Opitaan toisiltamme - sata ammattilaista käsitteli rakennuksen sisäilmatilanteen arviointia kuntien työpajassa

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Rakennusten sisäilmatilanteen arvioinnin moninaiset haasteet olivat esillä sisäilmatyöpajassa 9.6.2021.

Henkilö tekemässä ilmanvaihtokanavan mittausta.

Kuva: Alisa Kaukio

Rakennusten sisäilmatilanteen arvioinnin moninaiset haasteet olivat esillä sisäilmatyöpajassa 9.6.2021. Vantaan virtuaalityöpajaan osallistui sata ammattilaista eri kunnista.

- Kaikki kunnat painivat samojen sisäilmahaasteiden kanssa. Eri kunnilla on hyvinkin pitkälle mietittyjä käytänteitä ja malleja, joita toiset voivat hyödyntää. Tällaisessa tilaisuudessa tietoa poimitaan kaikkien saataville, ja prosesseja voidaan kehittää, kertoo tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius Vantaan kaupungilta.

Moniammatillisessa tapaamisessa osapuolilla on aina opittavaa toisiltaan. Eri alojen ammattilaiset käsittelivät alustuksissa ja ryhmätöissä sisäilmatilanteen kokonaiskuvaa, korjauksista päättämistä ja priorisointia sekä käyttöä turvaavia toimenpiteitä.

Alustuksia kuultiin kahdeksalta asiantuntijalta, joista muutama poiminta alla. Kaikille alustajille esitetään lämmin kiitos puheenvuoroista.

Kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi Seinäjoen kaupungilta kuvasi, että rakennus voi edetä sisäilmakorjauksiin montaa eri väylää myöten. Käyttäjiltä tuleva palaute on tärkeä, mutta yhtä lailla sisäilmakorjaustarve on järkevää tunnistaa ja toteuttaa osana palveluverkon täydentämistä tai säännöllistä peruskorjausohjelmaa. Resurssien yhteensovittamiseen tarvitaan ammattitaitoa.

Ympäristöterveystarkastaja Jari Ahonen Lahden ympäristöterveydestä totesi, että tilojen käyttöä turvaavat toimenpiteet pitää varmistaa viipymättä. Käytännössä korjaukset eivät toteudu yleensä nopeasti eikä väistöön siirtyminenkään ole helppoa. Silloin epäpuhtauksien minimointi, ilmanvaihdon toimivuus, lämpöolosuhteet ja tilojen alipaineistaminen sekä rakenteiden tiivistys ovat tärkeitä toimenpiteitä, joiden onnistumista on seurattava säännöllisesti.

Terveydenhuollon puheenvuorossa työterveyslääkäri Liisa Lappalainen Vantaa Aito Työterveys Oy:sta korosti ammattilaisten yhteisten vuoropuheluiden tärkeyttä, jotta sisäilman aiheuttaman terveydellisen merkityksen arviointi onnistuu. Kaikki osapuolet tunnistavat vaikean tilanteen, kun sisäilmatutkimuksen tulokset saadaan vasta kuukausien päästä, mutta oireileva henkilö tarvitsisi vastauksia terveyshuoliinsa jo paljon aikaisemmin.

Pitkän, hiljaisen odotusajan nosti suurimmaksi haasteeksi myös Keravan perusopetusjohtaja Terhi Nissinen, joka toi tilojen käyttäjien näkökulman esiin. Vaikka sisäilmaprosessi toimisikin, odotusaikana heikkenevät niin oireilevien työntekijöiden kuin lasten ja oppilaidenkin hyvinvoinnin kokemukset. Esihenkilön paine puolestaan kasvaa ja tilanteen hallussa pitäminen vaikeutuu, kun epätietoisuus jatkuu pitkään. Pitkä toimenpiteiden odotusaika, jatkuva oireilu, puutteellinen viestintä tai puutteellinen tulosten tulkinta luo vääriä olettamia, jolloin yksikkö saattaa toiminnan järjestämisen näkökulmasta ajautua kriisiin.

Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius esitteli avauspuheenvuorossaan Vantaan kaupungin sisäilmateemaan liittyvät strategiset tavoitteet, jotka näyttäisivät pääosin toteutuvan. Lisäksi todettiin sisäilmatilanteen parantuneen eri osa-alueilla muun muassa saatujen lisäresurssien ja toiminnan kehittämisen myötä.

Kuntien sisäilmaverkosto

Vantaan kaupunki on mukana kuntien sisäilmaverkostossa, joka kokoontuu säännöllisesti kehittämään yhteisiä parhaita toimintatapoja sisäilma-asioissa. Verkoston kiertävä vetovastuu on tänä vuonna Vantaan kaupungilla. Sisäilmaverkoston toiminnan tavoitteena on, että kaikki julkiset tilat ovat kunnossa. Verkosto osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian vetämään Terveet tilat 2028 -hankkeeseen.

Tarkoitus on järjestää syksyllä lisää työpajoja.

Sisäilmaverkoston toiminnassa on tällä hetkellä mukana kahdeksan kaupunkia ja lisäksi Sisäilmayhdistys ry on osallistunut aktiivisesti verkoston yhteistyöhön. Vuodesta 2018 toiminut verkosto on muun muassa tehnyt kuntien ilmanvaihdon yleisohjeen, jonka linjauksiin myös Vantaa on sitoutunut.

Seuraavat asiantuntijat pitivät puheenvuorot tilaisuudessa

  • Päivi Isokääntä, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos
  • Liisa Lappalainen, työterveyslääkäri, Aito Työterveys
  • Sari Hildén, tilapäällikkö, Helsingin kaupunki
  • Jussi Aittoniemi, kaupunginarkkitehti, Seinäjoen kaupunki
  • Leena Stenlund, sisäympäristöasiantuntija, Vantaan kaupunki
  • Katariina Laine, tiimipäällikkö, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
  • Jari Ahonen, ympäristöterveystarkastaja, Lahden kaupunki
  • Terhi Nissinen, perusopetusjohtaja, Keravan kaupunki

Lue lisää sisäilmasta

Avainsanat

SisäilmaTilat