Satsaus sisäilmaan tuottaa tulosta

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Tutkimukset aloitetaan nopeasti, ja ruuhka on saatu purettua.

Sisäilma_AKa_Länsimäki_ta_sisäilma_3771 alkuperäinen.jpg

Aiemmin sisäilmaselvityksiä odotti toistasataa ilmoitusta, nyt jono on poissa.

Nykyään Vantaalla pystytään käynnistämään toimitilojen sisäilmaan liittyvät selvitykset vauhdikkaasti ilmoituksen jälkeen. Viiveen poistamisen ansiosta ruuhka on saatu purettua.

Sisäilma-asiantuntijat pääsevät nyt kartoittamaan tutkimustarvetta nopeasti ja ehtivät myös ennakoivaan sisäilmatoimintaan.

Tutkimukset edistyneet, korjaukset onnistuneet

Vantaan kaupunki nosti sisäilman strategiateemakseen viime valtuustokaudella. Sisäilma-asiantuntijoiden määrä kasvoi viiteen, lisäksi palkattiin sisäilmaan keskittyvät kouluterveydenhoitaja ja tiedottaja.

Henkilöresurssia lisäämällä tilanne on saatu hallintaan. Erilaisia selvityksiä on tehty kauden aikana noin 170 rakennuksessa. On myös päästy tekemään tilankäyttäjien palautteiden seurantaa sekä ennakoivia tarkastuksia rakennuksissa.

Erilaiset sisäilmahaitat ovat yleisiä, korjaustarvetta on paljon ja peruskorjausjono on pitkä. Valtuusto on osoittanut sisäilmakorjauksiin määrärahaa vuosittain 5 miljoonaa euroa, mikä on nopeuttanut korjauksia.

Laajempia toimia odotellessa pystytään korjaamaan paikallisia vaurioita. Työterveyshuollon tutkimuksissa on todennettu, että koettu oireilu ja muut haitat ovat vähentyneet selvästi jo osakorjausten jälkeen.

Oireisiin suhtaudutaan vakavasti

Kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon seurannan perusteella sekä koulujen oppilaiden että henkilöstön vakava oireilu on huomattavasti vähäisempää kuin pahimmillaan on pelätty.

Sisäilmaoireilu on yksilöllistä ja siihen suhtaudutaan aina vakavasti. Seurantojen perusteella Vantaalla on muutama koulu, joissa oireilu haittaa merkittävästi noin viiden henkilön toimimista tiloissa ja lievemmistä kiusallisista oireista ilmoittaa 10–20 henkilöä. Näille kouluille on aikataulutettu peruskorjaus lähivuosille, ja olosuhteita kohennetaan eri toimin odotusaikana.

Esimerkiksi tilavaihdoksilla voi oireilevan henkilön tilanne helpottua. Sisäilman vuoksi koulua on joutunut vaihtamaan enintään muutama henkilö vuodessa.

Koulujen ja päiväkotien lisäksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sekä toimistojen sisäilmatutkimukset ovat edistyneet hyvin. Korjaustarvetta on lisäksi monessa sellaisessakin rakennuksessa, jossa kukaan ei koe oireita.

Avainsanat

Sisäilma