Presidentti Tarja Halonen: Vantaa on kannustava esimerkki tasa-arvon edistämisessä

Uutinen

Vantaalla tasa-arvo ei jää vain juhlapuheisiin vaan sitä toteutetaan käytännössä, presidentti Halonen sanoo. Halonen vieraili Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeen seminaarissa Vantaalla.

Presidentti Tarja Halonen puhui tasa-arvosta, koulutuksesta ja työstä toukokuussa Vantaalla järjestetyssä tilaisuudessa.

Presidentti Tarja Halonen puhui tasa-arvosta, koulutuksesta ja työstä toukokuussa Vantaalla järjestetyssä tilaisuudessa.

Kouluympäristön hyödyntäminen vanhempien opetuksessa on toimiva idea, sanoo presidentti Tarja Halonen

Halonen vieraili Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeen seminaarissa Vantaalla maanantaina 22. toukokuuta. Presidentti kiitti Vantaata tasa-arvon edistämisestä.

– Tasa-arvo ei saa jäädä juhlapuheisiin, vaan sen pitää toteutua käytännössä. Te olette nyt sen mestareita, presidentti Halonen sanoi.

Vantaalla keksittiin vuonna 2017 tarjota suomen kielen ja matematiikan opetusta maahanmuuttaneille, kotona oleville äideille. Äitejä kutsuttiin lastensa kouluun opiskelemaan.

Länsimäen koulussa alkanut toiminta on laajentunut Vantaalla sittemmin kuudelle peruskoululle ja esiopetukseen ja äideistä myös isiin. Opetukseen on osallistunut noin 500 vanhempaa, tänä lukuvuonna noin sata.

Toimintaa on tehty Vantaalla yhdessä. Mukana ovat olleet Vantaan osaamiskeskus, Vantaan perusopetus ja Careeria.

Hava haluaa lääkäriksi

Natalia, Hava ja Suleeqa kertovat koulunkäynnin muuttaneen elämää.

– En osannut yhtään suomea, kun aloitin opiskelun. Tänä vuonna valmistuin koulunkäynninohjaajaksi Careeriasta, Natalia kertoo.

Suleeqa haluaisi hoiva-avustajaksi. Myös Havalla on selkeitä työsuunnitelmia.

– Olen hakenut opiskelemaan. Jos kaikki menee hyvin, haluaisin lääkäriksi, Hava kertoo.

Natalia, Hava ja Suleeqa suosittelevat koulunkäyntiä muillekin maahanmuuttaneille vanhemmille, jotka ovat kotona.

– Siinä oppii suomen kieltä ja tutustuu ihmisiin. Kotona ei opi eikä tutustu, Hava sanoo.

Vantaa on kansainvälisyyden edelläkävijä

Joka neljäs vantaalainen on muuttanut kaupunkiin muualta kuin Suomesta. Se on enemmän kuin missään muualla Suomessa.

Vantaan Mikkolassa ollaan iloisia ja ylpeitä siitä, että vanhempien opetus koulussa ja esikoulussa on saanut huomiota ja tunnustusta maailmalla.

– Mikkola on kansainvälinen alue. Kokemukset vanhempien mukaan tulosta eskariin ovat pelkästään myönteisiä, Saturnuksen päiväkodin johtaja Pirkko Karkamo sanoo.

Aikuisten mukana olo koulun ja esikoulun arjessa on mukavaa sekä lapsista että henkilökunnasta, Mikkolan koulun rehtori Kaija Karppinen kertoo. Monet ennakkoluulot ovat karisseet matkan varrella.

– Toiminnan alussa kuuli välillä kysyttävän, meneekö opettajan aika siihen, että hän opettaa luokassa suomen kieltä opiskelevia aikuisia. Se huoli on osoittautunut turhaksi, Karppinen sanoo.

“Äitien paikka on kaikkialla yhteiskunnassa”

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Vantaan kaupungin hankerahoituksella toteutettu toiminta jatkuu Vantaan kaupungin rahoittamassa Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmassa. Rahoituksella kavennetaan asukkaiden ja alueiden hyvinvointieroja.

Lukuvuonna 2023–2024 koululaisten vanhempia opetetaan Vantaalla viidessä peruskoulussa ja viidessä esiopetusryhmässä.

– Vantaalla on keksitty aidosti uutta ja onnistuttu sen lisäksi kaikkein vaikeimmassa eli toiminnan juurruttamisessa, erityisasiantuntija Laura Ruuskanen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Helsinki ja Espoo ovat avanneet myös koulunsa maahanmuuttaneiden vanhempien opetukseen. Vantaalla keksitty idea on osoittautunut toimivaksi, Vantaan perusopetuksen vs. johtaja Pepita Kaskentaus sanoo. 

– Lähikoululla on merkittävä rooli kotoutumisessa, Kaskentaus sanoo. 

Presidentti Tarja Halonen toivoo Vantaan esimerkin kannustavan muitakin paikkakuntia edistämään kotoutumista ja tasa-arvoa alueillaan. 

– Monilla Suomeen muuttavilla on valtavasti osaamista, Halonen muistuttaa. 

– Tyttöjen ja naisten koulutuksella edistetään tasa-arvoa tehokkaasti. Äitien paikka on kaikkialla yhteiskunnassa, presidentti Halonen sanoo.