Vantaa tarjoaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille mahdollisuuden pätevöityä erityisopettajiksi työn ohella

Uutinen

Vantaa tarjoaa 40 perusopetuksen luokan- ja aineenopettajalle sekä 20 varhaiskasvatuksen opettajalle mahdollisuuden pätevöityä erityisopettajaksi. Koulutukset alkavat elokuussa 2023 ja helmikuussa 2024. Työn ohella suoritettava koulutus järjestetään yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Oppilaat istuvat luokassa ja kuuntelevat opettajaa.

Kuvituskuva: Vantaan kaupunki / Sercan Alkan

Vantaan kaupunki tukee koulutukseen osallistuvia palkallisilla virkavapailla. Koulutus tehdään työn ohella ja se koostuu lähi- ja etäopinnoista sekä itsenäisestä työskentelyä. Opintojen sisältöjä muokataan opetussuunnitelman puitteissa vastaamaan kentän tarvetta Vantaalla. 

Erityisopettajille on töitä tarjolla, sillä Vantaalla aukeaa 38 uutta perusopetuksen erityisopettajan vakanssia syksyllä 2023. Vantaan varhaiskasvatuksessa on myös lisätty viime vuosina varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää ja määrää tullaan vielä lisäämään seuraavien kolmen vuoden aikana 23 vakanssilla. Uusilla, koulutuksesta valmistuneilla erityisopettajilla on siis hyvät työllistymismahdollisuudet. 

- Sekä perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa panostetaan yhdessä opettamiseen eli yksin ei tarvitse töitä tehdä. On turvallista aloitella erityisopettajan uraa yhdessä muiden opetuksen ammattilaisten kanssa. Toivotamme kaikki uudet erityisopettajat lämpimästi tervetulleiksi, toteavat opetustoimen asiantuntija Mari Grönroos ja varhaiskasvatuksen asiantuntija Hanna Tuominen

Hakuaika elokuussa 2023 alkaviin opintoihin on 11.4.–23.4.2023. Helmikuussa 2024 alkaviin opintoihin haetaan 6.11.–19.11.2023. Jos kaikki tarjotut koulutuspaikat tulevat täyteen jo huhtikuun haussa, helmikuussa alkaviin opintoihin ei järjestetä hakua. Jos kysyntää on riittävästi, Vantaan kaupunki on varannut optiomahdollisuuden myös tulevaisuudessa alkaville koulutuksille. 

Opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä ja opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuuteen on pääsyvaatimukset ja soveltuvuuskoe. Opintoihin voi hakea perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa kelpoinen opettaja. Lisäksi hakijalla tulee olla:  

  • Erityispedagogiikan perusopinnot (vähintään 25 op/15 ov) tai erityispedagogiikan approbatur-arvosana tai erityispedagogiikan sivuaineopinnot luokanopettajille (25 op/15 ov) suoritettuina.  
  • Vähintään yhden lukuvuoden (12kk) opettajakokemus perusopetuksessa. 
  • Jos erityispedagogiikan perusopinnot puuttuvat, henkilön tulee suorittaa perusopinnot avoimessa yliopistossa. Vantaan kaupunki maksaa avoimen yliopiston opinnoista koituneet kustannukset takautuvasti takaisin niille, jotka tulevat valituiksi koulutukseen. 

Sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen opettajat, jotka osallistuvat erityisopettajakoulutukseen, sitoutuvat työskentelemään palvelualueellaan vähintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun he ovat valmistuneet koulutuksesta. 

Lisätietoja 

Tarkempaa tietoa opiskelijavalinnasta löydät osoitteesta https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/eri/eok.

Tarkempaa tietoa opinnoista löydät osoitteesta https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/eri/eok.

Yliopistokeskus Chydenius vastaa hausta. Löydät kaikki tarkemmat tiedot heidän verkkosivuiltaan osoitteesta www.chydenius.fi/vantaa.

Lue, miten nykyiset erityisopettajat viihtyvät työssään Vantaan peruskouluissa!