Vaikuta Osuustien asemakaavan valmisteluaineistoon 24.11. mennessä

Uutinen

Vantaan ratikan Osuustien asemakaavan valmisteluaineistoon voi tutustua ja jättää mielipiteitä 3.11.-24.11. kirjaamoon. Suunniteltava alue sijaitsee Pakkalan kaupunginosassa Aviapoliksen suuralueella.

Vantaan ratikan havainnekuva Rälssitieltä.

Vantaan ratikan Osuustien asemakaavan (nro 002461) valmisteluaineistoon voi tutustua ja jättää mielipiteitä 24.11. saakka. Maanomistajia on informoitu asiasta erikseen. Mielipiteen voi jättää kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse. Mielipiteessä on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavatyön numero. Tarkemmat kirjaamon yhteystiedot kirjaamon verkkosivuilta.

Suunniteltava alue sijaitsee Pakkalan kaupunginosassa Aviapoliksen suuralueella. Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle.

Osuustien suunnittelualueen ilmakuva

Pakkalassa sijaitsevan Osuustien suunnittelualue ilmasta käsin katsottuna. Kuva: Vantaan kaupunki.

Asemakaavamuutoksella muutetaan liikerakennusten korttelialuetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) osin katualueeksi. Korttelin tehokkuusluku muutetaan rakennusoikeusluvuksi, jolloin rakennusoikeus ei muutu pinta-alamuutoksesta huolimatta. Lisäksi ratikkaa varten osoitetaan sähkönsyöttöasema Osuustien katualueelle.

Havainnevideolla näytetään, millaista katuympäristöä Osuustielle on suunniteltu. Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksissa kerrotaan myös lisää ratikan varren suunnitelmista.
Tutustu suunnitelmiin ja vaikuta!

 

Lisätietoja

Anna Hellén

Asemakaava-arkkitehti
050 302 9028 anna.hellen@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaavoitusKaupunkikehitys