Sisäilman laatuerot saadaan esiin jatkuvatoimisella mittauksella

Uutinen

Käyttäjien palautetta ja antureilla mitattuja tietoja on kerätty vuonna 2020 seitsemässä koulussa ja kahdeksassa päiväkodissa.

tabletti jolla annetaan palautetta sisäilman laadusta.

Osassa vantaalaisia kouluja ja päiväkoteja on toteutettu jatkuvatoimista sisäilman laadun seurantaa. Käyttäjien palautetta ja antureilla mitattuja tietoja on kerätty vuonna 2020 seitsemässä koulussa ja kahdeksassa päiväkodissa. Mittaus on jatkoa Smart & Clean -hankkeelle vuodelta 2019, jolloin seurantaa tehtiin 14 kohteessa.

Mittaukset ja palautteet toivat esiin eroja rakennusten välillä. Ilmanvaihdon riittävyys kouluissa ja päiväkodeissa oli yleisesti hyvä. Esimerkiksi kaikissa mitatuissa päiväkotien lepohuoneissa hiilidioksidipitoisuus pysyi jatkuvasti alle asumisterveysasetuksen mukaisen toimenpiderajan.

Kuitenkin keskimäärin joka kolmannessa palautteessa sisäilma koettiin tunkkaisena. Sisäilman tunkkaisuuden kokemukseen vaikuttaa ilmanvaihdon riittävyyden lisäksi sisäilman lämpötila, lämmin ilma tuntuu usein tunkkaiselta ja kuivalta. Lämpötilaa pidettiin sopivana noin joka toisessa annetussa palautteessa. Koska ihmisten välillä on paljon yksilöllisiä eroja, on Työterveyslaitoksen mukaan parhaimpiinkin lämpöoloihin tyytyväisiä enintään 85 % työntekijöistä.

Mittauksista saatuja tietoja on voitu hyödyntää mm. sisäilmaan liittyvien tutkimusten yhteydessä sekä korjaavien toimenpiteiden kohdistamisessa ja niiden onnistumisen seurannassa. Mittaukset on koettu hyödyllisiksi ja toimintatapaa aiotaan jatkaa.

Jatkuvatoimisia sisäilmamittauksia on tehty Askiston, Hiekkaharjun, Jokiniemen, Länsimäen, Mikkolan, Ruusuvuoren ja Vierumäen kouluissa. Päiväkodeista mukana mittauksissa ovat olleet ja Hiekkaharjun, Kimokujan, Seljapolun, Suitsikujan, Vallinojan, Varistonniityn ja Vehnätien päiväkodit. Mittauksissa mukana olleille kouluille ja päiväkodeille on tiedotettu mittauksista ja tuloksista. Aluksi mukana olleen Tiedonjyvän päiväkodin mittaukset päättyivät keväällä rakennustöiden vuoksi.

Mittaustoimintaa on tarkoitus jatkaa uusissa kohteissa palveluntuottajien uuden kilpailutuksen jälkeen loppukesästä. Mitattavat rakennukset valitaan sitä ennen.

Jatkuvatoiminen sisäilmamittaus

Tilojen käyttäjien palautteen ja anturimittausten yhdistelmä on osoittautunut hyväksi keinoksi koota tietoa toimitilojen sisäilmatilanteesta.

Mittauksissa valittuihin huonetiloihin asennetaan mittalaitteita, jotka antavat jatkuvaa tietoa sisäilman laadusta. Samaan aikaan opettajat, koululaiset ja päiväkotien henkilöstö antavat henkilökohtaista palautetta tablettitietokoneella saman huoneen sisäilman laadusta, muun muassa kokemastaan lämpötilasta tai ilman raikkaudesta.

Sisäilma-anturit mittaavat muun muassa lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, suhteellista kosteutta sekä paine-eroja ulkoilman ja sisäilman välillä.

Tilakeskus reagoi nopeasti, jos yhdistelmämittauksen aikana rakennuksen sisäilmatilanteessa ilmenee jotakin yllättävää.

Kohdekohtaiset tiedotteet on julkaistu Vantaan verkkosivuilla, linkki Sisäilmatiedotteet-sivulle.

Avainsanat

SisäilmaTilat