Kytöpuiston koulun pihalle rakennetaan yhteinen väistötila

Uutinen

Asiasanat

Koivukylän suuralueRakentaminenToimitilat

Kytöpuiston koulun pihapiirissä Havukoskella on aloitettu valmistelevat työt kaatamalla puut tulevalta rakennusalueelta. Pihalle rakennetaan väistötilapaviljonki, jota käytetään useamman koulun peruskorjauksen väistötilana.

Havainnekuva Kytöpuiston koulun paviljonkirakennuksesta.

Paviljonkirakennus tulee Kytöpuiston, Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen peräkkäisten peruskorjausten väistötilaksi. Samalla varaudutaan jättämään osa paviljongista tarvittaessa paikoilleen vastaamaan Kytöpuiston oppilasmäärän kasvuun. 

Paviljonki valmistuu marraskuussa 2023 ja kalustetaan sen jälkeen koulukäyttöön. Kukin peruskorjaus kestää kolme lukukautta eli noin puolitoista vuotta. Suunnitelmien mukaan ensimmäisenä korjataan Kytöpuiston koulu tammikuun 2024 ja kesäkuun 2025 välisenä aikana. Sen jälkeen korjataan Itä-Hakkilan koulu elokuusta 2025 alkaen valmistumaan vuoden 2026 lopulla. Ilolan koulun korjaus alkaisi vuoden 2027 alussa ja valmistuisi kesällä 2028. Jos joku korjauksista viivästyy tai venyy suunniteltua pidemmäksi, jälkimmäisten korjausten ajankohdat voivat muuttua.

Paviljongin sijainti on kompromissi

Vantaalla on monta peruskorjausikäistä koulua. Jokaisen peruskorjattavan koulun pihalle ei kannata vuokrata lyhytaikaista väistöpaviljonkia, koska rakennuspaikan perustaminen, rakennuksen pystytys, purkaminen ja siirto sitovat resursseja ja lisäävät väistötiloista aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi sekä rakennustyömaa että väistöpaviljonki mahtuvat turvallisesti yhtä aikaa vain harvan koulun tontille. 

Tämän vuoksi Vantaa on päätynyt siihen, että eri puolille Vantaata vuokrataan pitkäaikaisempia väistötiloja. Vuokrattavien paviljonkien paikat on valittu siten, että paviljonki pystyy olemaan käytössä monen koulun peruskorjauksia varten useita vuosia. Itä-Vantaan vaihtoehdoista parhaimmaksi sijoituspaikaksi osoittautui Kytöpuiston koulun kiinteistö, jolla oli jäljellä riittävästi tilaa ja rakennusoikeutta. 

Paviljonki sijoittuu rakentamattoman tontin osalla niin, että sen leikkipiha yhdistyy koulun pihalle. Uusi paviljonki rakennetaan mahdollisemman lähelle Koivukylänväylää, jolloin se toimii meluesteenä koulupihalle. Paviljongin huoltoliikenne järjestetään Koivukylänväylältä rakennettavan uuden katuliittymän kautta. Tontin itäreunan ja länsipuolen kalliokummun puut ovat säilytettäviä. Pihapiiristä kaadettiin vain työmaan kannalta välttämättömät puut. Tontin itäpuolella on Vanha Rekolantie, joka on historiallisesti merkittävä vanha tie ja joka on myös alueen ”viherkäytävä” ja jalankulun ja pyöräilyn reitti muun muassa urheilu- ja leikkipuistoihin. 

Mitoitus perustuu Vantaalla käytössä olevaan opetustilojen mitoitukseen ja Vantaan kaupungin opetustilojen suunnitteluohjeisiin. Oppilaita tiloissa tulee olemaan noin 535 ja opettajia noin 60. Suunnittelussa on huomioitu koulun erityistarve pienryhmätiloille. Paviljonkiin tulee liikuntasali. Paviljongissa on mahdollisuus jättää vuokra-ajan päätyttyä paikoilleen osa, joka vastaa 160 oppilaan tarpeita.

Kytöpuiston koulun korjaukset

Vuonna 1980 valmistunut Kytöpuiston koulurakennus on tarpeellista korjata. Koulussa esiintyy sisäilmaongelmia, ilmanvaihto koetaan puutteelliseksi ja pintamateriaalit sekä varusteet ovat käyttöikänsä päässä. Teknisen peruskorjauksen ohella tehdään tilamuutoksia ja laajennus, jotka tehostavat koulun tilankäyttöä ja helpottavat uuden opetussuunnitelman toteuttamista.

Itä-Hakkilan ja Ilolan käytännön ratkaisut auki vielä pitkään

Itä-Hakkilan ja Ilolan koulujen suunnitelmat tarkentuvat lähempänä koulujen remonttien alkamista, ja niistä viestitään kouluille silloin myöhemmin. Koulujen henkilöstö ja oppilaat pääsevät osallistumaan oman koulurakennuksen pedagogisen suunnitelman tekemiseen. Pedagoginen suunnitelma on rakennuksen käyttösuunnitelma, joka ohjaa korjaussuunnitelmia ja arkkitehtityötä.  Hankesuunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomioita mm. alueiden oppilaiden sujuviin ja turvallisiin koulumatkoihin, iltapäiväkerhon toimivuuteen ja vanhempien ja oppilaiden aktiiviseen kuulemiseen.

Peruskorjausten sisällöt täsmentyvät tarveselvitys-hankesuunnitelmatyön myötä. Suunnittelun jälkeen päätökset peruskorjausten toteuttamisesta tehdään kaupungin päättävissä luottamuselimissä, minkä jälkeen tarkat aikataulut ovat tiedossa. 

Tarkemmat tiedot paviljongista ovat luettavissa verkosta linkistä https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=2591616&version=2

Avainsanat

Sisäilma