Uusi terveyden edistämisen hanke kutsuu kuntalaiset mukaan suunnittelemaan elintapaohjausta

Uutinen

Vantaalla on käynnistynyt liikunta- ja terveyspalveluiden yhteistyönä kuntalaisten terveyttä edistävä hanke. 2,5-vuotisen Hyvinvointikertomus tutuksi & terveellinen ravitsemus tavaksi -hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää kuntalaisten ravitsemustottumuksia ja kehittää aikuisten ylipainon hoitopolkua.

Opiskelijat ottavat lounasta linjastolta Varia Hiekkaharjun ruokalassa.

Haluamme tukea kuntalaisten terveellisiä elintapoja. Kehitämme seuraavien vuosien aikana Vantaan aikuisille suunnattuja ravitsemuspalveluita sekä painonhallintaa tukevia toimintoja.

Ravitsemuksen merkitys hyvinvoinnille on suuri niin yksilö-  kuin väestötasollakin. Ravitsemustottumukset liittyvät Suomessa lähes viidesosaan kaikista kuolemista. Hankkeen avulla kehitetään vantaalaisten terveyttä ja ravitsemustottumuksia kokonaisvaltaisesti sekä joustavasti.

Nyt kutsumme kuntalaiset mukaan vaikuttamaan, minkälaista tukea Vantaalla tarjotaan ravitsemukseen ja painonpudotukseen liittyen. Minkä tyyppiselle toiminnalle on tarvetta, vai ovatko palvelut nykyisellään riittävät?

Kyselyn vastauksia käytetään apuna Vantaan ravitsemusohjauksen ja painonpudotusta tukevien toimintojen suunnittelussa ja pilotoinnissa vuosina 2022–2024. Kyselyyn vastataan anonyymisti, joten yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.

Kyselyyn voi osallistua 16.10.2022 asti Osallistuva Vantaan verkkosivuilla.  

Kyselyn lisäksi kokoamme myös pienen kokemusasiantuntijoiden ryhmän, jota kuullaan uusia palveluja suunniteltaessa ja pilotoitaessa. Kyselyn lopussa on linkki lomakkeeseen, jonka kautta voi ilmoittaa halukkuudestaan osallistua kehitystyöhön seuraavan vuoden aikana.

Lisätietoa Hyvinvointikertomus tutuksi & terveellinen ravitsemus tavaksi -hankkeesta vantaa.fi:n hankesivuilla.

Avainsanat

HyvinvointiRuokailuLiikunta