Nopeampaa ja tiiviimpää tukea työnhakuun

Uutinen

Asiasanat

Työ ja elinkeinotTyönhakijat

Hallitus on asettanut tavoitteeksi työllisyyden kasvattamisen Suomessa. Tämän tavoitteen myötä toukokuussa voimaan astuu laki pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista. Lakimuutoksen seurauksena työttömien työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet muuttuvat.

Uusi asiakaspalvelumalli tulee toukokuussa

Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön myös Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa. Muutoksen myötä asiakasta tavataan aiempaa useammin. Asiakas saa näin ollen nopeampaa ja tiiviimpää tukea työnhakuun heti työttömyyden alkupäivistä lähtien. Muutoksen tavoitteena on, että asiakas löytää nopeasti työllistymiseen vievät polut. Lyhyeen työttömyysaikaan pyritään aktiivisilla ja ripeillä toimilla.

- Uuden asiakaspalvelumallin myötä asiakas saa yksilöllistä palvelua, jossa huomioidaan hänen henkilökohtainen kokonaistilanteensa. Omavalmentaja auttaa asiakasta kartoittamaan erilaisia työllistymisratkaisuja. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan, kuinka päästä alkuun, kertoo Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen.

Yhteydenotossa ei aikailla

Uusille asiakkaille muutos tuo mukanaan sen, että työllisyyspalveluiden asiantuntija ottaa yhteyttä jo viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana omavalmentaja on aktiivisesti yhteydessä työnhakijaan noin kahden viikon välein joko puhelimitse tai fyysisissä tapaamisissa. Näiden keskustelujen tarkoituksena on asiakkaan sen hetkisen tilanteen kartoittaminen.

Kun jäät työttömäksi - Uuuden asiakkaan palvelupolku

- Omavalmentaja ja työnhakija tekevät yhteistyötä sopivan työllistymistä edistävän polun löytymiseksi. Myös työnhakijan itsenäistä työnhakua tuetaan koko prosessin ajan, kertoo Taipale-Vuorinen.

Autamme asiakasta eteenpäin

Uuden mallin mukaan omavalmentaja laatii asiakkaan kanssa työllistymissuunnitelman, jota päivitetään aina kolmen kuukauden välein. Lisäksi puolen vuoden välein on tehostettu työnhakujakso. Jos asiakkaan työnhaku pitkittyy, asiakkaalle tarjotaan myös myöhemmin tiiviimpää tukea.

Nykyisen asiakkaan palvelupolku

Iso muutos uudessa mallissa on työnhakuvelvoite. Asiakkaan on etsittävä myös itse aktiivisesti töitä. Työnhakuvelvoite edellyttää, että asiakkaan on haettava kuukauden aikana neljää työpaikkaa, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu.

- Työllisyyspalveluiden tavoitteena on auttaa asiakasta eteenpäin. Tapaamisia on aiempaa useammin, jotta asiakkaan työhakua voidaan tukea. Kaikilla toimilla pyritään edistämään asiakkaan työllistymistä, kertoo Taipale-Vuorinen.

Asiakasnäkökulmaa on mietitty huolella

Asiakaspalvelumallia on valmisteltu Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa kevään ajan. Uuden mallin mukaisen toiminnan valmistelua varten on perustettu erilaisia työryhmiä. Ryhmät koostuvat asiakkuuspäälliköistä, esihenkilöistä ja omavalmentajista.

- Työryhmät ovat koostuneet monipuolisesti eri osa-alueiden asiantuntijoista. Valmistelussa on otettu huomioon kaikkien asiakasryhmien yksilölliset tarpeet, kertoo Taipale-Vuorinen.

Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa kaikki henkilöt on perehdytetty työskentelemään uuden palvelumallin mukaisesti. Kevään aikana on järjestetty erilaisia perehdytystapahtumia uusille ja vanhoille työntekijöille. Perehdytyksessä on hyödynnetty erilaisia asiantuntijoiden laatimia materiaaleja ja perehdytystä tapahtui yhteisesti sekä tiimeissä. Tiimikohtaisessa perehdytyksessä paneuduttiin erityisesti eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Uuden asiakaspalvelumallin tuomiin muutoksiin on tuotettu materiaalia myös valtakunnallisesti ja jokainen Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden työntekijä on päässyt siihen perehtymään.

Toukokuu tuokin mukanaan pitkään valmisteltuja muutoksia työnhakijoille. Uuden asiakaspalvelumallin ensisijaisena tavoitteena on työnhakijoiden työllistyminen. Työnhakijat saavat asiantuntijoilta apua työllistymiseen ja uravaihtoehtoja kartoitetaan yhdessä. Susanna Taipale-Vuorisen mukaan tärkeää on kuitenkin myös työnhakijan oma aktiivisuus.

Uuden asiakaspalvelumallin mukainen toiminta aloitetaan 2.5.2022. 

Lue lisää uudesta asiakaspalvelumallista.

Avainsanat

TyöllistäminenTyöllisyys