Vaikuta Koivuhaan asemakaavan valmisteluaineistoon 30.9. mennessä

Uutinen

Vantaan ratikan Koivuhaan asemakaavan valmisteluaineistoon voi tutustua ja jättää mielipiteitä kirjaamoon 30.9. saakka. Suunnittelualue sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa Tikkurilan suuralueella.

Vantaan ratikan Koivuhaan asemakaavan (nro 002460) valmisteluaineistoon voi tutustua ja jättää mielipiteitä 30.9. saakka. Maanomistajia on informoitu asiasta erikseen. Mielipiteen voi jättää kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse. Mielipiteessä on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavatyön numero. Tarkemmat kirjaamon yhteystiedot kirjaamon verkkosivuilta.

Suunnittelualue sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa Tikkurilan suuralueella. Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Tikkurilantiellä sekä Koivuhaan raitiotien pysäkille.

""

Asemakaavamuutoksella muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten, toimitila- ja toimistorakennusten korttelialueita, yleisten alueiden korttelialuetta sekä huoltoaseman korttelialuetta osin katualueeksi. Kortteleiden tehokkuusluvut muutetaan rakennusoikeusluvuksi, jolloin rakennusoikeudet eivät muutu pinta-alamuutoksista huolimatta. Lisäksi ratikkaa varten osoitetaan sähkönsyöttöasema Tikkurilantien katualueelle Päivänkakkarantien läheisyyteen.

Tutustu suunnitelmiin ja vaikuta!

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaavoitus