuslajit ja niiden yhteyshenkilöt löytyvät Vantaan kaupungin Avustukset ja apurahat -verkkosivulta.

Vantaa-infojen toimipisteet ja aukioloajat.

Avainsanat

AvustuksetVantaa-infot