Päiväkotien ja koulujen kehittäjätoimintaterapeuttikokeilusta oppeja yhteistyöstä

Uutinen

Kehittäjätoimintaterapeutit Iida Kaukolinna ja Inka Suksi jalkautuivat Vantaan ja Keravan kouluihin ja päiväkoteihin kolmen kuukauden ajaksi keväällä 2022.

Lapsi ja rakennuspalikoita koulussa

Kehittäjätoimintaterapeutit ovat hyödyntäneet eri keinoja lasten osallistumisen tukemiseksi

Kehittäjätoimintaterapeuttien jalkautuminen oli yksi osa kevään aikana toteutuneessa kokeilussa, jossa tuetaan tarkkaamattomia ja käyttäytymiseltään sekä vuorovaikutukseltaan erityispiirteisiä alakouluikäisiä lapsia ja nuoria varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tämä ns. jalkautuva nepsy-pilotti on osa perhekeskustoiminnan kehittämistä ja Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanketta. 

Voit lukea lisää kehittäjätoimintaterapeuttien työstä Vantaan verkkosivuilta. 

Kehittäjätoimintaterapeuttien osaaminen ryhmien tukena  

Kehittäjätoimintaterapeutit ovat tarjonneet matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa niin vanhemmille kuin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille ilman erillistä lähetettä.  

”Olemme antaneet ryhmätason ohjausta ja vinkkejä esimerkiksi kasvattajille, kuinka vahvistaa päivän struktuuria niin, että useamman lapsen on helpompaa osallistua toimintaan. Työhön on kuulunut joidenkin lasten toimintakyvyn tukemista niin ryhmämuotoisesti kuin yksilöllisesti. Olemme pureutuneet lasten itsesäätelyn, näönvaraisen hahmottamisen, toiminnan ohjailun, aistisäätelyn sekä hienomotoriikan kehityksen tukemiseen ja ohjanneet keinoja niin vanhemmille kuin työntekijöille.” 

Opetuksen, leikin ja päivittäisen toimintojen lomassa kehittäjätoimintaterapeutit ovat hyödyntäneet keinoja lapsen osallistumisen tukemiseksi sekä tuoneet näitä keinoja työntekijöiden käyttöön. Ryhmissä on valmiiksi ollut hyviä arjen toimintamalleja käytössä ja niistä kehujen saaminen on ollut työntekijöillekin voimauttavaa.  

Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen välillä on luonteva osa nuorimpien lasten kuntoutusta. Kouluikäisten osalta yhteistyötä kuitenkin on ollut vähemmän. Kouluissa jalkautuva toimintaterapia onkin otettu ilolla vastaan ja henkilöstö on antanut kiittävää palautetta yhteistyön tärkeydestä ja siitä, että lapsen arkeen on saatu neuvoja matalalla kynnyksellä.  

Kehittäjätoimintaterapeutit Iida Kaukolinna ja Inka Suksi

”Käytäntöön päästiin vasta, kun lähdettiin rohkeasti kokeilemaan!” toteavat Iida ja Inka

Mitä sitten opittiin ja oivallettiin?

Kokeilukoulujen ja -päiväkotien työntekijät toivat esiin, että palvelujärjestelmän hahmottaminen on haasteellista. Palveluiden pääsyssä on myös viivettä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta valmisteltaessa onkin ennakoivasti tartuttu huoleen kehittämällä mm. lapsiperheiden palveluiden neuvonnan ja ohjauksen rakenteita. 

Ammattilaisten saumaton yhteistyö lapsen asioiden hoitamiseksi on huomattu kokeilussa erittäin tärkeäksi. Tämä edellyttää myös huoltajilta sitoutumista siihen, että lapsen tietoja käsitellään eri ammattilaisten välillä. Jokaisella työntekijällä on tärkeä rooli palveluiden sujuvuudessa. Erityisesti nivelvaiheet, esimerkiksi lapsen siirtyminen päiväkodista kouluun, edellyttävät vahvaa ammattilaisten yhteistyötä. Monialaista yhteistyötä tarvitaan enenevissä määrin, jotta pystytään vastaamaan lasten ja perheiden sekä päiväkoti- ja kouluryhmien moninaisiin tarpeisiin. Vahvaa tukea tarvitsevien lasten vanhemmilla on erityisen vaativa kasvatustehtävä. On tärkeää, että palveluita kehitetään huomioiden tiedonkulun katkosten vähentäminen ja sen varmistaminen, että perheet eivät erilaisissa siirtymävaiheissakaan jää ilman tukea. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation keskeinen ydin on se, että palvelut järjestävät turvallisen kokonaisuuden tukea tarvitsevan kuntalaisten ympärille.  

Kokeilun oppeja hyödynnetään monialaisen yhteistyön kehittämisessä sekä kuntoutuspalveluiden sisäisessä kehittämistyössä. Päiväkodeille ja kouluille on valmistumassa julistesarja lapsen itsesäätelyn tueksi. Lisäksi vanhemmille on jo järjestetty suosittu webinaari ja tilaisuuksia toivotaan lisää. Myös muuta vanhempien ja ammattilaisten työn tueksi suunnattua materiaalia valmistuu syksyn aikana, tulossa on mm. oppaita sekä video- ja animaatiosarja. 

Jalkautuvien palveluiden toimintatapojen kehittäminen on parhaimmillaan, kun sitä tehdään yhdessä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kolmannen sektorin toimijoiden sekä vanhempien kanssa. Kehittämistyö Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella jatkuu niin palveluiden kehittämisen kuin helposti löydettävän tiedon osalta.  

Arki toimimaan -oppaaseen pääset tutustumaan Barnavårdsföreningenin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Henna Salonen

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke
Erityisasiantuntija
040 663 0587 henna.salonen@vantaa.fi