Vantaa käyttää ilmanvaihtoa vakiintuneesti THL:n koronaohjeistuksen mukaan

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

THL on heinäkuussa ohjeistanut rakennusten ilmanvaihtoa koronaan liittyen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville.

Luokkahuone jossa ilmanvaihtokanava katossa.

Kuva: Jaana Åberg

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on heinäkuussa ohjeistanut rakennusten ilmanvaihtoa koronaan liittyen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tilojen käytöstä vastaaville.

Ohjeistuksen mukaan ilmanvaihdon tulisi olla päällä kaksi tuntia ennen ja jälkeen rakennuksen käytön mahdollinen iltakäyttö huomioiden. Ohjeistus ei ole aiheuttanut Vantaalla muutoksia ilmanvaihdon käyttöön. Vantaan kaupungin kiinteistöissä ilmanvaihto käynnistetään kaksi tuntia ennen kuin käyttäjät tulevat, ja ilmanvaihto käy vielä kaksi tuntia sen jälkeen, kun käyttäjät ovat poistuneet. Tämä on ollut vakiintunut käytäntö jo pitkään. Myös kuntien sisäilmaverkoston suositus on jo pitkään ohjannut tähän käytäntöön.

Ilmanvaihtoa voi tarpeen mukaan tehostaa ikkunatuuletuksella.

Esimerkiksi tilojen iltakäyttäjien on huolehdittava, että tilojen käyttöajat ovat ilmanvaihdon ohjauksen tiedossa Timmi-tilavarausjärjestelmän kautta.

Jos rakennuksessa on sisäilmaan liittyviä ongelmia, sisäilma-asiantuntijat määrittävät tarvittaessa rakennukselle yksilöllisesti pidemmät käyntiajat.

THL:n ohje rakennusten ilmanvaihdosta tilojen käytöstä vastaaville on luettavissa THL:n sivuilta.

https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/koronavirus-ja-sisailman-turvallisuus/ilmanvaihto-ohjeistus-varhaiskasvatuksen-opetuksen-ja-koulutuksen-tilojen-kaytosta-vastaaville

Hellejaksot ongelmallisia ilman jäähdytysjärjestelmiä

Tämän kesän poikkeuksellinen hellejakso on nostanut sisälämpötiloja tukalan kuumaksi kiinteistöissä. Vantaan kaupungin kiinteistöissä ei pääsääntöisesti ole jäähdytysjärjestelmiä. Tilanne helpottaa vasta, kun päivätkin viilenevät.

Osassa rakennuksia on ilmanvaihdolla toteutettu yötuuletustoiminto, joka käynnistyy automaattisesti yöaikaan, jos määrätyt ehdot sisä- ja ulkolämpötilan osalta täyttyvät. Yötuuletuksen avulla on mahdollista hieman jäähdyttää päivän aikana lämmenneitä rakenteita ja samalla hidastaa huonelämpötilan kohoamista päivän aikana.

Avainsanat

SisäilmaTilat