Vaikuta Pelto-ojan asemakaavan valmisteluaineistoon 1.11. mennessä

Uutinen

Vantaan ratikan Pelto-ojan asemakaavan valmisteluaineistoon voi tutustua ja jättää mielipiteitä 11.10.-1.11. kirjaamoon. Suunniteltava alue sijaitsee Kuninkaalan kaupunginosassa Kyytitien varrella.

Vantaan ratikan Pelto-ojan asemakaavan (nro 002485) valmisteluaineistoon voi tutustua ja jättää mielipiteitä 1.11. saakka. Maanomistajia on informoitu asiasta erikseen. Mielipiteen voi jättää kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse. Mielipiteessä on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavatyön numero. Tarkemmat kirjaamon yhteystiedot kirjaamon verkkosivuilta.

Suunnittelualue sijaitsee Kuninkaalaan kaupunginosassa Tikkurilan suuralueella. Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle.

""

Pelto-ojan suunnittelualue Kyytitiellä ilmasta käsin katsottuna. Kuva: Vantaan kaupunki.

Asemakaavamuutoksella muutetaan liikerakennuksen korttelialuetta, suojaviheraluetta sekä lähivirkistysaluetta osin katualueeksi. Korttelin tehokkuusluku muutetaan rakennusoikeusluvuksi, jolloin rakennusoikeus ei muutu pinta-alamuutoksesta huolimatta. Lisäksi ratikkaa varten osoitetaan sähkönsyöttöasema Kyytitien katualueelle Pelto-ojan tien risteyksen viereen.

Tutustu suunnitelmiin ja vaikuta!

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaavoitus