Käyttäjien palaute vaikuttaa tulevaan vantaa.fi-sivustoon

Uutinen

Asiasanat

ViestintäTieto- ja hallintopalvelut

Käyttäjäkyselyn 1054 vastaajaa antoi Vantaan kaupungin verkkosivustolle tyydyttävän arvion. Käyttäjät ovat aiempaa hiukan tyytyväisempiä vantaa.fi-sivustoon ja löytävät hakemansa tiedon entistä paremmin. Vastaajat antoivat runsaasti kehitysehdotuksia ja muita huomioita verkkosivuston parantamiseksi. Vantaa.fi-sivustolla toteutettiin kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimus 6.8. - 3.11.2021.

Käyttäjä selaa verkkopalvelua mobiilisti ulkona.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,42 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,61. Vuonna 2019 tehdyssä vastaavassa kyselyssä käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,30 ja kouluarvosana oli 7,38.

Sivuston kävijöistä 72% oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 19% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 9% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Vastaajat olivat vantaa.fi-sivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, sen sivut toimivat ongelmitta ja että sivustolla on monipuolinen tarjonta. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei erityisemmin erotu edukseen. Lisäksi sivustolla olevan tiedon löytämisessä on joskus vaikeuksia ja sivuston selkeydessä olisi vielä parantamisen varaa.

Eniten haetaan terveydenhoitoon liittyvää asiaa

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta terveydenhoitoon liittyvää asiaa (43%), ajankohtaisasiaa (39%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (24%), yhteystietoja (13%), asumiseen ja rakentamiseen kunnassa liittyvää tietoa (12%), ikäihmisten palveluihin liittyvää tietoa (10%), sekä sosiaalitoimeen liittyvää tietoa (10%).

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (51%), liikunta- ja vapaa-ikapalvelujen kanssa (37%), kirjaston kanssa (25%), sosiaalitoimen kanssa (24%), yleisen kulttuuritoimen ja kulttuurilaitosten kanssa (23%), sekä asuntotoimen kanssa (23%).

Kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuston parantamiseksi

Vastaajat antoivat kehitysehdotuksia ja muita huomioita verkkosivuston parantamiseksi. Toiveissa ja kommenteissa esiintyi muun muassa seuraavia aiheita:

  • Enemmän asiakaslähtöisyyttä organisaatiolähtöisyyden sijaan
  •  Enemmän ja näkyvämpää tiedottamista ajankohtaisista ja paikallisista asioista ja tapahtumista
  •  Enemmän käyttäjäystävällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä
  •  Enemmän panostusta sivujen kieliversioihin
  •  Hakutoimintoon parannuksia
  •  Kohennusta sivujen ulkoasuun
  •  Sivusto kaipaa uudenaikaistamista
  •  Lisää selkeyttä sivuihin
  •  Lisää monipuolista tietosisältöä sivuille

Taustatietoja kyselyyn vastanneista

Kaikista vastaajista 6% käy Vantaan kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 29% viikoittain, 25% kuukausittain, 36% satunnaisesti, ja 4% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 55% tuli sivuille vanhasta muistista, 23% tuli hakupalvelun kautta, 5%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 3% tuli sosiaalisen median kautta,3% tuli kuntatiedotteiden ansiosta, 3% tulimediassa olevan jutun perusteella, ja 3% tuli sivuille sattumalta.

Kyselyn 89% vastaajista on Vantaan kaupungin asukkaita ja 11% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 66% ja miehiä 34%.

Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä yli 65- (25%), 36-45- (20%), 56-65- (20%), 46-55- (19%), 26-35- (11%) sekä 19-25-vuotiaat (4%).

Asemaltaan tai ammatiltaan vastaajat olivat useimmiten eläkeläisiä (30%), työntekijöitä (18%), toimihenkilöitä (15%), ylempiä toimihenkilöitä (12%), työttömiä (7%), sekä opiskelijoita (6%).

Kyselyssä saadut kehittämisideat heti käyttöön

Vastaajat antoivat runsaasti sanallista käyttäjäpalautetta, jota hyödynnetään tulossa olevaan vantaa.fi-sivustoon. Uudistus on jo hyvässä vauhdissa ja sivujen avautumista on suunniteltu kevätkaudelle.

Kysely toteutettiin osana Vantaan kaupungin verkkopalveluiden kehittämistä. Vastaava kuntien internetsivustoja koskeva kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2020.

Käyttäjät antoivat runsaasti kehitysideoita vantaa.fi-sivuston uudistamiseen -tiedote 17.12.2020

Kiitokset kyselyyn vastanneille. Arvonnassa voittaneille on toimitettu palkinnot.

Avainsanat

KyselytPalvelutDigitaalisuusOsallistu ja vaikuta